ТЕНДЕНЦІЇ | Здоров'я організацій 4 квітня 2006 р.

Глобальне спостереження: Діагностика здоров'я сучасних організацій

Дослідження від Booz Allen Hamilton вказує на джерела дисфункцій компаній та метод, за допомогою якого серед безлічі підприємств можна відшукати те, що запрограмоване на вдале майбутнє.

Більшість організацій по суті є нездоровими. Раніше ця гіпотеза була очевидною через досвід, але не підкріплена реальними даними. Для вирішення цієї проблеми було виділено 7 базових типів організацій — три здорових і чотири нездорових — які повністю описують весь набір сучасних організацій. Ці типи профілів організацій відображають взаємодію між чотирма базовими елементами: права прийняття рішень, інформація, мотивація та структура.

Було зроблено велику роботу над економічною теорією організацій, на основі якої створено інструментарій оцінки "Профіль ДНК компанії" (Org DNA ProfilerSM).

Для проведення дослідження було створено спеціальний Інтернет-ресурс (www.orgdna.com), відкритий для загального відвідування. Бажаючі могли на безкоштовній основі заповнити спеціальну анкету про свою організацію. Окрім відповідей на 19 запитань, респонденти також вказували демографічні дані про свою організацію. Ці дані було використано для того, щоб розбити відповіді на кілька категорій та ідентифікувати різницю між галузями, функціями, управлінськими рівнями та ін. Для кожного клієнта було вироблено індивідуальний Профіль ДНК компанії, а демографічний блок дозволив встановити основні групи компаній, серед яких проводилося дослідження.

Профіль ДНК компанії — це "персональний тест" для організацій. Проект був запущений у грудні 2003 р. За цей час, більше, ніж 30.000 відвідувачів побували на сайті і пройшли опитування. Окрім цього, близько 20.000 профілів було заповнено на корпоративних сайтах, які підключилися до системи.

Збір даних продовжується і сьогодні, дається можливість всім бажаючим відвідати сайт і заповнити анкету. Періодично інформація на www.orgdna.com обновлюється. Наведене нижче дослідження базується на даних станом на осінь 2005 року.

Дані профілю ДНК компанії включають широке поле різноманітних характеристик. Представлено 24 сектори, починаючи від банківської справи, і закінчуючи транспортом та енергетикою. Також зібрано дані про посаду кожного респондента (наприклад, головний управлінець, корпоративний працівник і т. п.) та розміри його/її організації. У 2004-му році до опитування було додано питання про географічне розміщення компанії. Зараз дослідження включає дані про компанії більше, ніж зі 100 країн. (Див. Графік 1.)

Профіль ДНК компанії. Дані включають широкий огляд організацій

Графік 1. Профіль ДНК компанії. Дані включають широкий огляд організацій

Глобальна діагностика: більшість організацій є нездоровими

Близько 50.000 профілів, створених більш ніж за 2 роки дослідження, доводять, що більшість організацій є нездоровими. Велика кількість респондентів описує свою компанію, як вкрай неефективну. Основним маркером "здоров'я" організації стала її здатність за мінімальну кількість часу перетворити важливі стратегічні та операційні рішення в дію. 54% респондентів стверджують, що їх організації не мають такої можливості.

Іншими словами, здоров'я організації — це здатність виконувати і втілювати ідеї в життя. Здорові компанії виконують все, що запланували. Нездорові не можуть зробити цього. Вони постійно стикаються із затримками і перешкодами. Нижче наведено кілька симптомів хвороби та дисфункції організацій:

  • "Кожен погоджується з необхідністю змін, але нічого не змінюється".
  • "Поки компанія чекає на рішення, з'являється нова можливість".
  • "Найкращі ідеї ніколи не втілюються".
  • "Немає ніякої мотивації щось змінювати. Навіщо це взагалі потрібно?"
  • "Існує правильна стратегія і чіткий план її впровадження; враження таке, що компанія просто не здатна його виконати".

Здатність втілювати задумане, як і здоров'я — це те, що не можна купити. Це залежить від "генів" організації і виражається тисячами особистих рішень і дій працівників. Першим кроком для виправлення такої ситуації повинне стати вирішення проблем, які заважають виконанню тих чи інших рішень.

