Удосконалення навчальних курсів з управлінських дисциплін

Розділ: Стратегія
Автор(и): Павло Шеремета, декан Києво-Могилянської Бізнес-школи
розміщено: 29.10.2002
звернень: 11777

Резюме

Консорціум із удосконалення бізнес-освіти в Україні поставив перед собою завдання визначити бачення українськими викладачами основних проблем щодо удосконалення навчальних курсів з управлінських дисциплін і шляхів їх вирішення. З цією метою було проведено два круглих столи у Києві і Черкасах, в яких взяло участь близько 70 викладачів і керівників закладів бізнес-освіти.

Думки, висловлені учасниками круглих столів лягли в основу цієї доповіді, що складається з чотирьох частин. У першій частині говориться про те, що бізнес потребує випускників не тільки з грунтовними знаннями, але і з діловими навичками, і лідерськими здібностями. Друга частина аналізує передовий досвід курсів з управлінських дисциплін і систематизує його в шість критичних точок ефективних курсів як (1) заохочення критичного мислення, (2) використання інтерактивних методів, (3) імітація стресового середовища бізнесу, (4) зосередження на розвитку потенційних талантів, (5) активізації внутрішньої енергії і (6) створення сприятливого організаційного середовища. Третя частина описує проблеми, з якими стикаються суб'єкти бізнес-освіти в Україні. І нарешті, остання частина пропонує рекомендації щодо удосконалення навчальних курсів з управлінських дисциплін.

1. Потреби бізнесу

Ми зійшлися на тому, що метою бізнес освіти є підготовка ефективного і конкурентноспроможного менеджера, який буде здатний успішно управляти компанією в умовах глобалізованого ринку. Отже, нам треба запитати у представників бізнесу, які спеціалісти, з якими навичками та здібностями їм потрібні. Ось що сказали на це деякі менеджери:

На думку Богдана Купича, екс-директора з маркетингу та продаж компанії UMC, “доброго працівника визначають на 50% — формальні знання і досвід, а другі 50% — це [характер] людини, а саме її готовність брати на себе відповідальність; ризикувати; запитувати, коли чогось не розуміє; навіть помилятися...один раз, щоб навчитися від цього. [Важливе] бажання зробити кар'єру, і бажання себе показати, що вона дійсно може. Це також її комунікабельність — вміння спілкуватися з різними людьми, різними характерами і темпераментами. Вміння працювати в команді, вміння стратегічно мислити і тактично виконувати, якщо це потрібно”.

Богдан Купич також зауважив, що компанії XXI століття вимагатимуть “менеджерів, які розуміють, як нові технології змінюють усе навколо нас; можуть працювати з різними культурами, об'єднуючи їх найкращі елементи; бачать цікаві можливості у майбутньому; можуть працювати у різних відділах компанії і з різними її функціями; коли потрібно, закочують рукави; можуть вести за собою інших.”

За словами Валерія Кушнаренка, менеджера з питань управління персоналом компанії Arthur Andersen, основними рисами успішного кандидата на роботу в компанії Arthur Andersen є знання основ бухгалтеського обліку; пристойне знання англійської мови; готовність до частих відряджень; навички міжособистісних стосунків; навички спілкування.

Генеральний директор компанії “Новартіс Агро” Юрій Заставний дає десять порад майбутнім менеджерам: “вийти з зони внутрішнього комфорту; пробувати і ще раз пробувати; сконцентруватись на пріоритетах; не піддавати сумніву прийняті рішення; ставити високі цілі; мати “ментальну жорсткість”; творити власне майбутнє; орієнтуватись на результат; працювати з емоціями; бути готовим йти на жертви”.

Зважаючи на це, Юрій Заставний вважає, “що в освіті випускника бізнес-школи важливим є три риси:

 1. Вміння спілкуватись з людьми, що може стимулюватись:
  • роботою в групі;
  • заохоченням ораторства.
 2. Самоконтроль в умовах невизначеності, що може стимулюватись: симуляцією стресу (часового, тощо); роботою з малозрозумілими завданнями з непевною метою.
 3. Практичний підхід і орієнтованість на дію, що може стимулюватись обговоренням кейсів; практичними завданнями в реальному світі.”

