MCUa  >>  ГЛОСАРІЙ  >>  Рекомендований тезаурус

термін:  Сукупна вартість власності (Total Cost of Ownership (TCO))
Підготовлено для MCUa cтуденткою КНЕУ Оленою Кроншевською

стаття і автор коментар визначення
1ИСКОН: ИТ-словарь
Визначення ТСО у розрізі критеріїв оцінки при визначенні вартості витрат на ІС.TCO (Total Cost of Ownership — сукупна вартість власності) — методика визначення найкращого співвідношення ціна/якість для устаткування і ПЗ. Критеріями оцінки є вартість придбання, адміністрування, установки, переміщення і модернізації, технічної підтримки і супроводу, змушених простоїв та інших прихованих витрат. Методика дозволяє враховувати невиробничі витрати, такі як позаслужбове використання устаткування і ПЗ. Однак, з іншого боку, TCO не враховує ризики і не дозволяє співвіднести технологію з стратегічними цілями бізнесу.
2Управление общей стоимостью владения КИС
Журнал "Корпоративные системы"
Як правильно визначити розмір інвестцій в ІТ, визначення і історична довідка, прямі та непрямі витрати, комплексна методологія розрахунку ТСО, як зменшити витрати пов’язані з інформаційною системою. TCO (total cost of ownershіp) — це методика розрахунку, створена щоб допомогти споживачам і керівникам підприємств визначити прямі і непрямі витрати і вигоди, пов'язані із будь-яким компонентом комп'ютерних систем. Мета її застосування — одержати підсумкову картину, що відбивала б реальні витрати, пов'язані з придбанням певних засобів і технологій, і враховувала всі аспекти їхнього наступного використання. Наприклад,коли приймається рішення про придбання комп'ютера і при цьому використовується аналіз сукупної вартості володіння,то висока ціна "Hі End" комп'ютера може розглядатися як аргумент на користь більш дешевого варіанта. Але якщо до вартості комп'ютера додати витрати, що можуть виникнути в процесі його експлуатація, то може виявитися, що загальна сума витрат на покупку і експлуатацію "дешевої" техніки виявляється вище.
3TCO, или Как управлять IT-затратамиМоделі ТСО: ТСО від Microsoft та ТСО Gartner Group, різні підходи до формулювання витрат в цих моделях. Розходження при визначенні розподілу витрат, етапи планування IT витрат (ТСО) на підприємстві. TCO (total cost of ownershіp) — це витрати, пов'язані з придбанням, впровадженням і використанням ІС.
4Total Cost of Ownership - Computerworld
Сost factors, different views on TCO. History, role of TCO. How to identify hidden costs. International Data Corp example of using TCO to determine costs and the benefits experienced by medium-size to large commercial sites. Total cost of ownership (TCO) is a model developed by the Gartner Group to analyze the direct and indirect costs of owning and using hardware and software. Managers of enterprise systems use various versions of TCO to lower costs while increasing the benefits of IT deployments.
5What is Total Cost of Ownership (TCO)
Total Cost of Ownership by category (diagram), Asset Life Cycle Costs, hidden costs diagram.Total cost of ownership (TCO) is the total cost of a computer asset throughout its lifecycle, from acquisition to disposal. The aim of TCO analysis is to identify, quantify, and ultimately, reduce the overall costs associated with ownership of networked assets.

>>АРХІВ ТЕРМІНІВ

Закрити вікно