MCUa  >>  ГЛОСАРІЙ  >>  Рекомендований тезаурус

термін:  Карта стратегій (Strategy Map)
Пiдготовлено для MCUa cтуденткою КНЕУ Аннамарiєю Барань

стаття і автор коментар визначення
1Cтратегія в дії (Інтерв'ю з Робертом Капланом і Девідом Нортоном)
Christopher Koch, CIO Magazine
З інтерв'ю з Робертом Капланом та Девідом Нортоном для журналу CIO Magazine (1 листопада, 2003).

Aвтори концепції Збалансованої системи індикаторів ведення бізнесу (BSC) створили цей термін, щоб описати взаємозв'язки між показниками, які описують стратегію організації.

Карта стратегій — це модель того, як організація створює цінність. Стратегія — це те, як Ви намагаєтеся створити вартість для своїх акціонерів. Відповіді на запитання "як" різні для кожної організації. Карта стратегій на вищому рівні визначає цілі акціонерів щодо остаточної вартості, зростання та продуктивності. Другий рівень карти стратегій стосується клієнтів та пропозиції цінності. Якщо Ви хочете порадувати своїх акціонерів зростанням компанії, то маєте звернутися до унікальної пропозиції ціни, якості, відносин, бренду тощо. Отже, стратегія змушує Вас бути надзвичайно точними щодо сегментування ринку, розуміння своїх клієнтів та того, чого вони хочуть.

Далі, третій рівень визначає процеси, на яких Ви будете наголошувати, щоб задовольнити свого клієнта, а саме: як застосувати інновацію та створювати новий продукт? Як налагоджувати зв'язок з клієнтами? Як створювати й доставляти товар? Як діяти як елемент спільноти — які мої соціальні обов'язки?

2Вalanced Scorecard Соllаbоrаtivе :: Glossary
З BSC Glossary:
“A visual representation of an organization’s strategy and the processes and systems necessary to implement that strategy. A strategy map will show employees how their jobs are linked to the organization’s overall objectives.”
Карта стратегій — візуальна інтерпретація стратегії організації та процесів і систем, які необхідні для впровадження цієї стратегії. Карта стратегій показує працівникам, як їхня робота пов'язана з загальнокорпоративними цілями.

>>АРХІВ ТЕРМІНІВ

Закрити вікно