Удосконалення навчальних курсів з управлінських дисциплін

Розділ: Стратегія
Автор(и): Павло Шеремета, декан Києво-Могилянської Бізнес-школи
розміщено: 29.10.2002
звернень: 9433

Резюме

Консорціум із удосконалення бізнес-освіти в Україні поставив перед собою завдання визначити бачення українськими викладачами основних проблем щодо удосконалення навчальних курсів з управлінських дисциплін і шляхів їх вирішення. З цією метою було проведено два круглих столи у Києві і Черкасах, в яких взяло участь близько 70 викладачів і керівників закладів бізнес-освіти.

Думки, висловлені учасниками круглих столів лягли в основу цієї доповіді, що складається з чотирьох частин. У першій частині говориться про те, що бізнес потребує випускників не тільки з грунтовними знаннями, але і з діловими навичками, і лідерськими здібностями. Друга частина аналізує передовий досвід курсів з управлінських дисциплін і систематизує його в шість критичних точок ефективних курсів як (1) заохочення критичного мислення, (2) використання інтерактивних методів, (3) імітація стресового середовища бізнесу, (4) зосередження на розвитку потенційних талантів, (5) активізації внутрішньої енергії і (6) створення сприятливого організаційного середовища. Третя частина описує проблеми, з якими стикаються суб'єкти бізнес-освіти в Україні. І нарешті, остання частина пропонує рекомендації щодо удосконалення навчальних курсів з управлінських дисциплін.

1. Потреби бізнесу

Ми зійшлися на тому, що метою бізнес освіти є підготовка ефективного і конкурентноспроможного менеджера, який буде здатний успішно управляти компанією в умовах глобалізованого ринку. Отже, нам треба запитати у представників бізнесу, які спеціалісти, з якими навичками та здібностями їм потрібні. Ось що сказали на це деякі менеджери:

На думку Богдана Купича, екс-директора з маркетингу та продаж компанії UMC, “доброго працівника визначають на 50% — формальні знання і досвід, а другі 50% — це [характер] людини, а саме її готовність брати на себе відповідальність; ризикувати; запитувати, коли чогось не розуміє; навіть помилятися...один раз, щоб навчитися від цього. [Важливе] бажання зробити кар'єру, і бажання себе показати, що вона дійсно може. Це також її комунікабельність — вміння спілкуватися з різними людьми, різними характерами і темпераментами. Вміння працювати в команді, вміння стратегічно мислити і тактично виконувати, якщо це потрібно”.

Богдан Купич також зауважив, що компанії XXI століття вимагатимуть “менеджерів, які розуміють, як нові технології змінюють усе навколо нас; можуть працювати з різними культурами, об'єднуючи їх найкращі елементи; бачать цікаві можливості у майбутньому; можуть працювати у різних відділах компанії і з різними її функціями; коли потрібно, закочують рукави; можуть вести за собою інших.”

За словами Валерія Кушнаренка, менеджера з питань управління персоналом компанії Arthur Andersen, основними рисами успішного кандидата на роботу в компанії Arthur Andersen є знання основ бухгалтеського обліку; пристойне знання англійської мови; готовність до частих відряджень; навички міжособистісних стосунків; навички спілкування.

Генеральний директор компанії “Новартіс Агро” Юрій Заставний дає десять порад майбутнім менеджерам: “вийти з зони внутрішнього комфорту; пробувати і ще раз пробувати; сконцентруватись на пріоритетах; не піддавати сумніву прийняті рішення; ставити високі цілі; мати “ментальну жорсткість”; творити власне майбутнє; орієнтуватись на результат; працювати з емоціями; бути готовим йти на жертви”.

Зважаючи на це, Юрій Заставний вважає, “що в освіті випускника бізнес-школи важливим є три риси:

 1. Вміння спілкуватись з людьми, що може стимулюватись:
  • роботою в групі;
  • заохоченням ораторства.
 2. Самоконтроль в умовах невизначеності, що може стимулюватись: симуляцією стресу (часового, тощо); роботою з малозрозумілими завданнями з непевною метою.
 3. Практичний підхід і орієнтованість на дію, що може стимулюватись обговоренням кейсів; практичними завданнями в реальному світі.”