Висловлені вище думки можна систематизувати, використавши модель американця Стівена Коуві1. Ефективного професіонала визначають його професійні звички, які знаходяться на перетині трьох речей (див. схему 1):

 • Знання (відповідь на запитання “Що робити?” і “Чому це робити?”)
 • Навички (“Як це робити?”)
 • Бажання (“Чи хочу я це робити?”)


Схема 1.

З Стівеном Коуві погоджуються інші американські дослідники з організації Gallup, які опитали 80 тисяч менеджерів у 400 компаніях з різних країн2. Те, що Коуві називає звичками, Gallup називає талантами і визначає три групи талантів, які, в тій чи іншій мірі, присутні у всіх успішних менеджерів3:

 • Таланти прагнення досягнути успіху (орієнтація на досягнення, енергійність, конкурентність, амбіційність, тощо)
 • Таланти мислення (сконцентрованість, самодисципліна, аналітичність, акурантність, стратегічне мислення, системне мислення, креативність, тощо)
 • Таланти міжособистісних стосунків (розуміння емоцій інших людей, комунікабельність, вміння працювати в команді, тощо)

Отже, висновок з того, що ми почули від менеджерів. Називаючи речі різними іменами, практично всі вони погоджуються, що успіх у бізнесі лежить на перетині управлінських знань, ділових навичок і внутрішньої енергії кожної людини. Що це означає для нас, працівників закладів бізнес-освіти?

2. Критичні точки ефективних курсів (на основі аналізу прогресивного досвіду)

Думки, висловлені менеджерами і підприємцями, примушують нас критично проаналізувати якість наших навчальних курсів і визнати, що багато з них, на жаль, не задовільняють потреб бізнесу. Учасники круглих столів, проаналізувавши прогресивні приклади успішних курсів з управлінських дисциплін в Україні і закордоном, вцілому погодились, що є шість найважливіших питань щодо розробки ефективних курсів.

Заохочення критичного мислення

Світ змінюється надто швидко. Разом з ним змінюються правила, моделі, стратегії досягнення успіху в бізнесі. Дослідження, проведене організацією Gallup, на яке ми вже посилались вище, довело, що “успішні менеджери не мають надто багато подібностей…

Але незважаючи на всі відмінності, їх об'єднує одна риса: починаючи будь-яку справу, вони відмовляються від будь-яких правил традиційного мислення”4.

Що можна зробити, щоб наші випускники теж мали здатність критично, прагматично дивитись на визначення, правила, моделі, матриці, теорії, тощо? Як стимулювати їх критичне мислення?

 • Наші курси з управлінських дисциплін повинні містити суперечливі теорії, вправи і завдання, що не мають чіткої і однозначної відповіді, залишаючи студентам простір для формування їх власної думки
 • Викладачі повинні стимулювати і винагороджувати нестандартні, оригінальні думки студентів

Використання інтерактивних методів

Зрозуміло, що традиційні методи (як наприклад, лекції) мало допомагають у розвитку управлінських талантів наших студентів. З іншої сторони, з'являється небезпека надмірного захоплення та ідеалізації кейс-методу. Варто повернутися до думки нашого співвітчизника Богдана Гаврилишина, яку він обгрунтував ще в 60-х роках. Др.Гаврилишин вважає, що різноманітні інтерактивні методи необхідно використовувати тільки у комбінації один з одним, оскільки їх ефективність на ровиток управлінських навичок є різною (Див. малюнок 2)


Схема 2.5

Імітація стресового середовища бізнесу

Усі погоджуються, що для досягнення успіху в бізнесі необхідна інтенсивна, щоденна праця. Для досягнення успіху в навчальному курсі (отримання високої оцінки) часто потрібно зосередитись лише на декілька днів і добре підготуватися до кінцевого іспиту. Навчальні курси з управлінських дисциплін повинні все-таки у чомусь імітувати умови реального бізнесу. Учасники круглих столів погодились, що дуже часто найкращі курси — це саме досить інтенсивні курси, які вимагають від студента максимум зосередження і досить багато зусиль протягом усього семестру. Було висловлено декілька ідей з цього приводу:

