Розділ: Кейси

Інноваційна практика польських підприємств, заснованих до 1990 року

<< до Змісту

15. Фірма "Ка" — майбутній лідер польського ринку?

Фірма "Ка" займається розробкою та виробництвом косметичних засобів. Фірма розпочала діяльність у 1983 році, коли на ній постійно працювала тільки одна особа і вироблявся один тип крему (3000 баночок щомісяця). Через 12 років, тобто у 1995 році, на фірмі на виробництві працювало вже 100 осіб, а асортимент складався з 50 різних виробів (кількість вироблених товарів становила близько 1 млн. шт., у 1997 році передбачалося виготувати 2 млн. шт.)

"Ка" є приватною фірмою у формі акціонерного товариства з участю польського капіталу. Крім того, частина працівників фірми — інваліди (46 осіб). Фірма є одним з найвідоміших виробників косметики у Польщі, якому належить більше 10% на ринку країни. Дослідження, проведені у березні 1997 року, засвідчили, що фірма "Ка" є найвідомішою торговельною маркою з усіх присутніх на ринку польських та закордонних виробників декоративної та оздоровчо-гігієнічної косметики.

Сьогоднішня політика фірми "Ка" спрямована передусім на здобуття позиції лідера на польському ринку. Це виявляється, зокрема, у боротьбі за польського клієнта та якнайкраще задоволення його потреб. Сьогодні 95% продукції продається на польському ринку, 5% — за кордоном.

Як найважливіше завдання керівництво "Ка" розглядає впровадження нової продукції, що відповідає світовим стандартам та враховує світові тенденції косметології. Асортимент косметичних товарів, що виробляються фірмою "Ка", дуже широкий та розрахований на різних споживачів. На початку своєї діяльності фірма зосереджувалася на виготовленні виробів універсального характеру, тобто косметики, призначеної для широких кіл споживачів, які під час покупки, крім ціни, враховували тільки тип шкіри. Сьогодні ця продукція також виробляється, її ціни не відрізняються від пропонованих іншими польськими виробниками та формуються на середньому рівні доступності.

Останнім часом фірма почала спрямовувати свою продукцію до окремих груп споживачів, для яких істотним фактором купівлі є відповідність виробу їхньому віку та значною мірою — ціна (йдеться, зокрема, про косметику вищого класу). Водночас фірма почала дбати про те, щоб виходити на ринок відразу з цілою серією косметики, а не з окремими виробами, як це було на початку діяльності. В асортименті фірми є також спеціальні вироби та професійна косметика, які застосовуються виключно в косметологічних салонах.

Від ідеї до впровадження — типовий шлях впровадження нової продукції

Ринок косметики для догляду за шкірою та волоссям, на якому працює фірма "Ка", належить до складних. Рівень конкуренції тут дуже високий. Практично кожен виробник косметики має доступ до сировини, єдиним обмеженням є її ціна. Тому головним ключем до успіху є ідеї щодо створення нових видів косметики з наступною розробкою рецептури та технологічного процесу.

Підготовка одного виробу від ідеї до продажу у середньому триває на фірмі близько 2-3 років. Протягом року фірма впроваджує не менше одного виробу. Це досягається завдяки одночасності робіт над значною кількістю виробів (тільки дослідження кожного виробу, що передують його запровадженню до торговельної мережі, тривають близько 2 років). Наприклад, у 1992-1995 роках фірма запровадила у продаж 50 кремів та інших препаратів для догляду за шкірою. Нові вироби здебільшого з'являються еволюційним шляхом (наприклад, існуючі вироби серії вдосконалюються, або серія розширюється за рахунок запровадження нових різновидів препаратів).

Основним генератором ідей є один із власників фірми, фармацевт за освітою, який водночас виконує обов'язки директора з питань впровадження у відділі досліджень та впровадження. До його обов'язків належить ведення активного моніторингу світового ринку косметики, що охоплює аналіз потреб у різних косметичних засобах та дослідження нових товарів — готових виробів та сировини, що з'являються на ринку. Частіше це відбувається у формі участі у конференціях, наукових симпозіумах, виставках, ярмарках, постійного перегляду фахової літератури та пропозицій постачальників сировини, а також збирання рецептур. Найважливішими джерелами інновації у косметиці є міжнародні конференції, наукові симпозіуми та виставки (передусім ті, що відбуваються в Німеччині, Франції, США).

Дослідження з питань приготування рецептури нового типу косметики та подальшого переходу до його виробництва санкціонує виключно директор з питань впровадження виробів. За наявності такого рішення один із технологів підприємства отримує замовлення на опрацювання рецептури. Відтоді даний технолог стає відповідальним за виріб, починаючи від опрацювання складу препарату до повної розробки процесу виробництва та його постійного контролю. Складні дослідження завершуються виробництвом препарату в лабораторії1.