Висловлені вище думки можна систематизувати, використавши модель американця Стівена Коуві1. Ефективного професіонала визначають його професійні звички, які знаходяться на перетині трьох речей (див. схему 1):

 • Знання (відповідь на запитання “Що робити?” і “Чому це робити?”)
 • Навички (“Як це робити?”)
 • Бажання (“Чи хочу я це робити?”)


Схема 1.

З Стівеном Коуві погоджуються інші американські дослідники з організації Gallup, які опитали 80 тисяч менеджерів у 400 компаніях з різних країн2. Те, що Коуві називає звичками, Gallup називає талантами і визначає три групи талантів, які, в тій чи іншій мірі, присутні у всіх успішних менеджерів3:

 • Таланти прагнення досягнути успіху (орієнтація на досягнення, енергійність, конкурентність, амбіційність, тощо)
 • Таланти мислення (сконцентрованість, самодисципліна, аналітичність, акурантність, стратегічне мислення, системне мислення, креативність, тощо)
 • Таланти міжособистісних стосунків (розуміння емоцій інших людей, комунікабельність, вміння працювати в команді, тощо)

Отже, висновок з того, що ми почули від менеджерів. Називаючи речі різними іменами, практично всі вони погоджуються, що успіх у бізнесі лежить на перетині управлінських знань, ділових навичок і внутрішньої енергії кожної людини. Що це означає для нас, працівників закладів бізнес-освіти?

2. Критичні точки ефективних курсів (на основі аналізу прогресивного досвіду)

Думки, висловлені менеджерами і підприємцями, примушують нас критично проаналізувати якість наших навчальних курсів і визнати, що багато з них, на жаль, не задовільняють потреб бізнесу. Учасники круглих столів, проаналізувавши прогресивні приклади успішних курсів з управлінських дисциплін в Україні і закордоном, вцілому погодились, що є шість найважливіших питань щодо розробки ефективних курсів.

Заохочення критичного мислення

Світ змінюється надто швидко. Разом з ним змінюються правила, моделі, стратегії досягнення успіху в бізнесі. Дослідження, проведене організацією Gallup, на яке ми вже посилались вище, довело, що “успішні менеджери не мають надто багато подібностей…

Але незважаючи на всі відмінності, їх об'єднує одна риса: починаючи будь-яку справу, вони відмовляються від будь-яких правил традиційного мислення”4.

Що можна зробити, щоб наші випускники теж мали здатність критично, прагматично дивитись на визначення, правила, моделі, матриці, теорії, тощо? Як стимулювати їх критичне мислення?

 • Наші курси з управлінських дисциплін повинні містити суперечливі теорії, вправи і завдання, що не мають чіткої і однозначної відповіді, залишаючи студентам простір для формування їх власної думки
 • Викладачі повинні стимулювати і винагороджувати нестандартні, оригінальні думки студентів

Використання інтерактивних методів

Зрозуміло, що традиційні методи (як наприклад, лекції) мало допомагають у розвитку управлінських талантів наших студентів. З іншої сторони, з'являється небезпека надмірного захоплення та ідеалізації кейс-методу. Варто повернутися до думки нашого співвітчизника Богдана Гаврилишина, яку він обгрунтував ще в 60-х роках. Др.Гаврилишин вважає, що різноманітні інтерактивні методи необхідно використовувати тільки у комбінації один з одним, оскільки їх ефективність на ровиток управлінських навичок є різною (Див. малюнок 2)