Наступний графік показує, що менше ніж третина з 30.000 респондентів, які заповнили анкети на сайті, показують здоровий профіль своїх компаній. Більше половини респондентів віднесла свою компанію до одного з чотирьох профілів нездорової організації. Іншими словами, близько третини респондентів задекларували, що їх організації не здатні до виконання поставлених задач: стратегічні та операційні рішення не втілюються або дуже повільно втілюються у дію. Більшість організацій, з точки зору їхніх працівників, є хворими. (Див. Графік 2.)

Нездорові профілі переважають здорові при співвідношенні майже 2 до 1

Графік 2. Нездорові профілі переважають здорові при співвідношенні майже 2 до 1

Деякі країни є більш здоровими, ніж інші

Було отримано більше 15.000 профілів з повною інформацією про місце розміщення компанії, яка включала важливу різницю у деяких регіонах та країнах. Наприклад, європейських респондентів, що взяли участь у дослідженні, виявилося удвічі більше, ніж американських. Порівнюючи пропорцію здорових профілів у різних країнах, бачимо, що майже кожна європейська країна є більш здоровою, ніж США.

Другим вражаючим відкриттям стало те, що Китай є однією з найбільш міцних націй, коли йдеться про здоров'я організацій. Більше 54% всіх опитувань з Китаю показали здоровий профіль організацій. Проти 31% в загальному у світі та 33% у США.

США виявилися однією з найбільш нездорових країн. Серед країн, про які є дані у дослідженні, лише Японія, Канада та Австралія показали гірший результат. (Див. Графік 3.)

Регіональні особливості здоров'я організацій

Графік 3. Регіональні особливості здоров'я організацій

Здорові компанії досягають кращих результатів

Не дивно, що здоров'я компанії та її фінансовий успіх є тісно пов'язаними. Фактично, здорові компанії є у два рази більш прибутковими, ніж нездорові. 48% респондентів, компанії яких увійшли до списку здорових компаній описують рівень прибутку своєї організації, як високий. І лише 27% компаній з нездоровим профілем говорять про те ж саме. (Див. Графік 4.)

Здорові організації більш прибуткові

Графік 4. Здорові організації більш прибуткові

Всі галузі потерпають від значної дисфункції організацій

Жодна галузь не виявила себе абсолютно здоровою. Навіть у найбільш здоровій галузі (нерухомість), здоровими виявилися менше половини організацій. А у найменш здоровій галузі (постачання), здоровими виявилися менше, ніж одна чверть всіх організацій. (Див. Графік 6.)

Залежність здоров'я компанії від галузі, у якій вона працює

Графік 6. Залежність здоров'я компанії від галузі, у якій вона працює

У нездорових організаціях набагато складніше приймати рішення

Вражаюча кількість компаній слабко визначає (прив'язує) певні права прийняття рішень за певними особистостями (хто що вирішує?). Лише 43% від загальної кількості респондентів мають чітке уявлення про те, за що вони відповідають у компанії. Серед нездорових організацій це число різко падає до 23%. Менше чверті всіх працівників чітко знає, де закінчується їхня і починається чужа робота. На противагу їм, близько 80% "здорових" респондентів погоджуються, що в їхніх компаніях кожен знає свої обов'язки і те, за що він відповідає.

Ще більш очевидним є той факт, що рішення, зроблені у нездорових організаціях, у трьох з чотирьох випадків повинні бути переглянуті перед тим, як втілювати їх у життя. У здорових компаніях лише 37% таких випадків. Повторне вирішення — це звичайний симптом хвороби організації та слабко визначених прав приймати рішення. (Див. Графік 7.)

Неясність рішень у нездорових організаціях

Графік 7. Неясність рішень у нездорових організаціях

Неадекватний плин інформації — чума для нездорових організацій

Незважаючи на місяці удосконалень та інвестицій в інформаційні технології, більшість організацій до сьогодні стикаються з проблемами отримання потрібної інформації. Відповіді на анкети Профілю ДНК компанії показують велику різницю між здоровими та нездоровими організаціями і в цьому аспекті.

