MCUa  >>  ГЛОСАРІЙ  >>  Рекомендований тезаурус

термін:  360 градусів (360° CheckPoint Competency Feedback System)
Пiдготовлено для MCUa cтуденткою КНЕУ Аннамарiєю Барань

стаття і автор коментар визначення
1360 градусов на человека
Юлия Фуколова, журнал "Секрет фирмы"
Аналіз методу; теоретичний аспект; думки російських фахівців щодо застосування цього методу; приклад використання даного інструменту атестації персоналу на підприємстві.Методика "360 градусів" покликана звести до 0 суб'єктивізм оцінки персоналу, оскільки свою думку про працівника висловлює не лише безпосередній керівник, але й підлеглі, колеги і навіть клієнти.
2Дженерал Электрик: гениальные идеи в гениальном исполнении
Интервью с директором SCG Александром Савруком
Розповідь про використання даної системи в компанії GE; ефективність та передумови застосування цього інструменту; думка про можливість та доцільність її впровадження на українських підприємствах.Система оцінки прояву лідерських якостей працівника компанії на робочому місці. Особливість в тому, що працівника оцінюють по 40 критеріях всі основні категорії людей, з якими він взаємодіє — клієнт, управлінець (над працівником), колеги (рівні з ним) та підлеглі.
3Практическое руководство по реинжинирингу бизнес-процесов. Глава 9. Инструментарий
Майк Робсон, Филипп Уллах
Як інструмент для атестації працівників у процесно-орієнтованій компанії; перехід до сучасних методів управління персоналом в розрізі організаційних змін.Атестація на 360 градусів. Цей підхід дає людині потрійний зворотній зв'язок: зверху вниз — від безпосереднього керівника, по горизонталі — від колег і знизу вверх — від підлеглих.
4Profiles CheckPoint 360° Competency Feedback System
Матеріал підготовлений компанією, що займається просуванням даного інструменту на ринку консалтингових послуг (англійською, у форматі PDF)
Історія виникнення та розвитку даної методології; наведено основні здібності та компетенції, що підлягають аналізу; переваги та недоліки цього методу та приклад застосування.The "CheckPoint 360° Competency Feedback System" — багатосторонній процес збору відгуків, що дозволяє менеджерам та лідерам оцінити рівень своїх професійних якостей через висловлювання інших людей, що їх оточують — керівництвом, колегами та підлеглими. Використовуючи ці відгуки, менеджери мають можливість порівнювати думки інших із власним уявленням про свої здібності. Таким чином вони можуть виявити свої сильні сторони, а також сфери діяльності, які потрібно вдосконалювати. Класичний метод аналізує ефективність виконання роботи, розглядаючи 8 груп здібностей та 18 компетенцій.
5Методы оценки персонала
Павел Малиновский, независимый консультант
Перелік 19-ти різних методів оцінки персоналу із коротким поясненням їхньої сутності.Метод "360 градусів оцінки": працівник оцінюється своїм керівником, своїми колегами і своїми підлеглими. Конкретні форми оцінки можуть варіювати, але всі оцінники заповнюють однакові бланки і обробка даних виконується за допомогою комп'ютера, щоб забезпечити анонімність. Мета методу — отримати всесторонню оцінку атестуємого.

>>АРХІВ ТЕРМІНІВ

Закрити вікно