MCUa  >>  ГЛОСАРІЙ  >>  Рекомендований тезаурус

термін:  6 сигма (6 Sigma)
Пiдготовлено для MCUa cтуденткою КНЕУ Аннамарiєю Барань

стаття і автор коментар визначення
1«Шесть сигм»: еще одна дорога, ведущая к храму
Ю.П.Адлер, В.Л.Шпер, журнал "Методы менеджмента качества"
Історія розвитку концепції "6 сигма", основи даної концепції, методика застосування, приклад використання даного інструменту управління якістю компанією Motorola, основні категорії в рамках даної концепції, критика та погляд у майбутнє.Шість сигм — це підхід до вдосконалення бізнесу, який прагне знайти та виключити причини помилок або дефектів у бізнес-процесах шляхом зосередження на тих вихідних параметрах, які виявляються критично важливими для споживача.
2101 Things A Six Sigma Black Belt Should Know
Thomas Pyzdek
101 ознака вмілого та правильного застосування концепції "6 сигма", речі, які повинні знати "майстри та власники чорного поясу".Майстри чорного поясу — це особи, які володіють найвищими технічними та організаційними навиками. Вони забезпечують технічне керівництво програмами "6 сигм".

Чорні пояси — це особи, що пройшли навчання та тренінг за спеціальною програмою та присвячують роботі над проектами "6 сигм" від 50% до 100% свого часу.

3Нова економіка і відсталість старої школи /російською, англійською/
Клаудія Дойч, The New York Times
Практика використання інструменту контролю за якістю "6 сигма" компанією GE та Home Depot, приклади застосування цього інструменту щодо різних напрямків діяльності компанією GE, аналіз ефективності та результативності даної методики."Six sigma" означає підхід до проблем, заснований на припущенні, що в остаточному підсумку ми отримаємо конкретне, статистично обгрунтоване вирішення будь-якої проблеми, що виникає. Процес не є досконалим, але він дає певний орієнтир відносно того, яке відхилення від стандарту, (будь це специфікація на продукцію або ж виконання замовлення), буде все ж прийнятним для клієнтів, і вони не будуть сприймати його як дефект.
4Revitalizing Six Sigma: What Matters Most to the Business
Nadia Uddin and John Crager
10 основних законів 6 сигма, за допомогою них розкривається сутність цієї концепції, що важливо знати для того, щоб забезпечити ефективні результати її впровадження на підприємстві, щоб уникнути загальних помилок (на прикладі компанії Honeywell).
5Fraternal Twins: Six Sigma & ABM
Tom Pryor
Порівняльна характеристика еволюції концепцій 6 сигма та ABC, яким чином вони доповнюють один одного та в чому полягає ефективність їхнього одночасного впровадження для компанії, приклади компаній Honeywell, Navistar, Amazon.com.
6Six Sigma Case Study: Cycle Time Improvement for a Human Resources Process
Lisa Palser
Приклад застосування концепції 6 сигма для вдосконалення процесу управління людськими ресурсами на основі циклу MAIC (measure — analyze — improve — control) в компанії DuPont.
7Merging Six Sigma and IT
Tim Young
Інтеграція концепції 6 сигма із IT-системами як необхідна умова постійного вдосконалення компаній, переваги таких перетворень та труднощі у реалізації.
MCUa пропонує таке визначення:
    Шість сигма — підхід до вдосконалення якості ведення бізнесу, який відслідковує та виключає причини помилок або дефектів у бізнес-процесах шляхом зосередження на тих вихідних параметрах, які виявляються критично важливими для внутрішніх та зовнішніх клієнтів, споживачів. "Шість сигма" — це стратегічний підхід, який спрацьовує для всіх процесів, у всіх галузях при створенні будь-яких продуктів. Рівень якості компанії за 6 Сигма — 3,4 помилки на мільйон управлінськи

>>АРХІВ ТЕРМІНІВ

Закрити вікно