КОМЕНТАРІ | Інший погляд 15 жовтня 2007 р.

Рейдерство? «Чорне» то є Зло, а «Біле» то є Благо!

Автор: Віталій Ярославович Смерек, тренер, коуч та консультант

У рамках даної статті розглянуто питання деструктивного впливу міфу рейдерства на бізнес-середовище України, вказуються негативні наслідки "чорного" рейдерства та "грінмейлу", а також розглянуто вигоди, які потенційно можуть отримати від "білого" рейдерства основні суспільні групи — власники, фахівці, консалтингові компанії, студенти, прості люди та економіка і суспільство загалом.

Рейдерство? Чорне то є Зло, а Біле то є Благо! Проблема рейдерства, що переросла в Україні та Росії із вузької юридичної проблеми в проблему державного рівня, вимагає більш детального підходу до свого вивчення, емоційно неупереджених та збалансованих оцінок. На наш погляд в засобах масової інформації це явище висвітлюється однобічно, а саме, вказуються всі його негативні сторони, а позитив замовчується. Особливо найбільшої шкоди завдає процес демонізації рейдерства та рейдерів, навіювання в суспільстві панічних страхів. Так, за нашими оцінками, образ всемогутнього і страшного рейдера (особливо російського рейдера), що масово культивується в ЗМІ, не зовсім відповідає реальності, проте паралізує українське бізнес-середовище та бізнес-еліту. Острах "натрапити" на рейдера, змушує фірми відмовлятись від вигідних контрактів, збільшувати витрати на охорону та додатковий пошук інформації про своїх контрагентів, створює атмосферу недовіри з існуючими партнерами тощо.

Українська бізнес-еліта (не вся, але значна її частина) нагадує зараз маленьких дітей, яких батьки лякають "гавами" та "бабайчиками". І якщо природна реакція людини на страх може мати щонайменше дві моделі поведінки: 1) Впасти в заціпеніння і нічого не робити, чекаючи своєї сумної долі жертви; 2) Приймати активні дії по захисту чи контратаці "бізнес-хижаків". У більшості випадків для бізнес-еліти України (та й Росії) типовою є перша модель поведінки. Причиною цього, на нашу думку, є відсутність елементарних знань, нормальної поінформованості та й навіть простого здорового глузду. А, як відомо, незнання породжує страх. На наше глибоке переконання в Україні існує проблема не стільки рейдерства, скільки проблема криміналу. Адже силове захоплення бізнес-структур та державних органів влади з допомогою озброєних людей, підкуплених суддів та корумпованих силових органів, аж ніяк не можна вважати за рейдерство — це 100% кримінал, а отже підлягає засудженню всіма можливими способами. Бо дійсно, таке "Чорне" рейдерство застосовує протизаконні засоби та має страшні наслідки, а саме :

 1. Використовуються відверто кримінальні дії (підроблення документів, печаток, реєстрація компаній на підставних осіб, захоплення приміщень та територій підприємств і навіть державних органів, шантаж, фізичне усунення невигідних осіб тощо).
 2. Застосовується вплив на мішень атаки з використанням "проплачених" посадових осіб органів міліції, прокуратури, судів та інших державних органів.
 3. Втягуються в орбіту "розбірок" окремі депутати, фракції чи навіть цілі партії.
 4. Деморалізується трудовий колектив "торпедованої" компанії та посилюється паніка в суспільстві.
 5. "Чорне" рейдерство зазіхає не лише на право власності людини, але й на інші її основні права гарантовані конституцією та міжнародними деклараціями (право на життя, на здоров'я, честь і гідність тощо).
 6. Фактично не містить навіть натяку на справедливість, не сприяє розподілу багатства та влади від багатих до бідних, від некомпетентних до розумних і т.п., засуджується не тільки законом та діловою бізнес-етикою, але й простими громадянами суспільства, бо відбувається лише "перетікання" активів від одних "поганих хлопців" до інших "поганих хлопців".

Аналогічно в негативних тонах можна говорити про "Грінмейл" — блокування роботи компанії, перешкоджання її роботи внаслідок шантажу з боку власників дрібних пакетів акцій.

Але поряд із "чорним" рейдерством, корпоративним шантажем, існує і так зване "біле" рейдерство, яке є більш характерним для країн із розвинутою економікою та високою бізнес-культурою. Таке рейдерство прямо чи опосередковано поряд із процедурою банкрутства виконує функцію "економічного санітара": відсторонює від керівництва неефективний менеджмент, підвищує ефективність бізнес-процесів, сприяє працевлаштуванню висококваліфікованих фахівців тощо.

Давайте розкриємо цю думку більш детальніше, а саме — оцінимо, які вигоди потенційно можуть отримати від "Білого" рейдерства основні суспільні групи — власники, фахівці, консалтингові компанії, студенти, прості люди та економіка і суспільство загалом:

 1. Острах рейдерства спонукує власників збільшувати конкурентоспроможність своїх компаній вже зараз і таким чином хоч якось підготуватись до конкуренції з міжнародними корпораціями, присутність яких на ринку України з кожним роком збільшується. Так, наприклад, лише та компанія може витримати "бізнес-бомбардування", яка має ефективну систему корпоративного управління, дієву систему моніторингу дебіторської та кредиторської заборгованості, сильні служби безпеки та бізнес-розвідки, яка відслідковує ризики, оптимізує податки, спрощує бізнес-процеси, підтримує порядок у веденні документації, структура якої є прозора та зрозуміла, бізнес-модель ефективна, де існує "людяна" система лояльності власного персоналу.

