КОМЕНТАРІ | Інший погляд 15 жовтня 2007 р.

Рейдерство? «Чорне» то є Зло, а «Біле» то є Благо!

Автор: Віталій Ярославович Смерек, тренер, коуч та консультант

У рамках даної статті розглянуто питання деструктивного впливу міфу рейдерства на бізнес-середовище України, вказуються негативні наслідки "чорного" рейдерства та "грінмейлу", а також розглянуто вигоди, які потенційно можуть отримати від "білого" рейдерства основні суспільні групи — власники, фахівці, консалтингові компанії, студенти, прості люди та економіка і суспільство загалом.

Рейдерство? Чорне то є Зло, а Біле то є Благо! Проблема рейдерства, що переросла в Україні та Росії із вузької юридичної проблеми в проблему державного рівня, вимагає більш детального підходу до свого вивчення, емоційно неупереджених та збалансованих оцінок. На наш погляд в засобах масової інформації це явище висвітлюється однобічно, а саме, вказуються всі його негативні сторони, а позитив замовчується. Особливо найбільшої шкоди завдає процес демонізації рейдерства та рейдерів, навіювання в суспільстві панічних страхів. Так, за нашими оцінками, образ всемогутнього і страшного рейдера (особливо російського рейдера), що масово культивується в ЗМІ, не зовсім відповідає реальності, проте паралізує українське бізнес-середовище та бізнес-еліту. Острах "натрапити" на рейдера, змушує фірми відмовлятись від вигідних контрактів, збільшувати витрати на охорону та додатковий пошук інформації про своїх контрагентів, створює атмосферу недовіри з існуючими партнерами тощо.

Українська бізнес-еліта (не вся, але значна її частина) нагадує зараз маленьких дітей, яких батьки лякають "гавами" та "бабайчиками". І якщо природна реакція людини на страх може мати щонайменше дві моделі поведінки: 1) Впасти в заціпеніння і нічого не робити, чекаючи своєї сумної долі жертви; 2) Приймати активні дії по захисту чи контратаці "бізнес-хижаків". У більшості випадків для бізнес-еліти України (та й Росії) типовою є перша модель поведінки. Причиною цього, на нашу думку, є відсутність елементарних знань, нормальної поінформованості та й навіть простого здорового глузду. А, як відомо, незнання породжує страх. На наше глибоке переконання в Україні існує проблема не стільки рейдерства, скільки проблема криміналу. Адже силове захоплення бізнес-структур та державних органів влади з допомогою озброєних людей, підкуплених суддів та корумпованих силових органів, аж ніяк не можна вважати за рейдерство — це 100% кримінал, а отже підлягає засудженню всіма можливими способами. Бо дійсно, таке "Чорне" рейдерство застосовує протизаконні засоби та має страшні наслідки, а саме :

 1. Використовуються відверто кримінальні дії (підроблення документів, печаток, реєстрація компаній на підставних осіб, захоплення приміщень та територій підприємств і навіть державних органів, шантаж, фізичне усунення невигідних осіб тощо).
 2. Застосовується вплив на мішень атаки з використанням "проплачених" посадових осіб органів міліції, прокуратури, судів та інших державних органів.
 3. Втягуються в орбіту "розбірок" окремі депутати, фракції чи навіть цілі партії.
 4. Деморалізується трудовий колектив "торпедованої" компанії та посилюється паніка в суспільстві.
 5. "Чорне" рейдерство зазіхає не лише на право власності людини, але й на інші її основні права гарантовані конституцією та міжнародними деклараціями (право на життя, на здоров'я, честь і гідність тощо).
 6. Фактично не містить навіть натяку на справедливість, не сприяє розподілу багатства та влади від багатих до бідних, від некомпетентних до розумних і т.п., засуджується не тільки законом та діловою бізнес-етикою, але й простими громадянами суспільства, бо відбувається лише "перетікання" активів від одних "поганих хлопців" до інших "поганих хлопців".

Аналогічно в негативних тонах можна говорити про "Грінмейл" — блокування роботи компанії, перешкоджання її роботи внаслідок шантажу з боку власників дрібних пакетів акцій.

Але поряд із "чорним" рейдерством, корпоративним шантажем, існує і так зване "біле" рейдерство, яке є більш характерним для країн із розвинутою економікою та високою бізнес-культурою. Таке рейдерство прямо чи опосередковано поряд із процедурою банкрутства виконує функцію "економічного санітара": відсторонює від керівництва неефективний менеджмент, підвищує ефективність бізнес-процесів, сприяє працевлаштуванню висококваліфікованих фахівців тощо.

Давайте розкриємо цю думку більш детальніше, а саме — оцінимо, які вигоди потенційно можуть отримати від "Білого" рейдерства основні суспільні групи — власники, фахівці, консалтингові компанії, студенти, прості люди та економіка і суспільство загалом:

 1. Острах рейдерства спонукує власників збільшувати конкурентоспроможність своїх компаній вже зараз і таким чином хоч якось підготуватись до конкуренції з міжнародними корпораціями, присутність яких на ринку України з кожним роком збільшується. Так, наприклад, лише та компанія може витримати "бізнес-бомбардування", яка має ефективну систему корпоративного управління, дієву систему моніторингу дебіторської та кредиторської заборгованості, сильні служби безпеки та бізнес-розвідки, яка відслідковує ризики, оптимізує податки, спрощує бізнес-процеси, підтримує порядок у веденні документації, структура якої є прозора та зрозуміла, бізнес-модель ефективна, де існує "людяна" система лояльності власного персоналу.

 2. "Білі" рейдери дуже часто є "вбивцями" Crazy Bosses (скажених босів). Після успішної "білої" атаки нові власники в більшості випадків замінюють неефективних керівників на компетентних менеджерів.

 3. Острах рейдерства, що породжує бажання власників вдосконалювати свої компанії, оптимізувати бізнес-процеси, безпосередньо веде до виникнення попиту на кваліфікованих фахівців (менеджерів, фінансистів, юристів, бухгалтерів, консультантів, тренерів, інженерів і т.д.). Бо дійсно, зі слабкими юристами, фінансистами чи бухгалтерами та кволою системою менеджменту не можливо протистояти іншій більш конкурентноспроможній компанії, йти проти законів ринку, навіть якщо в державі створено десятки різних комісій і комітетів по боротьбі з рейдерством. Тому вже давно пора усвідомити, що бухгалтерами, юристами, фінансистами і т.д. потрібно ставити людей фахових, а не власних родичів чи друзів.

 4. Для юридичних, бухгалтерських, аудиторських, консалтингових та інших фірм рейдерство є своєрідним показником їхнього рівня та двигуном професійного зростання. Адже будь-яка рейдерська атака — це складна операція, в якій беруть участь юристи, бухгалтери, аналітики, фахівці по захисту бізнесу та комерційної розвідки, психологи тощо, це операція, яка акумулює в собі всі найкращі напрацювання зі сфери юриспруденції, бухгалтерського обліку, корпоративного захисту, PR, психології і, в якійсь мірі, філософії бізнесу.

 5. Для студентів "біле" рейдерство, як і "хакерство", може бути мотиватором до навчання, стимулом для самореалізації (принаймні в період самоствердження).

 6. Для простих людей рейдерство є одним із шляхів зайняти чільне місце в суспільстві. Адже не секрет, що рейдерство прямо чи опосередковано сприяє перерозподілу влади та багатства від політиків та бізнесменів 90-х років (більшість з яких є некомпетентними і нажили свої статки кримінальним чи іншим неетичним шляхом) до нової генерації людей 2000-х років.

 7. Для економіки та суспільства взагалі "біле" рейдерство в певній мірі можна вважати позитивним явищем, оскільки воно прямо чи опосередковано поряд із процедурою банкрутства виконує функцію "економічного санітара", особливо якщо зважити, що "рейдерство" — це не видумка та забаганка окремих людей, а стійке, невідворотне, суспільно-правове явище, що породжене цілим спектром економічних, політичних, культурних та правових умов.

 8. Інші.

Отже, підсумовуючи все вищенаведене можна сказати, що незважаючи на те, що рейдерство в цілому є явищем, яке суперечить закону та підлягає моральному осуду (Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого — десята заповідь), слід все ж таки розрізняти його різновиди та толерантніше ставитись до "білого" рейдерства, відносно якого утруднена моральна оцінка (бо існує конфлікт моральних принципів) і яка лише може бути зроблена через тривалий час (велике пізнається з відстані). На даний час державним та силовим органам, на нашу думку, доцільніше було б сконцентрувати свою увагу на боротьбі з криміналом (наприклад, крадіжкою інтелектуальної власності) ніж на битві з вітряками (міфом про всесильних і поганих рейдерів).

Про автора:

  Віталій Ярославович Смерек, тренер, коуч та консультант
  Центр ГіперМудрості та Школа Креативу, Інтелекту,
  Компетентності, Геніальності, Філософії/Психології
  Тел : + 38 (067) 271-88-01, E-mail: Smerekvitalik@Rambler.ru.


comments powered by HyperComments
БІЗНЕС-ПОДІЇ ДЛЯ ВАШОГО РОЗВИТКУ:
24 липня — 9 серпня 2018
Київ
Управління проектами за методологією PMI (Анна Духович)
25-26 липня 2018
Київ
Управлінський облік. Фінанси. Бюджети (Ігор Немировський, Інна Старожукова)
26 липня 2018
Одеса
Ух ти! Cервіс (Віталій Антощенко)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:КНИГИ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
Интервью с генеральными директорами ведущих компанийИнтервью с генеральными директорами ведущих компаний
12 недель в году. Как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев12 недель в году. Как за 12 недель сделать больше, чем другие успевают за 12 месяцев
Талант ни при чем! Что на самом деле отличает выдающихся людей?Талант ни при чем! Что на самом деле отличает выдающихся людей?
Стратегия жизниСтратегия жизни
Великолепный нетворкинг. Что нужно знать, делать и говорить, чтобы построить блестящую сеть деловых контактовВеликолепный нетворкинг. Что нужно знать, делать и говорить, чтобы построить блестящую сеть деловых контактов

Відгуки

Denys Domin, denis-demin@online.ua
Особливо гарно виглядає вигода №8 - інші. Відчувається бюрократична підкованість :)))
2007-10-15 10:06:37
Відповістисистема корекції помилок Увага! На сайті працює система корекції помилок. Побачивши помилку в слові (реченні), виділіть його та натисніть Ctrl+Enter.bigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тенденції, Інтерв'ю, Бізнес-освіта, Коментарі, Рецензії, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Семінари, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Ресурси, Статті партнерів
ПРОЕКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2018, Management.com.ua
Портал створено та підтримується STRATEGIC

Підписка на Менеджмент.Дайджест

Отримуйте найновіші матеріали на свій e-mail (1 раз на тиждень)Дякую, я вже підписана(-ий)