Схема 2.5

Імітація стресового середовища бізнесу

Усі погоджуються, що для досягнення успіху в бізнесі необхідна інтенсивна, щоденна праця. Для досягнення успіху в навчальному курсі (отримання високої оцінки) часто потрібно зосередитись лише на декілька днів і добре підготуватися до кінцевого іспиту. Навчальні курси з управлінських дисциплін повинні все-таки у чомусь імітувати умови реального бізнесу. Учасники круглих столів погодились, що дуже часто найкращі курси — це саме досить інтенсивні курси, які вимагають від студента максимум зосередження і досить багато зусиль протягом усього семестру. Було висловлено декілька ідей з цього приводу:

 • варто планувати курс так, щоб зусилля студента були витрачені приблизно рівномірно протягом всієї тривалості курсу. Цьому можуть допомогти складні проміжні тести, виконання індивідуальних і групових проектів, підготовка до обговорення ситуаційних вправ. Наші західні колеги планують курс таким чином, щоб в середньому на одну аудиторну годину студент готувався 3-4 години вдома, в бібліотеці чи в комп'ютерному центрі.
 • Рівномірна інтенсивність курсу повинна стимулюватися багатокомпонентною оцінкою, де кінцевий іспит складає лише 40-50%, а решта — оцінки за індивідуальні чи групові завдання, проміжні тести і активну участь в обговоренні.

Зосередження на розвитку потенційних талантів, а не на виправленні недоліків

 • Варто створювати максимум можливостей для студента вивчити самого себе, проаналізувати з допомогою викладача свої сильні і слабкі сторони. Цьому може посприяти діагностика управлінських навичок і здібностей студента, проведена на початку, всередині і наприкінці програми. Далі варто запропонувати студенту скласти власний план посилення і шліфування своїх талантів і мінімізації слабих сторін.
 • Варто постійно надавати студентові зворотню інформацію про його успіхи і невдачі. Джек Велш, один з найталановитіших і найуспішніших менеджерів ХХ-го століття, директор компанії General Electric, говорить: “Найважливіше у моїй роботі — це дати людям знати, що ми думаємо про них. Їм треба говорити, що ми їх любимо, і їх треба критикувати, якщо вони не справляються зі своєю роботою. І хвалити та критикувати людей потрібно часто6. Чи не варто використовувати цю пораду і в бізнес-освіті?

Активізація внутрішньої енергії

Пам'ятаймо, що важливою (якщо не найважливішою) передумовою управлінського успіху є сильне, нездоланне бажання досягнути цього успіху. Заклади бізнес-освіти можуть посприяти активізації внутрішньої енергії наших студентів і їх бажанню досягнути успіху в житті, втілюючи такі кроки:

 • Варто якомога частіше запрошувати в аудиторію практиків — менеджерів, підприємців, консультантів. Вони приносять з собою не лише практичний досвід і знання реального бізнесу, а ще й потужну внутрішню енергію і ауру успіху.
 • Потрібно зваженіше ставитись до педадогічного навантаження викладачів, адже їх енергія теж повинна передаватись студентам і надихати їх. Чи може надихати людина, яка викладає протягом 1 000 годин в рік?

Створення сприятливого організаційного середовища

Усі вищеописані пропозиції неможливі без відповідного внутрішнього і зовнішнього організаційного середовища.

 • Підвищенню ефективності курсу сприяє продуманий навчальний план курсу (зроблений за типом західного syllabus) з чітко визначеними цілями і курсу, і окремих занять; точним розкладом занять і тем, детальним описом компонентів оцінки. Кожен студент повинен отримати копію цього документу, який практично, стає неформальним контрактом між викладачем і студентом.
 • Ефективний навчальний процес неможливий без правильного відбору абітурієнтів, без більш-менш зручних і обладнаних аудиторій, бібліотек чи комп'ютерних центрів.
 • Ефективна праця викладача неможлива без відповідного морально-психологічного клімату в організації, продуманої і диференційованої мотиваційної політики.
 • Врешті, зважаючи на великий (якщо не занадто великий) вплив держави в освітню діяльність, ефективні навчальні курси неможливі, якщо в державі переможе тенденція до стандартизації і уніфікації навчальних програм і курсів.

