Зміни ПДВ та ПП у 2016 році

06.04.2016

З першого січня 2016 року, у зв’язку зі змінами Податкового кодексу України, вступили в дію деякі суттєві нововведення. Тож, поговоримо про законодавчі зміни, що стосуються ПДВ і податку на прибуток.

Податок на додану вартість дещо удосконалили. Фактично всі новації ПДВ стосуються переважно аграріїв, зернотрейдерів та формування нових реєстрів. Серед них можна виділити такі:

1.Скасовано звільнення, яке діяло раніше, від сплати даного податку на операції, пов’язані з постачанням технічних і зернових культур. Тепер для них діє загальний порядок.

2. В разі поставки власної продукції чи надання послуг самостійно для таких платників ПДВ уточнено базу оподаткування (договірна ціна прирівнюється до звичайних цін, а не їх собівартості). В таких випадках тепер слід користуватися нормами ПКУ.

3. «Відсутність» за податковою адресою, як одну з причин анулювання реєстрації, відтепер для платників цього податку скасовано.

4. Для відшкодування ПДВ вводяться 2 реєстри: один – для платників, яким його можна відшкодовувати автоматично, інший – для всіх решти платників.

5. Для аграріїв змінено також порядок перерозподілу сум даного податку (відповідно до здійснюваних операцій).

Податок на прибуток 2016 року теж зазнав деяких змін, які зводяться переважно до звітності, скасування авансових платежів і розрахунку об’єкта оподаткування за попередній рік.

Серед них можна виділити такі:

1. Для платників даного податку, обсяг доходів яких більший 20 млн. гривень, повертається назад квартальний звітний період.

2. До кінця 2016 р. тільки вказані вище платники податку сплачуватимуть авансовий внесок. Його розмір дорівнює 2/9 суми податку, який береться із декларації за 9 місяців поточного року. Для всіх інших платників такий авансовий внесок скасовується.

3. Дещо змінено розрахунок об’єкта оподаткування. Тобто, для його здійснення в 2015 році платнику слід врахувати в сторону зменшення суми тих доходів, які отримувалися від участі в капіталі як платників єдиного податку 4 групи, так і будь-яких інших платників ПП, що дорівнює сумі доходів, які нараховувалися у вигляді дивідендів і мають бути виплачені на його користь. Такий спосіб розрахунку об’єкта оподаткування діятиме як в поточному році, так і в наступних звітних періодах.

Це основні зміни в чинному законодавстві, які стосуються саме ПДВ та податку на прибуток в 2016 р.