MCUa  >>  ГЛОСАРІЙ  >>  Рекомендований тезаурус

термін:  Бенчмаркінг (Benchmarking)
Підготовлено для MCUa cтуденткою КНЕУ Аннамарією Барань

стаття і автор коментар визначення
1Реінжиніринг бізнес-процесів – необхідність в умовах динамічного ринку
Оксана Щегельська, SCG (екс-УЦППП) для журналу "Управление компанией"
Значення та місце у процесі реінжинірингу бізнес-процесів, підсистеми, що забезпечують процес бенчмаркінгу на різних рівнях діяльності компанії.Бенчмаркінг — безупинний, систематичний пошук, вивчення кращої практики конкурентів і підприємств із суміжних галузей, а також постійне порівняння бажаних змін і результатів бізнесу зі створеною еталонною моделлю власної організації бізнесу. На основі отриманого — створення і підтримка системи безупинних покращань результативності бізнесу.
2Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності компанії
Наталія Козак, журнал "Управление компанией" (до 2002 года — "Рынок капитала") (№1-2, 2000)
Сутність поняття, види бенчмаркінгу, приклади.Бенчмаркінг — безупинний систематичний пошук і впровадження найкращих практик, що приведуть організацію до більш досконалої форми.
3Бенчмаркинг: все лучшее - себе
Юлия Фуколова, Игорь Шелухин, Артем Белов, ИКФ "Альт"
Яким чином вибирати компанії взірці, приклади використання бенчмаркінгу російськими компаніями, типи бенчмаркінгу, інструкції та поради щодо реалізації бенчмаркінгу.Бенчмаркінг — це механізм порівнювального аналізу ефективності роботи однієї компанії з показниками інших, більш успішних фірм. Бенчмаркінг застосовується у всіх сферах діяльності підприємства — в логістиці, маркетингу, управлінні персоналом та ін.
4Что век грядущий нам готовит? (Менеджмент 21 века - краткий обзор основных тенденций)
Ю.П.Адлер, И.З.Аронов, В.Л.Шпер
У розрізі еволюції організації виробництва та практики менеджменту, бенчмаркінг як "сучасний" інструмент менеджменту.Бенчмаркінг — це систематичне співставлення тих або інших елементів власної діяльності з найкращими аналогами з метою взаємовдосконаленя.
5Как реализовать бенчмаркинговый проект в вашей компании
Наталья Козак, SCG (экс-УЦППП) для журнала "Управление компанией"
Бенчмаркінговий проект, етапи реалізації, приклад реалізації на австралійській компанії QTS.Бенчмаркінг — механізм ідентифікації, копіювання та адаптації досягнень інших до своєї організації.
6Бенчмаркинг - менеджмент или шпионаж?Історичний аспект, переумови застосування бенчмаркінгу, як інструменту стратегічного планування, приклади використання бенчмаркінгу російськими компаніями.Бенчмаркінг — це процес знаходження та вивчення найкращих із відомих методів ведення бізнесу.

Бенчмаркінг — це альтернативний метод планування, в якому завдання визначаються не від досягнутого, а на основі аналізу показників конкурентів.


>>АРХІВ ТЕРМІНІВ

Закрити вікно