Існуючі проблеми

Учасники круглих столів визначили такі труднощі, з якими стикаються суб'єкти бізнес-освіти в Україні7:

Викладачі:

 • В середньому, низька заробітна платня викладачів, її незначна диференціація, що послаблює мотивацію до якісної роботи.
 • Певний консерватизм частини викладачів та відносно низький рівень інновацій в навчальному процесі.
 • Недостатня обізнаність з практикою бізнесу.
 • Частина викладачів погано знає студентів, а ті в свою чергу викладачів.
 • Певні організаційні та регуляторні обмеження в методиці викладання, оцінюванні студентів, розподілі годин на окремі види роботи.
 • Відсутність факультету та інституту підвищення кваліфікації.
 • Надмірне завантаження.
 • Дефіцит наукової та методичної літератури.
 • Слабка обізнаність з діяльністю колег по роботі.
 • Дефіцит сучасних технічних засобів.

Вищі навчальні заклади

 • В середньому, певна негнучкість та повільна адаптація до змін навколишнього середовища.
 • Дефіцит детальних знань про потреби бізнесу.
 • Слабке бажання частини студентів вчитися.
 • Незмінність навчальних програм та структури курсів.
 • Дефіцит фінансових ресурсів для покращення матеріально — технічної бази.
 • Складність затвердження нових спеціальностей, зокрема тих, що є на стику різних наук.
 • Нестача інформації про роботу інших ВНЗ, розмежованість вузів.
 • Слабкість стратегічного планування та маркетингового менеджменту багатьох вузів.

Міністерство освіти

 • Надмірний авторитаризм і небажання лібералізації діяльності ВНЗ.
 • Слабке обгрунтування оцінки діяльності вузів.
 • Подвійна ідеологія: підтримка державних вузів та деяка дискримінація приватних.
 • Надто заформалізована політика фахових рад і ДАКів
 • Складність акредитації спеціальностей та ВНЗ.
 • Відсутність професій “менеджер” та “маркетолог” у кадастрі спеціальностей України.
 • Певна бюрократичність та консерватизм у формуванні освітньої системи в Україні.
 • Домінування адміністраторів над викладачами та науковцями.

Донорські організації

 • Часто після закінчення терміну проекту робота, на яку він був спрямований, припиняється.
 • Існує поганий зв'язок між проектами різних донорських організацій.
 • Відсутність моніторингу за результативністю здійснюваних заходів.

Можливі шляхи вирішення проблем

Учасники круглих столів у Києві і Черкасах висловили такі пропозиції щодо удосконалення курсів з управлінських дисциплін:

Викладачам

 • Не очікувати, поки керівні інстанції нададуть сприятливі умови для роботи, а самим докладати максимальних зусиль щодо вирішення зазначених проблем.
 • Бажано націлювати себе на самоосвіту, вдосконалення власної викладацької майстерності.
 • Розповсюджувати літературу, сприяти поширенню інтернету, ознайомлювати і себе, і колег, і студентів з сучасними методиками викладання.

Вищим навчальним закладам

 • Адміністрації ВНЗ варто завжди пам'ятати про первинну роль викладацького корпусу в освітній діяльності.
 • Варто надати викладачам більше свободи і послабити контроль за їх діяльністю, зменшити навантаження.
 • Організовувати різнопланові конференції та семінари для обміну досвідом.
 • Розробити систему мотивації викладацького персоналу
 • Варто проводити дебюрократизацію організаційної структури і культури вузу.
 • Розпочати співпрацю з бізнесовими структурами на предмет ідентифікації їх потреб, отримання згоди на проходження практики студентів та інформації для викладачів.
 • Ставити за мету якість набраних і підготовлених студентів, а не кількісний компонент.
 • Можна намагатися отримати додаткові кошти за рахунок надання бізнесу консультаційних послуг.
 • Доцільно здійснювати розробку стратегії розвитку вузу та його маркетингової діяльності.
 • Не чекаючи рішень вищестоячих інстанцій, працювати над розробкою і втіленням новітніх принципів та стандартів у бізнес-освіті, формуючи критичну масу прогресивних ВНЗ, що надалі дозволить змінити усю систему освіти України.