Лише 16% серед тих респондентів, які описали свою організацію як нездорову, говорять про вільний плин інформації у їхній компанії; і тільки один з п'яти відчуває, що отримує ту інформацію, яка йому дійсно необхідна для вирішення щоденних проблем. У здорових організаціях ці показники є втричі кращими. (Див. Графік 8.)

Перешкоди для інформації у нездорових організаціях

Графік 8. Перешкоди для інформації у нездорових організаціях

Великі організації зазвичай є менш здоровими

Перевірка профілів, базованих на розмірові організації, показує, що малі організації набагато частіше показують здорові профілі. Іншими словами, невеликі організації, як правило, є ефективними та виконавчими. На противагу їм, серед великих організацій частіше зустрічаються дисфункціональні риси та нездорові тенденції. (Див. Графік 9.)

Здоров'я організації обернено-пропорційне її розмірові

Графік 9. Здоров'я організації обернено-пропорційне її розмірові

Високе положення визначає відношення: вищі ешелони управлінців позитивно оцінюють здоров'я своїх організацій

Дослідження профілю ДНК організації зацікавило людей на різних посадах: 23% респондентів ідентифікувало себе як вищих управлінців, 19% належить до середнього менеджменту, 17% — нижчого, 18% бізнес-працівників, 17% корпоративних працівників. Результати дослідження показують відчутну різницю між оцінкою компаній менеджерами вищої ланки, і всіма іншими респондентами.

Більше, ніж інші групи працівників, менеджери вищих ланок оцінюють свої організації здоровими та високо-функціональними. На противагу їм, лінійні менеджери та менеджери середньої ланки, організаційний та корпоративний персонал показують приблизно однакові результати щодо оцінки роботи власних компаній.

Занурюючись глибше в дані дослідження, складається враження, що менеджери вищої ланки не мають ніякого безпосереднього зв'язку з рештою організації. Дві третини таких менеджерів стверджують, що "важлива інформація потрапляє до штабу доволі швидко", проте лише половина їхніх підлеглих погоджуються з цим твердженням. (Див. Графік 10.)

Завищена оцінка топ-менеджерів ставить їх окремо

Графік 10. Завищена оцінка топ-менеджерів ставить їх окремо

Результати профілю ДНК компанії підтверджують той факт, що на сьогодні більшість компаній страждають від "хвороби". Кожен індивідуальний профіль, як правило, можна віднести до однієї із семи груп. Чотири типи профілів вказують на нездоровий тип організації, а три — на здоровий. Перший крок у подоланні проблем "хворих" організацій — це їх знаходження та ізоляція. Профіль ДНК організації пропонує інструментарій, що дозволяє управлінцю побачити, які елементи працюють, а які ні, та чітко визначити, що потрібно виправити, щоб "вилікувати" компанію.

Ярослав Федорак, за матеріалами strategy+business.comments powered by HyperComments
БІЗНЕС-ПОДІЇ ДЛЯ ВАШОГО РОЗВИТКУ:
17-27 травня 2021
Онлайн-курс
Складська логістика торгового підприємства
18-19 травня 2021
Онлайн-курс
Оплата за результатом: KPI-мотивація. KPI посад. Впровадження системи мотивації персоналу
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
КНИГИ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
Теорія каст і ролейТеорія каст і ролей
Засіло в голові. Наука успішного навчанняЗасіло в голові. Наука успішного навчання
Мудакам тут не місце. Як вижити в офісних джунгляхМудакам тут не місце. Як вижити в офісних джунгляхbigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тенденції, Інтерв'ю, Бізнес-освіта, Коментарі, Рецензії, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Семінари, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Ресурси, Статті партнерів
ПРОЕКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2021, Management.com.ua
Портал створено та підтримується Strategic

Менеджмент.Книги

телеграм-канал Менеджмент.Книги Менеджмент.Книги — новинки, книжкові огляди, авторські тези і цінні думки з бізнес-книг. Підписуйтесь на телеграм-канал @books_management➥ Дякую, я вже підписана(-ий)