Розділ: Кейси

Інноваційна практика польських підприємств, заснованих до 1990 року

<< до Змісту

3. Підприємство "Інстал" — подолання перешкод

Підприємство "Інстал" займається виробництвом ізольованих труб, а також торгівлею елементами санітарно-каналізаційних та опалювальних систем (труби, металеві вироби, фітінги) у промисловому масштабі. Фірма продає товар через мережу власних та інших оптових складів, з якими підписано угоди про співпрацю. Клієнтами фірми є місцеві малі та середні оптові склади. Близько 30% товарів продається поза територією регіону Мазовше. Приблизно 35% сировини для виробництва фірма імпортує із країн Західної Європи. У фірмі "Інстал" працює близько 200 осіб.

Президент фірми, який є її працівником протягом багатьох років, сказав: "...фірма пройшла складну трансформацію від монополіста, якого просять про виконання послуги, до фірми, яка має просити про те, щоб скористалися з її послуг та купували її вироби". У планах підприємства — реорганізація у ТОВ.

Важка зміна

Фірма "Інстал" до 1989 р. була монополістом на варшавському будівельному ринку. Вона обслуговувала великі будівельні комбінати, які початково були єдиними клієнтами, що споруджували в ті часи житлові масиви з великих залізобетонних плит. Основним видом діяльності підприємства було надання послуг з виробництва та монтажу каналізаційних систем і частково — виробництво елементів систем опалювання. У 1990 році на підприємстві працювало близько 1000 осіб. На початку дев'яностих років фірма, як і вся галузь будівництва, пережила глибоку кризу попиту. Будівельні комбінати — найбільші клієнти фірми — перебували у глибокій кризі. Адаптуючись до нових умов, "Інстал" розпочав підготовку до змін форми власності.

У 1993 році фірма "Інстал" була перетворена на підприємство державного казначейства. У цей час фірма відмовилася від монтажної діяльності. Колишні монтажні бригади перетворилися на приватні фірми, до яких перейшло обладнання підприємства. Дістали незалежність і бригади сантехніків, які обслуговували побудовані раніше масиви. Також у цей час підприємство "Інстал" відмовилося від надання послуг будівельним фірмам і сконцентрувалося на виробництві та торгівлі.

Вирішальний вплив на весь процес змін на підприємстві мав її президент, який працює і нині. У вісімдесяті роки, після закінчення дворічної школи управління, він став керівником однієї з найбільш капіталомісткої та найменш продуктивної частини підприємства (шести монтажних бригад, що працювали в південній частині Варшави). Його діяльність, на думку вищого керівництва державного підприємства, була приречена на поразку. Він почав впроваджувати теоретичні принципи функціонування підприємства, які виніс із школи управління, запровадив мотиваційну систему оплати, в межах якої працівникам було вигідно скорочувати витрати та заощаджувати матеріали. Через рік довірена молодому працівнику частина організації стала найрентабельнішою і в усіх статистичних звітах її показники перевищували показники інших підрозділів фірми "Інстал". У 1989 році було призначено нового директора фірми. У цей час теперішній президент займався двома напрямками: економічним та торговельним, а у 1992 році він зайняв посаду директора. Його перші рішення були спрямовані на впровадження жорсткішого контролю та припинення використання майна та матеріалів, що вироблялися фірмою, у приватних цілях деяких працівників. У відповідь на дії директора рада працівників, яку намовляли діячі "Солідарності", оголосила йому вотум недовіри та організувала перед офісом мітинг, на якому критикувала директора та вимагала його звільнення. Працівники вимагали підвищення платні. Ситуація, в якій опинилася фірма, не дозволяла погодитися на ці вимоги. Президента змусили виступити на мітингу і відповісти на висунуті звинувачення. Виступ, у якому він висвітлив ситуацію підприємства, власне бачення довгострокової політики його подальшого розвитку, тривав близько трьох годин. Свій виступ директор заснував на прикладах підприємств галузі, які збанкрутували та були ліквідовані. Після гострої дискусії рада працівників висунула на голосування питання про звільнення директора. З 11 членів ради в ході таємного голосування 8 проголосували за те, щоб він залишився.

Президент, використавши результати голосування, визначив умови своєї діяльності на цій посаді і передусім зажадав згоди на реалізацію оголошеної програми діяльності. Вотум недовіри та голосування вважаються подіями, які мали вирішальне значення для сьогоднішнього способу функціонування фірми. Відтоді багато осіб, що не погоджувалися з діями директора, залишило фірму. Керівника найбільшої профспілки було звільнено з роботи за вживання алкогольних напоїв у робочий час. Фактично фірма почала функціонувати як приватне підприємство, яким керував безперечний лідер.

У часи перетворень відповідно до концепції президента основний наголос було зроблено на координації роботи відносно незалежних підрозділів із функціями, які могло б виконувати центральне відділення. Наприклад, фірмові магазини та оптові склади замовляли товар окремо в кожному підрозділі, де існували відділи продажу та розрахунків.