 • варто планувати курс так, щоб зусилля студента були витрачені приблизно рівномірно протягом всієї тривалості курсу. Цьому можуть допомогти складні проміжні тести, виконання індивідуальних і групових проектів, підготовка до обговорення ситуаційних вправ. Наші західні колеги планують курс таким чином, щоб в середньому на одну аудиторну годину студент готувався 3-4 години вдома, в бібліотеці чи в комп'ютерному центрі.
 • Рівномірна інтенсивність курсу повинна стимулюватися багатокомпонентною оцінкою, де кінцевий іспит складає лише 40-50%, а решта — оцінки за індивідуальні чи групові завдання, проміжні тести і активну участь в обговоренні.

Зосередження на розвитку потенційних талантів, а не на виправленні недоліків

 • Варто створювати максимум можливостей для студента вивчити самого себе, проаналізувати з допомогою викладача свої сильні і слабкі сторони. Цьому може посприяти діагностика управлінських навичок і здібностей студента, проведена на початку, всередині і наприкінці програми. Далі варто запропонувати студенту скласти власний план посилення і шліфування своїх талантів і мінімізації слабих сторін.
 • Варто постійно надавати студентові зворотню інформацію про його успіхи і невдачі. Джек Велш, один з найталановитіших і найуспішніших менеджерів ХХ-го століття, директор компанії General Electric, говорить: “Найважливіше у моїй роботі — це дати людям знати, що ми думаємо про них. Їм треба говорити, що ми їх любимо, і їх треба критикувати, якщо вони не справляються зі своєю роботою. І хвалити та критикувати людей потрібно часто6. Чи не варто використовувати цю пораду і в бізнес-освіті?

Активізація внутрішньої енергії

Пам'ятаймо, що важливою (якщо не найважливішою) передумовою управлінського успіху є сильне, нездоланне бажання досягнути цього успіху. Заклади бізнес-освіти можуть посприяти активізації внутрішньої енергії наших студентів і їх бажанню досягнути успіху в житті, втілюючи такі кроки:

 • Варто якомога частіше запрошувати в аудиторію практиків — менеджерів, підприємців, консультантів. Вони приносять з собою не лише практичний досвід і знання реального бізнесу, а ще й потужну внутрішню енергію і ауру успіху.
 • Потрібно зваженіше ставитись до педадогічного навантаження викладачів, адже їх енергія теж повинна передаватись студентам і надихати їх. Чи може надихати людина, яка викладає протягом 1 000 годин в рік?

Створення сприятливого організаційного середовища

Усі вищеописані пропозиції неможливі без відповідного внутрішнього і зовнішнього організаційного середовища.

 • Підвищенню ефективності курсу сприяє продуманий навчальний план курсу (зроблений за типом західного syllabus) з чітко визначеними цілями і курсу, і окремих занять; точним розкладом занять і тем, детальним описом компонентів оцінки. Кожен студент повинен отримати копію цього документу, який практично, стає неформальним контрактом між викладачем і студентом.
 • Ефективний навчальний процес неможливий без правильного відбору абітурієнтів, без більш-менш зручних і обладнаних аудиторій, бібліотек чи комп'ютерних центрів.
 • Ефективна праця викладача неможлива без відповідного морально-психологічного клімату в організації, продуманої і диференційованої мотиваційної політики.
 • Врешті, зважаючи на великий (якщо не занадто великий) вплив держави в освітню діяльність, ефективні навчальні курси неможливі, якщо в державі переможе тенденція до стандартизації і уніфікації навчальних програм і курсів.

Існуючі проблеми

Учасники круглих столів визначили такі труднощі, з якими стикаються суб'єкти бізнес-освіти в Україні7:

Викладачі:

 • В середньому, низька заробітна платня викладачів, її незначна диференціація, що послаблює мотивацію до якісної роботи.
 • