Розділ: Кейси

Інноваційна практика польських підприємств, заснованих до 1990 року

<< до Змісту

5. АТ "Ерка" — самотність монополіста

Прообразом сьогоднішнього акціонерного товариства АТ "ЕРКА" було державне підприємство, яке виникло наприкінці 40-х років на підставі розпорядження міністра транспорту. Продукція товариства завжди мала специфічний характер, вона призначається для потреб залізничного та міського транспорту (трамвай, метро), застосовується під час монтажу конструкцій та рейкових доріг, а також в енергетичних роботах. Сфера діяльності підприємства охоплює інвестиційні та ремонтні роботи, головним чином модернізацію і оновлення обладнання та підвищення умов безпеки праці, а також виробництво обладнання. Співвідношення виробництва обладнання до реалізації будівельно-монтажних робіт складає 10 до 90% (у 1995/1996 роках).

Товариство складається з трьох відділів: будівельно-монтажного, відділу промислової продукції та обладнання і транспорту. Функціонує також обчислювальна лабораторія, що виконує замовлення всіх підрозділів товариства.

АТ "ЕРКА" співпрацює з Центральним проектно-дослідницьким бюро залізничного будівництва і науково-технічним центром залізниці. Вироби фірми мають сертифікати систем та виробів для застосування на підприємстві "Польська державна залізниця".

Позиція, яку займає на ринку підприємство "ЕРКА", є стабільною, що зумовлено передусім роботою на потреби одного замовника — Польської. державної залізниці, яка є замовником 95% послуг безпосередньо або за посередництвом генеральних замовників (АТ "ЕРКА" діє як підрядник). Клієнтами підприємства є також Варшавська комунікація та Варшавський метрополітен. У галузі монтажу опорних конструкцій підприємству належить 80% ринку країни, інші 20% належать "Підприємству залізничних та інженерних робіт" (м. Вроцлав), яке є головним конкурентом фірми АТ "ЕРКА". У виробництві та монтажу обладнання, підстанцій та секційних кабін товариство охоплює 100% ринку Польщі. У галузі додаткової продукції головну конкуренцію йому становлять фірми "Електромонтаж", "Сіменс","АББ".

Підприємство АТ "ЕРКА"у період економічних реформ (1989-1995 рр.)

Криза 1989-1990 років змусила впровадити рішучі організаційні зміни в структуру підприємства. Внаслідок їхнього проведення відбулося відокремлення від структури Польської державної залізниці та створення (у жовтні 1991 року) самостійного підприємства "ЕРКА". У рамках подальших реструктуризаційних заходів у січні 1995 року фірму було перетворено на акціонерне товариство. Цього ж року підприємство стало учасником програми НФІ (60% акцій — НФІ, 25% — державне казначейство, 15% — працівники). Однією з причин, що зумовила рішення взяти участь у цій програмі, був постійний пошук джерел фінансування діяльності. Участь у програмі та отримання фінансування могло істотно підтримати подальший розвиток фірми, зокрема в галузі технології, а також задовольнити нові зростаючі вимоги замовників.

Зміни, що відбувалися у процесі трансформації економіки, привели до діяльності підприємства у нових для нього умовах. З одного боку, ці умови були свого роду стимулом для розвитку, а з іншого боку, становили цілий ряд загроз. На думку керівництва, найсуттєвішою загрозою була поява нових конкурентів, а разом з ними і цінової конкуренції. Крім того, підприємство мало оперативно реагувати на різкі зміни попиту. Швидкі технологічні зміни і передусім вимоги до якості, що зросли, почали відігравати все відчутнішу роль у характері діяльності фірми. Чинником, що змушував підприємство зайняти нову позицію, було і зростання вартості праці.

Щоб пристосуватися до функціонування в умовах ринкової економіки, керівництво підприємства "ЕРКА" підготувало пакет реструктуризаційних заходів. Одним з його елементів було значне скорочення кадрів. Всі відповідні зміни узгоджувалися з профспілками та радою працівників. Кількість працівників товариства зменшилася із 700 до 400 осіб, причому цей процес відбувався без масових звільнень. Цього вдалося уникнути завдяки переходу працівників до інших фірм.

Паралельно проводилося скорочення організаційних структур. У 1990 році функції, пов'язані з підготовкою виробництва та постачанням, які раніше виконувало правління, було передано до відділів, які безпосередньо займалися виробництвом продукції. Розпочалося створення спеціалізованих груп. З метою зниження витрат було зроблено наголос на ефективнішому, гнучкішому використанні кадрового потенціалу. Тобто йшлося про запровадження нового підходу до управління персоналом. Водночас керівництво дбало про формування нового, адекватного ставлення працівників до адаптаційних змін, які відбувалися на підприємстві. Значну роль у цьому процесі відіграла загроза втратити роботу.

Вагомим чинником, що визначав нову поведінку підприємства та впливав на форму вжитих реструктуризаційних заходів, був передусім ринок продукції для залізниці. Постійний технічний поступ та зростання вимог до якості змусили поновому поглянути на характер діяльності фірми. Специфіка даного ринку справила визначальний вплив на формулювання довгострокових планів товариства. З огляду на те, що впровадження нового виробу на цей ринок вимагає тривалого часу (у середньому 2-3 роки) та численних досліджень, обов'язковою умовою ефективного функціонування підприємства було вироблення довгострокової перспективи. Напрямок проведення змін також зумовлювало виготовлення стандартних виробів. У даній ситуації великого значення став набувати процес створення таких умов діяльності, які могли б значно вплинути на прискорення процесу вдосконалення виробів. Ось чому увага керівництва зосередилася на проблемі інтенсифікації дослідницької роботи. Проте у цей період підприємство опинилося перед численними обмеженнями.