Першими "піддослідними кроликами", які оцінюють його ефективність, є працівники лабораторії. Фірма "Ка" відповідно до політики країн Європейського Союзу та США не проводить тестування нових препаратів на тваринах2. Тестування розроблених препаратів проводиться у дерматологічній клініці медичної академії та, незалежно від цього, у клініці фірми "Ка". У рамках цих досліджень оцінюються безпечність та ефективність застосування — зволоження та еластичність шкіри, деякі властивос ті коригування (у випадку спеціальної косметики). У випадку отримання позитивних результатів технолог, який займається препаратом, детально розробляє всі складові частини технологічного процесу та потрібні документи з метою отримання дозволу Польського інституту гігієни.

Основні чинники успіху у процесі досягнення позиції лідера на польському ринку косметичних товарів

Фірма "Ка" від початку своєї діяльності вживала заходи, спрямовані на досягнення позиції лідера на польському ринку косметики. Завдяки постійному підвищенню якості виробів фірма за 14 років досягла стабільної позиції на ринку. Косметика фірми "Ка" є продукцією високої якості і не поступається світовим стандартам. Досягнутий рівень якості зумовлений багатьма чинниками. Серед найважливіших із них треба виділити застосування сучасних технологій. Сьогодні виробництво засноване на машинах об'ємом 500 л., керованих за допомогою комп'ютерів, оснащених внутрішніми системами самоконтролю всіх систем електроніки, електротехніки, пневматичних та механічних вузлів. Постійно контролюється технічний стан змішувачів, існує можливість дистанційної комп'ютерної перевірки окремих елементів3.

Однак поки що не всі етапи виробництва автоматизовані. Наприклад, картонна упаковка і зараз складається вручну. Ця ситуація зумовлена статусом фірми, де працюють інваліди. Для інвалідів, які становлять 40% робітників, керівництво мало забезпечити певну кількість простої роботи, що виконується вручну. Однак, незважаючи на ці обмеження, з погляду обладнання виробництво фірми "Ка" є найсучаснішим у польській косметичній галузі і не поступається наявному у провідних європейських виробників.

Іншою складовою високої якості косметики фірми "Ка" є сировина, що використовується у виробництві. Вона має основне значення для ефективності виробів і, зокрема, безпечності їх застосування. Тому необхідні натуральні компоненти (рослинного, тваринного та синтетичного походження) фірма купує у найбільших, відомих у світі виробників. Репутація даних фірм гарантує ефективність значних виробничих витрат підприємства на підготовчі роботи (від процесу отримання сполуки з речовин, що містить натуральна сировина — рослинного чи тваринного походження — або їх синтезу через очищення до проведення досліджень4).

Невід'ємною складовою частиною майже кожного косметичного виробу є також вода. Дбаючи про її чистоту, фірма "Ка" побудувала власну багатоступеневу систему очищення загальнодоступної води, засновану на використанні різних фізико-хімічних процесів.

Загалом керівництво фірми приділяє значну увагу проблемам чистоти та гігієни. Під час усього виробничого процесу контакт "продукція — людина" є неможливим.

Крім зазначених чинників, іншим важливим елементом політики фірми, спрямованої на постійне зростання ефективності, є добір кадрів. До працівників ставляться високі вимоги, особлива увага звертається на ставлення до роботи.

Водночас керівництво фірми прагне забезпечити своїм працівникам можливості для розвитку (наприклад, участь у конференціях, курси, стажування). Найбільше уваги приділяється підвищенню кваліфікації технологів з відділу досліджень та впровадження продукції.

"Політика фірми спрямована на здобуття позиції лідера на польському ринку косметики, — говорить один з керівників підприємства, — вона і надалі визначатиме характер діяльності, який виявляється, зокрема, у повсякчасній увазі до польського клієнта та боротьбі за нього. Основним завданням фірми є постачання на ринок якомога кращих виробів за відповідну ціну ".

Постійна турбота керівництва фірми "Ка" про розширення асортименту зумовлюється постійним зростанням конкуренції. Нові вироби з'являються на основі еволюційного методу, коли існуючі вироби вдосконалюються або серія виробів доповнюється новими видами косметики. У сфері розвитку препаратів заплановано постійний розвиток, орієнтований на сучасні світові напрямки роботи в косметиці.

Створення системи забезпечення якості підприємства

У дев'яностих роках фірма "Ка" провела ряд організаційних змін, метою яких було створення такої організаційно-технічної системи, за якої косметика виготовлялася б за сучасними технологіями без шкоди для її виробників та навколишнього середовища. Керівництво фірми та її власники ухвалили рішення про створення системи забезпечення якості підприємства відповідно до норм ISO 9001. Це рішення не було революційним для підприємства, воно стало природним етапом його розвитку.