 2. "Білі" рейдери дуже часто є "вбивцями" Crazy Bosses (скажених босів). Після успішної "білої" атаки нові власники в більшості випадків замінюють неефективних керівників на компетентних менеджерів.

 3. Острах рейдерства, що породжує бажання власників вдосконалювати свої компанії, оптимізувати бізнес-процеси, безпосередньо веде до виникнення попиту на кваліфікованих фахівців (менеджерів, фінансистів, юристів, бухгалтерів, консультантів, тренерів, інженерів і т.д.). Бо дійсно, зі слабкими юристами, фінансистами чи бухгалтерами та кволою системою менеджменту не можливо протистояти іншій більш конкурентноспроможній компанії, йти проти законів ринку, навіть якщо в державі створено десятки різних комісій і комітетів по боротьбі з рейдерством. Тому вже давно пора усвідомити, що бухгалтерами, юристами, фінансистами і т.д. потрібно ставити людей фахових, а не власних родичів чи друзів.

 4. Для юридичних, бухгалтерських, аудиторських, консалтингових та інших фірм рейдерство є своєрідним показником їхнього рівня та двигуном професійного зростання. Адже будь-яка рейдерська атака — це складна операція, в якій беруть участь юристи, бухгалтери, аналітики, фахівці по захисту бізнесу та комерційної розвідки, психологи тощо, це операція, яка акумулює в собі всі найкращі напрацювання зі сфери юриспруденції, бухгалтерського обліку, корпоративного захисту, PR, психології і, в якійсь мірі, філософії бізнесу.

 5. Для студентів "біле" рейдерство, як і "хакерство", може бути мотиватором до навчання, стимулом для самореалізації (принаймні в період самоствердження).

 6. Для простих людей рейдерство є одним із шляхів зайняти чільне місце в суспільстві. Адже не секрет, що рейдерство прямо чи опосередковано сприяє перерозподілу влади та багатства від політиків та бізнесменів 90-х років (більшість з яких є некомпетентними і нажили свої статки кримінальним чи іншим неетичним шляхом) до нової генерації людей 2000-х років.

 7. Для економіки та суспільства взагалі "біле" рейдерство в певній мірі можна вважати позитивним явищем, оскільки воно прямо чи опосередковано поряд із процедурою банкрутства виконує функцію "економічного санітара", особливо якщо зважити, що "рейдерство" — це не видумка та забаганка окремих людей, а стійке, невідворотне, суспільно-правове явище, що породжене цілим спектром економічних, політичних, культурних та правових умов.

 8. Інші.

Отже, підсумовуючи все вищенаведене можна сказати, що незважаючи на те, що рейдерство в цілому є явищем, яке суперечить закону та підлягає моральному осуду (Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого — десята заповідь), слід все ж таки розрізняти його різновиди та толерантніше ставитись до "білого" рейдерства, відносно якого утруднена моральна оцінка (бо існує конфлікт моральних принципів) і яка лише може бути зроблена через тривалий час (велике пізнається з відстані). На даний час державним та силовим органам, на нашу думку, доцільніше було б сконцентрувати свою увагу на боротьбі з криміналом (наприклад, крадіжкою інтелектуальної власності) ніж на битві з вітряками (міфом про всесильних і поганих рейдерів).

Про автора:

  Віталій Ярославович Смерек, тренер, коуч та консультант
  Центр ГіперМудрості та Школа Креативу, Інтелекту,
  Компетентності, Геніальності, Філософії/Психології
  Тел : + 38 (067) 271-88-01, E-mail: Smerekvitalik@Rambler.ru.


comments powered by HyperComments
БІЗНЕС-ПОДІЇ ДЛЯ ВАШОГО РОЗВИТКУ:
1 жовтня 2020
Київ
Оплата за результатом: KPI-мотивація. KPI посад. Впровадження Системи Мотивації персоналу
5 жовтня — 7 грудня 2020
Київ
Курс «Управлінський коктейль»
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
КНИГИ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
100 правил успішних людей. Маленькі вправи для великого успіху в житті100 правил успішних людей. Маленькі вправи для великого успіху в житті
Магічне мистецтво ігноруванняМагічне мистецтво ігнорування
Міф про мотивацію. Як налаштуватися на перемогуМіф про мотивацію. Як налаштуватися на перемогу

bigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тенденції, Інтерв'ю, Бізнес-освіта, Коментарі, Рецензії, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Семінари, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Ресурси, Статті партнерів
ПРОЕКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2020, Management.com.ua
Портал створено та підтримується Strategic

Менеджмент.Книги

телеграм-канал Менеджмент.Книги Менеджмент.Книги — новинки, книжкові огляди, авторські тези і цінні думки з бізнес-книг. Підписуйтесь на телеграм-канал @books_management➥ Дякую, я вже підписана(-ий)