Розділ: Кейси

Інноваційна практика польських підприємств, заснованих до 1990 року

<< до Змісту

10. Підприємство "Петрополь" — напрямок: екологія та децентралізація

Підприємство "Петрополь" є акціонерним товариством, більшість акцій якого належить фірмі "Фан С.А.". Інша частина акцій належить Державному казначейству та працівникам.

Основна діяльність фірми "Петрополь" — переробка нафти. "Петрополь" виготовляє широку гаму нафтопродуктів: автомобільне та авіаційне паливо, рідкий газ та інші вироби (хімічна продукція з масел). Підприємство має виробничий характер, але не тільки. Йому належить потужна система доставки паливної сировини. Крім цього, підприємство виконує цілий ряд посередницьких функцій, не пов'язаних з переробкою нафти та виробництвом палива.

Продукція товариства спрямована передусім на задоволення потреб ринку країни у продукції нафтопереробки. Підприємство займає значну позицію на ринку. Якщо говорити про рідке паливо, "Петрополь" задовольняє 60% потреб польського споживача, якщо йдеться про деякі види нафтохімічної продукції, фірма забезпечує 100% потреб ринку Польщі.

Впровадження сучасної технології виробництва бензину без олова

З року в рік негативний вплив фірми "Петрополь" на навколишнє середовище зменшується. Це відбувається завдяки комплексу екологічних заходів, спрямованих на постійне зменшення викидів забруднень в атмосферу, воду і землю. До 2000 року на реалізацію програми розвитку та модернізації підприємства призначено близько 2 мільярдів доларів. Однією з найважливих цілей цієї програми є радикальне поліпшення стану навколишнього середовища. З цією метою товариство вжило інвестиційних заходів щодо впровадження технічного обладнання нової генерації та ефективніших технологій. В 1997 році на інвестиції, пов'язані з охороною середовища, товариство призначило близько 800 000 тисяч злотих. Ця сума становить 80% від загальної суми витрат на виробничі інвестиції.

Впровадження сучасних технологій виробництва бензину без олова було одним з багатьох елементів програми модернізації підприємства, спрямованих на захист екології. Ця технологія зробила можливими зміни у структурі виробництва та покращання екологічних параметрів процесу. Крім того, потреба реалізації програми була також наслідком нових вимог ринку палива та законодавчих вимог щодо екологічної чистоти палива (розмір акцизу).

Основні положення проекту сформулювало керівництво фірми за активної участі інженерів. Головна мета — досягнення конкурентноспроможності продукції шляхом підвищення її якості та кількості. Визначений напрямок діяльності відповідав світовим тенденціям збільшення кількості бензину без олова на ринку палива. Програму передбачалося реалізувати протягом одного року. Спершу було розширено асортимент продукції. Відповідальність за реалізацію процесу покладено на директора з виробництва. Під його керівництвом працював відділ, який було спеціально створено з метою координації діяльності у рамках реалізації програми.

Було ухвалено рішення про співпрацю з іншими фірмами для отримання ліцензії, постачання обладнання та виконання робіт. Підприємства, що взяли участь у реалізації програми, раніше вже співпрацювали з фірмою "Петрополь" під час реалізації інших проектів. Програма і спосіб її реалізації дістали підтримку колективу, в якому панувала загальна згода. У процесі виконання робіт не було практично жодних обмежень. Оскільки відповідні заходи були дуже добре підготовлені, а цілі від самого початку виразно сформульовані, не виникло потреби коригування запланованих етапів.

Слід наголосити, що роботи закінчилися повним виконанням запланованих завдань. Наслідком реалізації програми було збільшення частки бензину без олова до 50% обсягу всього бензину, що вироблявся; водночас йшлося про можливість збільшення його виробництва до 100%. Були покращені умови охорони середовища як на підприємстві, так і в масштабі усієї Польщі (шляхом зменшення шкідливих речовин у вихлопних газах). Бензин без олова, що виробляється фірмою "Петрополь", відповідає європейським нормам, а щодо кількох дуже істотних для охорони середовища параметрів навіть перевищує діючі стандарти.

Значною мірою було задоволено потребу в бензині без олова (за зростання кількості автомобілів, в яких використовується цей вид палива). Таким чином, конкурентна позиція фірми зміцнилася.

Децентралізація шляхом прискорення обігу інформації

Внаслідок змін в економіці, які відбувалися на початку дев'яностих років, фірма "Петрополь" опинилася перед необхідністю проведення цілого ряду різноманітних заходів з метою пристосування до обставин. Одним з найважливіших напрямків робіт, що виконувалися тоді, був початок перебудови структури фірми. Вагомою причиною, яка визначала потребу внутрішньої перебудови підприємства, була необхідність скорочення витрат. У 1994 році розпочалася реалізація програми реструктуризації підприємства. Її головною метою було скорочення витрат та пристосування організаційної структури до нових завдань, які виникли внаслідок функціонування в умовах ринкової економіки.

У рамках заходів із реструктуризації фірми особливого значення набувала проблема децентралізації діяльності керівних кадрів, зростання незалежності окремих складових частин та підготовки їх до діяльності в умовах повної юридичної незалежності. У цьому контексті значної ваги набували питання прискорення обігу інформації та визначення собівартості кожної функції.

З метою покращання системи керівництва та прискорення обігу інформації було розпочато комп'ютеризацію фірми. Одним з основних елементів цього процесу було впровадження інтегрованої системи управління та комп'ютерної підтримки. Мету процесу сформульовало керівництво фірми, у співпраці з кадрами нижчого рівня; визначений термін проведення робіт охоплював 2-3 роки. Зокрема, припускалося, що впровадження інтегрованого процесу управління та комп'ютерного оснащення прискорить обіг інформації та буде сприяти ухваленню на рівні керівництва раціональних рішень.

Для реалізації програми була створена група працівників на чолі з головним програмістом, який розробив відповідний проект. Відповідальність за весь процес покладалася на технічного та фінансового директорів, за здійснення конкретних етапів — на спеціально створений колектив. Процес розпочався масштабною рекламною акцією, внаслідок якої до реалізації програми були залучені фірми світового значення: "САП", "Діджітал", "Хюлет Пакард". Додатково проводилося співробітництво з іншими фірмами (продавцями програмного забезпечення), спрямоване головним чином на реалізацію конкретних програм. Ця співпраця мала принципове значення для ефективної реалізації проекту.

У ході впроваджувальних робіт колектив постійно коригував програму з огляду на зміни у фінансовій сфері, необхідність охоплення системою нових різновидів діяльності фірми, врахування сучасних комп'ютерних технологій. Зміни, які відбувалися у процесі реалізації програми, мали на меті вдосконалення її положень та були зумовлені розширенням сфери проекту, не змінюючи принципово ухвалених положень, масштаб яких був дуже значним.

Під час впровадження нової інтегрованої системи управління та комп'ютеризації відбувалися численні обговорення цих проблем. Проводилося інтенсивне навчання персоналу. Обмеження в цьому напрямку становили відсутність кадрів відповідної кваліфікації та не завжди виразне формулювання положень проекту.

У 1997 році проект був реалізований майже на 50%, що дозволило працювати з фінансовою та бухгалтерською базами даних, а також вести поточний облік фінансів. Крім того, завершення даного етапу проекту зробило можливим більш раціональне управління фінансами фірми. Комп'ютеризація дозволила впорядкувати більшість напрямків діяльності (зокрема, що найважливіше, в галузі обігу інформації). Однак цілісна оцінка ефективності проекту стане можливою тільки після повної його реалізації.

bigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тенденції, Інтерв'ю, Бізнес-освіта, Коментарі, Рецензії, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Семінари, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Ресурси, Статті партнерів
ПРОЕКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2018, Management.com.ua
Портал створено та підтримується STRATEGIC