Фахівці БУХГАЛТЕР.ua розповіли про відпускні та їхній розрахунок

04.02.2019

Фахівці сервісу БУХГАЛТЕР.ua видання «ЛІГА:ЗАКОН» розповіли про порядок нарахування відпускних в Україні, а також представили зручний онлайн-калькулятор для розрахунку.

Сучасні технології дозволяють суттєво спростити та пришвидшити розрахунок суми відпускних. Можна скористатися для цього зручним онлайн-калькулятором https://buh.ligazakon.net/ua/kalkulyator-otpuskov.

Перед тим, як розглянути приклади таких розрахунків, корисно пригадати загальні положення законодавства щодо цього питання.

Отже, сума відпускних розраховується згідно з Порядком № 100, виходячи з розміру середньоденної заробітної плати.

Середньоденна заробітна плата розраховується шляхом ділення сумарного заробітку протягом 12 календарних місяців перед початком відпустки, або меншого періоду фактичної праці, на кількість календарних днів 12 календарних місяців або зазначеного меншого періоду.

Сума відпускних являє собою добуток розміру середньоденної заробітної плати та кількості календарних днів відпустки.

У загальному випадку, згідно з п. 2 Порядку № 100, розрахунковий період для обчислення суми відпускних становить 12 календарних місяців роботи співробітника, що передують місяцю, коли надається відпустка.

Якщо співробітник працював на підприємстві або в установі менше ніж рік, його середня заробітна плата розраховується відповідно до виплат протягом періоду його фактичної праці, а саме від першого числа місяця його оформлення на роботу до першого числа того місяця, коли йому надається відпустка.

Під час визначення кількості календарних днів розрахункового періоду слід пам’ятати, що із загальної кількості календарних днів виключаються:

1) святкові та неробочі дні, встановлені ст. 73 КЗпП, що припадають на розрахунковий період;

2) період, протягом якого співробітник не працював, згідно з чинним законодавством або з інших поважних причин, при чому його заробіток не зберігався за ним взагалі або зберігався лише частково.

До переліку таких періодів слід віднести наступні:

  • відпустка власним коштом; період відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох (шести) років;
  • період простою не з провини працівника;
  • у випадку, якщо такий період оплачується нижче середнього заробітку;
  • робочі дні, протягом яких працівник не працював у зв’язку із переведенням його на неповний робочий тиждень з ініціативи власника, тобто на підставі ст. 32 КЗпП.

Стосовно визначення суми заробітної плати, що включається до розрахунку середньої зарплати для обчислення суми відпускних, виплати, включені до розрахунку, можна знайти у п. 3 Порядку № 100, а ті, що не включаються до розрахунку, визначені п. 4 Порядку № 100.