Міністерству освіти

 • Надати ВНЗ більше свободи у формуванні навчальних програм і курсів.
 • Лібералізувати ринок освітніх послуг України, оновивши законодавчу базу, що регулює освітню діяльність.
 • Диференціювати вимоги та стандарти, яким повинні відповідати освітні заклади, в залежності від їх особливостей.
 • Проводити конференції, семінари та інші заходи, які б сприяли покращенню роботи ринку бізнес-освіти.
 • Удосконалити роботу фахової ради, включивши в її склад представників від бізнес структур та іноземних університетів.
 • Створити інститут підвищення кваліфікації викладачів бізнес-освіти.
 • Позбутись бюрократично-консервативного стилю управління системою освіти. Співпрацювати з освітніми закладами на предмет вдосконалення бізнес-освіти.

Донорським організаціям

 • Надавати інформаційні послуги (розповсюдження та переклад сучасної літератури).
 • Популяризувати і поширювати сучасні методичні прийоми та наукові знання.
 • Надавати консалтингові послуги, саме в сфері управління вузами і залучення додаткових коштів.
 • Сприяти співпраці між вузами і організації асоціації закладів бізнес-освіти.
 • Продумувати можливості реалізації цілей проекту після його закінчення.
 • Узгоджувати проекти різних організацій, спрямовані на споріднені цілі.
 • Визначати потребу цільової аудиторії у тому чи іншому заході.
 • Ми надіємося, що під час роботи Другої щорічної національної конференції “Розбудова менеджмент-освіти в Україні” цей список рекомендацій буде доповнений і структуруваний за чіткими пріоритетами.

Додаток 1

Таланти прагнення досягнути успіху8

  Орієнтація на досягнення — внутрішнє перманентне прагнення діяти і досягати поставлених цілей
  Енергійність — потреба застосовувати фізичну енергію
  Виносливість — здатність переносити фізичні навантаження
  Конкурентність — потреба здобувати успіх через конкурентну боротьбу
  Амбіційність — потреба здобувати значимість через незалежність, прагнення до досконалості, ризик і визнання
  Компетентність — потреба в здобутті досвіду і оволодінні знаннями
  Переконання — потреба орієнтувати своє життя у відповідності з домінуючими цінностями
  Місія — бажання втілити переконання в життя
  Прагнення служити — бажання допомогти іншим
  Етичність — чітке розуміння моральних норм, що визначають ваші дії
  Бачення — прагнення визначити картину майбутнього

Таланти мислення

  Зосередженість — здатність встановлювати цілі і підпорядковувати їм свої щоденні дії
  Дисципліна — потреба підпорядковувати життя і роботу певній структурі пріоритетів
  Диспетчеризація — здатність диригування та узгодження
  Аналітичність — потреба розумового осмислення
  Акуратність — потреба бачити у всьому порядок, точність
  Відповідальність — здатність брати на себе відповідальність за досягнення результати свою роботу
  Концептуальність — здатність формувати логічну систему, що допомагає розуміти зміст речей
  Орієнтація на результат — потреба визначення об'єктивного результату і виміру ступеня його досягнення
  Стратегічне мислення — здатність розіграти альтернативні сценарії майбутнього
  Ділове мислення — фінансове втілення таланту стратегічного мислення
  Вирішення проблем — здатність розв'язувати проблему в умовах неповної інформації
  Системне мислення — здатність знайти узгоджені моделі за відсутності узгоджених даних
  Математичний склад розуму — вміння оперувати цифровою інформацією
  Креативність — здатність руйнувати існуючі правила та процедури задля формування ефективніших

Таланти міжособистісних стосунків

  Потреба отримати розуміння і підтримку інших
  Емпатія — здатність зрозуміти почуття та прагнення інших
  Потреба будувати тривалі стосунки
  Комунікативність — здатність будувати широку мережу знайомств
  Здатність цілеспрямовано використовувати стосунки
  Індивідуалізований підхід — розуміння і увага до індивідуальних відмінностей
  Потреба інвестувати в інших та отримувати задоволення від цього