Підготовчі роботи щодо впровадження системи забезпечення якості підприємства на базі норм ISO 9001 розпочалися у 1994 році і тривали два роки. У листопаді 1996 року ця діяльність успішно завершилася. Польський центр досліджень та сертифікації видав сертифікат системи якості про відповідність нормам ISO 9001. Сертифікат охоплює всю діяльність фірми, починаючи від проектування косметичного виробу до його виготовлення і аналізу рекламацій та усунення причин їх виникнення.

Завдяки довгостроковій політиці розвитку фірми створювана від самого початку її структура становила добре підготовлену основу для впровадження системи забезпечення якості. Тому роботи відбувалися успішно і не зустрічали спротиву з боку працівників. Певним обмеженням була відсутність працівників відповідної кваліфікації. Крім того, щоб підвищити рівень розуміння необхідності змін у колективі, для працівників були влаштовані курси, які водночас підготували їх до роботи в умовах внутрішньої системи якості. Відбулося також навчання працівників з питань проведення внутрішньої перевірки діяльності. Було створено посаду уповноваженого директора з питань якості. До його обов'язків належить, зокрема, призначення внутрішніх контролерів, підготовка графіків внутрішніх перевірок.

1. Основні складові системи забезпечення якості підприємства

Система забезпечення якості підприємства вимагала значних організаційно-технічних перетворень. Було ретельно опрацьовано письмові списки обов'язків, повноважень, сфери відповідальності та відносини керівних кадрів, які своєю діяльністю безпосередньо впливали на якість. Запроваджена система процедур та інструкцій забезпечувала:

    1) одночасність дій у всіх виробничих процесах,
    2) ідентифікацію, реєстрацію та ліквідацію проблем, пов'язаних з якістю виробів.
У процесі проведених робіт було визначено постачальників сировини, упаковки та послуг (кооперативи), визначено чіткі умови співпраці з ними (зокрема, сформульовано вимоги до біологічної чистоти сировини та упаковки). Крім того, було запроваджено жорсткий контроль кожної партії виробничих елементів, що постачалися на підприємство.

Фірма провела технічну модернізацію. Виробничий процес базувався на найсучаснішому обладнанні, яке забезпечувало необхідний стандарт та незмінну якість косметичної продукції, що вироблялася.

На підприємстві організовано систему контролю на основі персональної відповідальності працівників за кожну виробничу дію. Служба контролю якості була оснащена апаратурою та відповідним обладнанням. Також засновано мікробіологічну лабораторію, створено систему контролю роботи контрольно-обчислювальної апаратури. Крім того, були забезпечені умови безперечної чистоти виробництва. Потужна система вентиляції та кондиціювання забезпечила чистоту повітря у зоні виробництва. Фірма запровадила механізм екологічної ліквідації залишків виробництва.

З метою зміцнення серед працівників переконання, що успіх фірми є успіхом кожного з них, створено мотиваційну систему оплати та дуже добрі умови праці.

2. Вплив системи забезпечення якості підприємства на діяльність фірми "Ка"

Впровадження системи забезпечення якості підприємства, яка функціонує відповідно до норм ISO 9001, мало істотний вплив на зміцнення конкурентноспроможності продукції фірми "Ка". Пристосування діяльності до норм ISO відбувалося паралельно із пристосуванням до діючих європейських вимог, що є особливо істотним у контексті наближення інтеграції Польщі до Європейського Союзу.

Запроваджена система забезпечує передусім постійну якість продукції підприємства. Крім того, вона допомагає знаходити помилки у ході виробничого процесу. Завдяки опису процедур, що міститься у "книзі якості", помилки різного типу визначаються дуже швидко, що створює необхідні умови для їх оперативної ліквідації.


1 У випадку, коли не вдається досягти необхідного з погляду технології результату, або отримані проби розробленого препарату не дають очікуваних результатів, дослідницькі роботи припиняються
2 Проблема і тепер існує, оскільки тестування на тваринах на етапі розробки відповідної сировини для виробництва косметичних засобів проводяться і далі.
3 Технічне та виробниче обладнання купуються у Німеччині, Швеції, Швейцарії
4 Основним постачальником сировини для косметичних виробів (зокрема, вітамінів, рослинної олії, гліцерину, трав'яних та овочевих екстрактів) є німецький концерн "Хенкель".

bigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тенденції, Інтерв'ю, Бізнес-освіта, Коментарі, Рецензії, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Семінари, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Ресурси, Статті партнерів
ПРОЕКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2018, Management.com.ua
Портал створено та підтримується Strategic