MCUa  >>  ГЛОСАРІЙ  >>  Рекомендований тезаурус

термін:  CASE-засоби (Computer Aided Software Engineering (CASE))
Підготовлено для MCUa cтуденткою КНЕУ Оленою Кроншевською

стаття і автор коментар визначення
1ИСКОН: ИТ-словарь
Визначення CASE-засобів у зрізі їх функціональностей.CASE (Computer Aided Software Engineering)-програмні засоби, що підтримують процеси створення і супроводу ІС, включаючи аналіз і формулювання вимог, проектування прикладного ПЗ (додатків) і баз даних, генерацію коду, тестування, документування, забезпечення якості, конфігураційне управління і управління проектом, а також інші процеси. CASE-засоби разом із системним ПЗ і технічними засобами утворюють повне середовище розробки ІС.
2Проектирование информационных систем: Использование CASE-средств
Лилия Козленко
Використання CASE-засобів при проектуванні інформаційних систем. CASE як ще один спосіб автоматизувати роботу.
3Технологія впровадження CASE-засобів
Технологія впровадження CASE-засобів: визначення потреб у CASE-засобах, аналіз ринку CASE-засобів. Розробка стратегії впровадження, процес оцінки і вибору CASE-засобів.
4CASE-средства. Общая характеристика и классификация
А.М. Вендров
Загальна характеристика та класифікація CASE-засобів за ступенем інтегрованості за виконуваними функціями. Переваги використання CASE-засобів на етапах аналізу і проектування ІС. До CASE-засобів відносять будь-який програмний засіб, що автоматизує ту чи іншу сукупність процесів життєвого циклу ПЗ і характеризується такими рисами:
  • потужні графічні засоби для опису і документування ІС, що забезпечують зручний інтерфейс який розвиває творчі можливості користувача;
  • інтеграція окремих компонентів CASE-засобів, що забезпечує керованість процесом розробки ІС;
  • використання певним чином організованого сховища проектних метаданих.

>>АРХІВ ТЕРМІНІВ

Закрити вікно