1 Stephen Covey, The Seven Habits of Highly Effective People, Simon & Schuster, 1992, page 48
2 Buckingham, Coffman, "First Break All the Rules", Simon & Schuster, 1999
3 Повний список талантів, описаних у книзі "First Break All the Rules" можна знайти в додатку 1 до цієї статті
4 Buckingham, Coffman, “First Break All the Rules”, Simon & Schuster, 1999, page 11. Тут мова не йде про моральні, етичні чи юридичні норми, а радше про інтелектуальні парадигми.
5 B.Hawrylyshyn, Management education — a conceptual framework, 1975
6 Running the House That Jack Built. Business Week, October 2, 2000, page 68.
7 Варто зауважити, що список проблем і рекомендацій складався на засіданнях круглих столів у режимі “мозкового штурму” (brainstorming) без критики висловлених пропозицій і без подальшого визначення їх пріоритетності. Тобто усі проблеми і рекомендації подані тут у довільному порядку. Крім того, учасники круглих столів (включаючи ведучих) можуть не погоджуватись з окремими ідеями. Тим не менше, ці ідеї прозвучали — а отже, ми вважаємо, що вони повинні бути представленими у цьому документі нарозсуд читача.
8 Buckingham, Coffman, “First Break All the Rules”, Simon & Schuster, 1999, page 251-252comments powered by HyperComments
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:КНИГИ ПО ТЕМІ:
Про лідерство. Harvard Business Review: 10 найкращих статейПро лідерство. Harvard Business Review: 10 найкращих статей
Суперпрогнозування. Мистецтво та наука передбаченняСуперпрогнозування. Мистецтво та наука передбачення
Поворотний момент. Як дрібні зміни спричиняють великі зрушенняПоворотний момент. Як дрібні зміни спричиняють великі зрушення
Одна справа. На диво простий рецепт неперевершених результатівОдна справа. На диво простий рецепт неперевершених результатів
Передові країни. В очікуванні нового «економічного дива»Передові країни. В очікуванні нового «економічного дива»

Відгуки

Константин, 2listopad@rambler.ru
Было бы просто великолепно, если бы все то, что здесь написано не осталось бы только написанным, а было принято к рассмотрению как Министерством образования и науки, так и руководством вузов. А в целом я полностью разделяю мнение по поповоду нового подхода к подготовке управленцев, так как то, что делается сейчас, ни в какие рамки не лезет (в отношении своего региона могу сказать это точно). Всем желаю успехов в этом нелегком деле.
2002-11-06 09:55:42
Відповісти

Олексій, leha_n@svitonline.com
Не хотів би тут виступати в ролі рекламного агента тієї чи іншої школи, але хочу зазначити, що іноваційність української бізнес-освіти прогресує попри всі негаразди украхнської освіти в цілому. За 3 місяці навчання на програмі МБА в Могилянці напруга і зацікавленість в навчанні аж ніяк не спадає. Що-що, а з зони комфорту Павло з своїми послідовниками добре вміють виводити.
2002-12-16 11:55:36
ВідповістиПримітка: Точка зору авторiв статей може не спiвпадати з точкою зору редакцiї Management.com.ua.
Для авторів: Редакційна політика порталу.
система корекції помилок Увага! На сайті працює система корекції помилок. Побачивши помилку в слові (реченні), виділіть його та натисніть Ctrl+Enter.


bigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тенденції, Інтерв'ю, Бізнес-освіта, Коментарі, Рецензії, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Семінари, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Ресурси, Статті партнерів
ПРОЕКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2018, Management.com.ua
Портал створено та підтримується Strategic

Підписка на Менеджмент.Дайджест

Отримуйте найновіші матеріали на свій e-mail (1 раз на тиждень)Дякую, я вже підписана(-ий)