MCUa  >>  ГЛОСАРІЙ  >>  Рекомендований тезаурус

термін:  Збалансована система iндикаторiв ведення бiзнесу (Balanced Scorecard (BSC))
Підготовлено для MCUa cтуденткою КНЕУ Аннамарією Барань

стаття і автор коментар визначення
1Balanced Scorecard без секретов
Александр Черников, журнал "Компьютерное обозрение" (№47, 2002)
Детальна характеристика, особливості застосування, ефективність та переваги, думки інших спеціалістів щодо впровадження цієї системи на українських підприємствах, глосарій.
2Activity-Based Budgeting: Видеть легко, трудно предвидеть
Виктория Зозуля для журнала "Управление компанией"
Роль BSC в переході від звичайного бюджетування до процесно-орієнтованого (ABB), взаємозалежність цих двох інструментів досягнення стратегічних цілей, причини невдалих спроб впровадження BSC на підприємствах.Збалансована система індикаторів діяльності. Згідно формалізації BSC експертиза бізнесу виконується по чотирьом сегментам:
  • споживчий напрям, що включає комплекс ринкових показників;
  • напрямок внутрішніх процесів підприємства;
  • навчання та зростання;
  • фінансові показники
3Мотивація персоналу щодо досягнення стратегічних цілей організації
Наталія Козак, SCG для журналу "Управление компанией"
Як за допомогою BCS стає можливим визначати внески кожного окремого працівника в загальну роботу для того, щоб розробити ефективну систему управління людськими ресурсами та систему винагороди, підвищити мотивацію працівників.
4Показательное несогласие: Balanced Scorecard и Tableau De Bord
Константин Редченко, к.э.н., доцент, Львовская коммерческая академия
Історичний аспект, еволюція систем оціночних індикаторів, їхня порівняльна характеристика.
5Balanced Scorecard — взгляд в будущее
Владислав Толкач, тренер-консультант Института приватизации и менеджмента
Збір та використання інформації стосовно діяльності підприємства за допомогою BSC для прийняття ефективних управлінських рішень, приклад розробки стратегії підприємства на основі моделі BSC.
MCUa пропонує таке визначення:
    Збалансована система iндикаторiв ведення бiзнесу — управлiнський iнструмент, який забезпечує опис стратегiї, збалансований вимiр поступу компанiї в реалiзацiї стратегiї: у створеннi цiнностi Споживачу, у фокусi та координацiї персоналу на її створення.

>>АРХІВ ТЕРМІНІВ

Закрити вікно