Світлана Кучерова (МІМ-Київ),
Наталія Шумкова (УКМА)

Працевлаштування випускників бізнес-шкіл: проблеми та можливості

Резюме

Діяльність інституцій, що пропонують менеджмент-освіту в Україні спрямована на підготовку професійних менеджерів, що стануть провідниками процесу переходу економіки на ринкові засади, а отже сприятимуть розвитку української економіки та зростання добробуту народу України.

Проте, сама підготовка фахівців є тільки необхідною передумовою для успіху.

Перевірити ефективність менеджмент-освіти, реалізувати переваги, що дає така освіта, можна лише через практичну діяльність. Непрацевлаштований випускник — це марно витрачені ресурси інституту і студента, не кажучи вже про несприятливий вплив на імідж навчального закладу.

Отож, маючи добру програму та викладацький склад, навчальний заклад має проконтролювати останній вирішальний крок до успіху — працевлаштування своїх випускників.

Навчальний заклад має взяти на себе відповідальність не лише за передачу знань та формування навичок, але й навчити тому, як найбільш ефективно ці набуті ресурси використати.

Випускники, фахівці в галузі менеджменту, в Україні переживали за останні десять років як періоди попиту з боку працедавців, так і несприятливі для них часи, коли робочі місця скорочуються, а кількість фахівців зростає.

Саме кризу 1998 року можна було б взяти, щоб позначити час, коли почалось різке скорочення в компаніях, зменшення інвестицій, а то і припинення бізнесу в Україні західними компаніями. Така ситуація в бізнесі не є винятковою. Навіть при стабільній економіці відбуваються кризи в окремих галузях і для окремих спеціальностей. Конкуренція між фахівцями за кращі місця на ринку праці завжди існуватиме. Завданням навчальних закладів має стати серйозна підготовка випускників до працевлаштування з тим, щоб задовольнити їх потреби у самореалізації та успіху.

Особливості потреб випускників бізнес-шкіл у питаннях працевлаштування:

 1. На навчання до бізнес-шкіл приходять студенти з різною базовою освітою та практичним досвідом. Їх стартові можливості відрізняються суттєво. Це вимагає суто індивідуального підходу до їх потреб.
 2. Як правило, переважна більшість студентів зацікавлена не тільки у роботі, яка дає можливості для життя, а значна увага приділяється мотиваційним аспектам і, зокрема, самореалізації.
 3. Досвід роботи та солідна менеджерська освіта зумовлює високі вимоги з боку студентів як до викладачів, так і до консультантів з питань працевлаштування.
Для задоволення потреб своїх студентів навчальні заклади повинні виявити і вирішити існуючі проблеми, невпинно розвиваючи свій сервіс у питаннях працевлаштування та розвитку кар'єри.

Існуючі проблеми

Для більшості навчальних закладів Україні головними проблемами у питаннях працевлаштування випускників можна вважати такі:

 1. Існуючі тенденції на ринку праці для професійних менеджерів, а саме:
  • скорочення штату в наслідок кризових явищ та слаборозвиненої економіки (проблема в Україні);
  • перехід до горизонтальної структури компанії/ корпорації, і, як наслідок, скорочення менеджерів середньої управлінської ланки, на рівень яких загалом претендують випускники бізнес-шкіл (проблема в усьому світі); невідповідність/ непослідовність у очікуваннях українських роботодавців до випускників бізнес-шкіл, що проявляється як у переоцінці, так і в недооцінці можливостей випускника;
  • спеціалізація. Вузькопрофільні спеціалісти чи генералісти. Робота в команді вимагає більш вузької спеціалізації. В той же час, при скороченні штату залишають тих, хто може працювати і за себе і за звільненого колегу;
  • віковий ценз. Випускників бізнес-шкіл, що прагнуть змінити свої функціональні обов'язки і розпочати діяльність в іншій галузі, може очікувати невдача у працевлаштуванні на стартові позиції у 30-ти літньому віці.
  • Відсутність навичок самомаркетингу.
  • Недостатньо активна позиція у пошуку свого місця на ринку праці.
  • Відсутність загальної культури цінності людського ресурсу компанії.
  • Недостатня увага питанням працевлаштування у навчальному процесі.
  • Відсутність кваліфікованого штату та технічного оснащення для активного просування випускників на ринку праці.
  • Слабкі зв'язки з навчальних закладів з бізнесом.
Аналіз проблем показує, що частина з них є неконтрольованими, тобто такими, на які навчальний заклад не може безпосередньо впливати. Інша частина проблем — це ті, які можуть бути розв'язані у рамках діяльності бізнес-школи чи навчального закладу.

Серед неконтрольованих можна назвати, наприклад, такі проблеми як:

 • "Тенденції на ринку праці для професійних менеджерів"
 • "Відсутність загальної культури цінності людського ресурсу компанії".
Решту проблем можна віднести до категорії контрольованих. Саме навчальні заклади повинні їх вирішувати. Результатом цієї роботи стане задоволення потреб клієнта навчального закладу — випускника та бізнесу, а також посилення конкурентноздатності навчального закладу і його успішного позиціонування на ринку менеджмент-освіти.

Можливі шляхи вирішення цих проблем

 • Створити відповідні підрозділи із штатом фахівців для сприяння працевлаштуванню.
  До основних кваліфікаційних характеристик персоналу додати як обов'язкові — знання англійської мови та володіння комп'ютером. Важливими є комунікаційні навички, знання/ розуміння бізнесу.
 • Розвиток спеціалістів центрів працевлаштування.
  Фахівці з питань працевлаштування повинні постійно збагачувати свої знання та навички.
  Активна участь у тренінгах, семінарах, використання інших можливостей для професійного розвитку мають стати правилом для спеціалістів центрів підрозділу.
 • Забезпечити сучасне технічне оснащення підрозділів з працевлаштування.
  Бюджет навчального закладу повинен передбачати сучасну офісну техніку, літературу, відеоматеріали, телеапаратуру.
  Дослідження ринку праці, компаній, їх потреб та побажань неможливе без оперативної розсилки матеріалів, безпосередніх контактів по телефону.
  Проведення опитувань, розсилка резюме тощо може здійснюватись по факсу та за допомогою електронної пошта, яка вже стає невід'ємним комунікаційним атрибутом сучасного бізнесу.
  Повинен бути доступ до інтернету для ведення своєї веб-сторінки, вивчення компаній та тенденцій ринку, дослідження стану різних індустрій.
  Доступ студентів до всіх інформаційних ресурсів.
  Література, відеоматеріали, теле- відеоапаратура має широко використовуватись у підготовці студентів. (для інтерв'ю, презентацій).
 • Приділити увагу розвитку комунікації всередині навчального закладу.
  Успішне працевлаштування — як стратегія всієї діяльності. Викладачі- адміністратори — центри працевлаштування — всі мають працювати на загальну мету. Як це зробити. Ноу-хау у кожного своє.
 • Клієнт — студент/випускник та компанія, мають бути у центрі уваги.
  Робота центру працевлаштування має грунтуватись не на формальному, а дуже уважному ставленню до клієнтів. Знати студента — його кваліфікаційні та персональні характеристики. Дати студенту інструмент для подальших кроків, бо одержання роботи — лише перший крок у процесі розвитку кар'єри.
  Не поривати зв'язків з компанією після працевлаштування — відгуки від компаній, корекція роботи центру.
  Нерозривний зв'язок з випускниками. Як для їх підтримки, поновлення їх знань. Так і для співпраці з ними як з працедавцями, консультантами.
 • Впровадження спеціальних курсів з розвитку кар'єри.
  Загалом ніхто не застрахований від того, що в будь-який момент доведеться змінити роботу.
  Сьогодні люди змінюють певні сторони своєї кар'єри значно швидше, ніж колись. Кар'єрні зміни постійні, — це не просто разова зміна в час "великої смути". Успішне ведення власної кар'єри — необхідна засада успіху і задоволення, і вік та досвід не мають на це впливу.
  Окрім можливостей для власного розвитку кар'єри випускники зможуть використовувати набуті із таких курсів навички та знання як менеджери, що готують пропозиції та проводять інтерв'ю з кандидатами на роботу у свої команди чи в свою організацію.
 • Вивчення західного досвіду.
  Великий досвід у справі працевлаштування вже накопичено західними бізнес-школами. Вивчення цього досвіду та пристосування найбільш вдалих підходів до умов українського ринку — один із шляхів розвитку справи успішного працевлаштування. Встановлювати та розвивати партнерські стосунки з відповідними навчальними закладами та їх центрами кар'єри.
 • Об'єднання зусиль для проведення спільних заходів.
  Процес рекрутингу є дорогим. Особливо для малих компаній. Можливо, більш привабливим є об'єднання зусиль кількох навчальних закладів одного фахового спрямування.
 • Розвиток співпраці з професійними агенціями та компаніями.
  Оскільки в центрах працевлаштування навчальних закладів не завжди достатньо різнопланових фахівців, було б доцільним залучати в якості зовнішніх консультантів потрібних спеціалістів із агенцій з підбору персоналу, менеджерів персоналу компаній, психологів. Це, з одного боку, підвищило б якість роботи центрів, а з іншого, — зміцнило б зв'язки з бізнесом.
 • Центр з працевлаштування має стати індикатором ефективності освіти, що надається навчальним закладом. Зворотній зв'язок від працедавців покаже сильні й слабкі сторони програми, а також якість підбору кандидатів на навчання. Центр має сприяти покращанню цих аспектів, адекватно і своєчасно реагуючи на попит на ринку праці.

Ролі залучених сторін

Урядові структури

 • виробити єдину державну освітню політику європейської інтеграції, основною метою якої є вихід на світові ринки
 • створити програму широкого залучення громадськості та підприємницьких кіл до реформування української освіти, що сприятиме активному розвитку її перспективних напрямів
Міністерства статистики, Міністерства економіки та галузевих міністерств:
 • розробити постійно діючий моніторинг перспектив розвитку окремих галузей для профорієнтаційної роботи серед студентів
 • акумулювати інформацію про потенційних роботодавців за галузями
Міністерства праці і соціальної політики:
 • кореспондувати Класифікатор професій ДК 00395 (1995 р.) та Перелік спеціальностей, затверджений Кабінетом Міністрів України
 • доповнити Класифікатор відповідними професіями, підготовку для яких здійснюють навчальні заклади
Міністерства освіти і науки:
 • пов'язати планування підготовки і працевлаштування фахівців
 • здійснювати держзамовлення на підставі тендеру на підготовку фахівців навчальним закладам незалежно від форми власності

Заклади вищої освіти
 • брати активну участь у формуванні позитивної громадської думки щодо реформування освіти (формування конкурентного середовища і економічних відносин тощо)
 • створити систему працевлаштування, що поєднує ініціативу майбутніх фахівців, діяльність Молодіжного уряду України, громадських та суспільно-політичних організацій, центрів працевлаштування, органів державного управління
 • створити власні Cлужби працевлаштування/ Центри кар'єри з залученням професійних HR-менеджерів, психологів, юристів тощо
 • співпрацювати з професійними агенціями з підбору персоналу
Міжнародні фонди та організації
 • сприяти європейській інтеграції України шляхом обміну досвідом щодо вироблення освітньої політики, реформування освіти, вдосконалення управління освітою в розвинутих країнах світу
 • розробити та здійснити проект з серії семінарів-тренінгів щодо стратегії реформування системи освіти в Україні для представників освітніх закладів з залученням міжнародних експертів, представників бізнесу, громадських організацій
 • провести семінар-тренінг для представників вищих учбових закладів з питань створення та діяльності Центрів кар`єри
Бізнес спільнота
 • брати участь у створенні системи оцінювання якості освітніх послуг
 • брати активну участь у виробленні державної освітньої політики і проектах реформування освіти, що підтримуються українськими і міжнародними організаціями


Досвід працевлаштування випускників вищих навчальних закладів

Додаток 1

Центр працевлаштування Національного університету "Києво-Могилянська академія" (створений в 1994 р.).

Мета діяльності

 • адаптація випускників до умов ринкової економіки
 • закладання фундаменту для побудови майбутньої кар'єри
Послуги для студентів та випускників:
 • Цикл навчальних семінарів "Personal Marketing":
 • Відеотренінги
 • Індивідуальні консультації
 • Працевлаштування
 • Набуття практичного досвіду роботи у підрозділах НаУКМА (вакансії референтів, асистентів викладачів та спеціалістів, перекладачів, операторів комп'ютерної та оргтехніки, операторів баз даних, операторів відеотехніки тощо)
Послуги для працедавців:
 • Оголошення вакансій та критеріїв підбору персоналу серед студентів
 • Збір резюме та рекомендацій
 • Попередній відбір кандидатів за резюме
 • Організація інтерв`ю
 • Проведення презентації компаній та проектів
 • Організація зустрічей
Спеціальні заходи та програми:
 • Ярмарок Кар'єри
 • День працевлаштування
 • Презентації компаній
 • Серія навчальних лекцій "Шляхи досягнення успіху"
 • Цикл зустрічей "Speakers series"
 • Підтримка діяльності Асоціації випускників
Навчальні семінари
 • "Personal Marketing":
  • Самооцінка,
  • Як написати резюме,
  • Підготовка до вдалого проходження інтерв'ю. Інтерв'ю,
  • Шукаю роботу.
 • Навички ділового спілкування:
  • Presentation Skills,
  • Time Management,
  • Fundraising,
  • Networking and communication,
  • Effective meeting,
  • Selling an idea,
  • Partnership,
  • Coaching.
Форми працевлаштування:
 • Постійна або тимчасова робота
 • Робота на повний чи неповний день
 • Робота під час канікул
 • Стажування оплатне/безоплатне
 • Волонтерська діяльність
Методика роботи:
 • Моніторінг ринку праці
 • Пошук вакансій. Джерела інформації про вакансії:
  • Інтернет. WEB-site:
    www.kiev-job.hypermart.net
    www.jobs.com.ua
    www.rabota.com.ua
    www.pro-robotu.com.ua
    www.jobnet.com
    www.uaportal.com
  • ЗМІ: Бізнес, Галицькі контракти, Відділ кадрів, Пропоную роботу, Работа и Учеба, Career Forum, Kiev Post та інш.
  • безпосередній контакт із компанією-роботодавцем
  • агенції із набору персоналу
 • Інформування студентів щодо вакансій та діяльності компаній
 • Перший етап відбору можливих кандидатів за резюме та рекомендаціями
 • Організація інтерв'ю
 • Зворотній зв'язок з кандидатами та працедавцями
 • Аналіз діяльності

Додаток 2

Працевлаштування в Європейському університеті фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу

Ярмарок вакансій

 • Зустрічі потенційних роботодавців з випускниками
 • співбесіди
 • професійне тестування
 • постійно діючий комп'ютерний моніторинг
Агентство кадрового консалтингу
 • Підбір підприємств для виробничої практики студентів
 • професійна діагностика
 • консультативні послуги з підготовки особистих презентаційних матеріалів (резюме, професійний життєпис, CV)
 • тимчасове працевлаштування
 • працевлаштування випускників
Кафедра практичного підприємництва
 • Формування комп'ютерного банку даних випускників
 • підготовка документів для укладання контрактів та протоколів про наміри
 • моніторинг професійної кар'єри та зростання випускників
 • програма бізнес-інкубатор

Відгук

Тетяна, CTW@torba. com.
Я працюю в Одеському Державному Єкономічному Університеті. На каф. Управління трудовими ресурсами ми також зараз в стадії організації кар'єр-центру по підготовці наших студентів до працевлаштування.Створено кадрове агентство "Успіх".Я вважаю, що це необхідно робити.
З повагою. Тетяна.
2003-03-15 00:18:57
Відповісти

САШОК, ChurilovOV@ukr.net
Я ЗА ВАС РАДИЙ ...УСПІХІВ
2005-02-27 05:10:09
Відповісти

Якщо Ви бажаєте подискутувати із конкретним читачем, то це можливо робити безпосередньо в нашому форумі.

Ваше ім'я:
E-mail:
Коментарі: 
 

  
CEUME
CEUME

bigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тренди, Інсайти, Інтерв'ю, Рецензії, Бізнес-навчання, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Статті партнерів
ПРОЄКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2024, Management.com.ua