Ідеєю президента було створення з підприємства, що складалося з багатьох фірм, єдиної фірми "Інстал". Під час аналізу діяльності фірми до складу її правління, окрім президента, входили ще два члени, висунуті наглядовою радою. Кожен з них був одночасно директором одного із підрозділів фірми "Інстал". Термін контрактів, підписаних із "зовнішніми" директорами закінчувався у першому кварталі 1998 р. В об'єднанні підприємства, яке складалося з кількох підрозділів, президент вбачав не лише зменшення витрат функціонування, а й можливість більшого впливу на майбутнє фірми. Під час ліквідації автономії підрозділів обидва директори могли втратити вплив на окремі заклади. Відповідно до концепції президента після об'єднання закладів треба було розділити відділ виробництва на дві складові: виробництво із синтетичних матеріалів та виробництво продукції з металу. Далі на центральному рівні належало створити одиницю, яка б займалася аналізом та розвитком нової продукції, а також її реалізацією, що вже вироблялася фірмою. Відділ торгівлі та маркетингу, як треба було б назвати нову структуру, мав проводити переговори з метою укладання угод з оптовими складами та об'єктами роздрібної торгівлі.

Ізольовані труби — інновація в європейському масштабі

Незважаючи на фінансово-організаційні труднощі, на підприємстві на початку дев'яностих років було впроваджено виробництво нової продукції — ізольованих труб. Інженерні кадри, спостерігаючи тенденції розвитку світового ринку, розробили технологію виробництва. Роботи над новою продукцією та способами її виготовлення тривали близько трьох років. Було створено колектив, відповідальний за впровадження технологічних рішень у процес щоденного функціонування організації. З часом виробництво ізольованих труб стало основним напрямком діяльності фірми. Підприємство задовольняло потенційні потреби ринку у даному виді продукції. Розробка нової технології на підприємстві була окремим процесом, після впровадження якого було приділено увагу політично-організаційним справам, а не розробці нових виробів та технологій. Кошти, призначені на розробку продукції, були взяті із фондів, успадкованих ще до 1989 року. Запровадження у виробництво ізоляційних труб відбулося в 1991 році.

Істотною проблемою для фірми було звільнення державою від податку на додану вартість одного із західних концернів, який у той же період почав виробляти аналогічну продукцію. Фірма не могла подолати цінову конкуренцію, яка виникала із різниці сум сплачуваних податків, і мусила значною мірою знизити ціни, що привело до радикального зменшення рентабельності виробництва. Сьогодні для фірми "Інстал" з економічного погляду кориснішою є торгівля імпортною продукцією (60% обороту), ніж власними виробами. Звичайний економічний розрахунок свідчить про нерентабельність інноваційної діяльності під час організаційно-юридичної реорганізації підприємства.

Результати діяльності

Сьогодні, після початкової фази реорганізації та створення сприятливого клімату для змін, фірма має намір активізувати діяльність на ринку. Свої вироби — ізольовані труби та фітінги, каналізаційні труби та інші вироби санітарно-каналізаційного та опалювального призначення — фірма продає через власну систему оптових складів та склади, з якими підписані довгострокові угоди. Фірма вирішила повернутися до надання послуг у сфері монтажу сантехнічного та опалювального обладнання, тобто видів діяльності, від яких вона відмовилася в умовах глибокої кризи. Істотною проблемою для закінчення процесу реорганізації є неврегульоване й тепер питання власності на земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти фірми.

Значні фінансові кошти фірма отримала внаслідок успішних фінансових операцій. У ході реорганізації на підприємстві, де у 1990 році працювало 1000 осіб, у 1998 році залишилося 200 працівників. Впродовж цього часу не відбулося жодного групового звільнення. Кількість працівників зменшувалася з огляду на відокремлення від фірми автономних монтажних груп та передчасний вихід на пенсію значної частини фахівців.

Істотну загрозу діяльності фірми становить конкурентна боротьба, що постійно посилюється, зокрема діяльність західних концернів, які в кількох випадках звільнені від податку на додану вартість.

Сьогодні фірма "Інстал" у ході організаційних змін не здійснює жодних робіт з метою вдосконалення виробів та впровадження нової продукції. Суттєвим обмеженням є непевна фінансова ситуація та попередній негативний досвід співпраці фірми з бюрократичними галузевими науково-дослідницькими установами. Власний науково-дослідницький відділ був закритий на початку 80-х років. Впровадження у виробництво ізольованих труб на початку дев'яностих років допомогло фірмі у складній фінансовій ситуації. Проте підприємство, що не веде дослідницької діяльності, приречене на роботу з продукцією інших виробників та використання власного потенціалу в галузі торгівлі.

bigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тенденції, Інтерв'ю, Бізнес-освіта, Коментарі, Рецензії, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Семінари, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Ресурси, Статті партнерів
ПРОЕКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2018, Management.com.ua
Портал створено та підтримується Strategic