Серед найважливіших із них — фінансові обмеження та відсутність кваліфікованих фахівців. Фірма не мала коштів для фінансування власних досліджень. Ця проблема набирала істотного значення у контексті обов'язкової сертифікації всієї продукції фірми в Інституті залізничного транспорту, чим зумовлювалася необхідність замовлення відповідних досліджень поза фірмою. Найпоширенішими рішеннями, до яких вдавалося підприємство у цій ситуації, були передача дедалі більшої кількості замовлень підрядникам та поглиблення співпраці у галузі дослідницьких робіт з іншими фірмами. На цьому фоні окремої ваги почало набувати співробітництво з галузевими науковими установами та вищими учбовими закладами. Проте з огляду на конкретність вирішуваних завдань співпраця з даними установами не мала системного характеру і практично не справляла впливу на цілісну політику фірми.

Підприємство почало приділяти дедалі більше уваги інноваційній діяльності. Основною рушійною силою впровадження багатьох виробничих інновацій були зміни, що відбувалися в оточенні. На думку президента фірми "ЕРКА", метою відповідних заходів була адаптація діяльності до умов вільного ринку та зростання конкурентноспроможності. Крім того, впроваджені до цього часу інновації були дуже істотно пов'язані з потребами клієнта. Загалом першим кроком у будь-яких інноваційних заходах було збирання інформації про потреби клієнта. І тільки наступним кроком ставали конкретні рішення, спрямовані на задоволення потреб клієнта. Слід звернути увагу на важливий факт, що тільки підписання контракту було для підприємства імпульсом до початку відповідної діяльності. Така ситуація зумовлювалася характером діяльності замовників товариства. Основним способом залучення замовлень стали тендери.

Президент фірми, який працює і дотепер, вирішальними факторами перемоги у тендері вважає передусім ціну, якість, технічний стандарт послуг, а також стислі строки виконання. Оскільки ціна є однією з головних умов отримання замовлення, підприємство сконцентрувалося на пошукові нових способів скорочення витрат. Одним з них, наприклад, є передання робіт підрядникам. Останнім часом ця практика набуває особливого значення, про що свідчить подвійне зростання замовлень у 1997 році порівняно з попереднім роком. З метою подальшого скорочення витрат було зроблено кілька різноманітних кроків щодо пристосування організаційної структури підприємства до потреб ринку та замовників. Загалом усі зміни було впроваджено на підставі принципу еволюційності та концентрації на постійному пристосуванні фірми до постійно зростаючих вимог ринку.

Підсумки та майбутнє фірми

У рамках реструктуризаційних та інноваційних заходів керівництво фірми АТ "ЕРКА" сконцентрувало зусилля на відповідності обладнання для залізниці вимогам ринку. Заходи, вжиті підприємством раніше, були спрямовані головним чином на задоволення вимог цього клієнта. Додаткові заходи вплинули на зміцнення конкурентноспроможної позиції фірми на ринку. Водночас завдяки підписанню контрактів вартістю від кількох мільйонів злотих до кількох десятків мільйонів у колективі підвищився рівень сприйняття впроваджуваних змін. Дедалі інтенсивнішою стає дослідницька діяльність. Роботи, що виконує фірма в цьому напрямку, передусім мають на меті підвищення якості послуг. У 1998 році було заплановано створення відділу у справах В + К.

На думку керівництва товариства, діяльність в обраному напрямку буде продовжено. Основною стратегічною метою фірми буде зміцнення нинішньої позиції головного постачальника Польської державної залізниці; це стосується і послуг, які пропонувалися дотепер, і нових напрямків, що реалізуються шляхом розвитку та вдосконалення продукції з метою пристосування її до динамічних вимог замовника. У цій галузі підприємство пропонуватиме нові види продукції та модернізуватиме старі, в яких будуть використовуватись автоматика та електроніка. Це повинно позначитися на підвищені рівня конкурентноспроможності продукції фірми "ЕРКА".

Водночас, спираючись на інноваційні форми діяльності, що проводиться в інтересах основного замовника, яким є ПДЗ, фірма має намір вийти на західні ринки. Продукція, яку може запропонувати фірма АТ "ЕРКА", майже вдвічі дешевша від західних аналогів. Врахування даної перспективи істотно впливає на зростання зацікавленості підприємства у пошуку дедалі сучасніших рішень.

Підприємство також буде працювати у напрямку розширення кола замовників (метрополітен, трамваї, тролейбуси) та розвивати споріднені напрямки діяльності (диверсифікація виробництва).

Фірма "ЕРКА" планує вжити додаткові заходи зі скорочення витрат. Одним із рішень буде запровадження сучасніших технологій. Крім того, фірма має намір до 2000 року отримати на деякі вироби сертифікати IS0.

Для подальшого розвитку фірми особливе значення має запланована реструктуризація ПДЗ, що у підсумку може істотно вплинути на майбутнє АТ "ЕРКА".

bigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тенденції, Інтерв'ю, Бізнес-освіта, Коментарі, Рецензії, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Семінари, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Ресурси, Статті партнерів
ПРОЕКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2018, Management.com.ua
Портал створено та підтримується Strategic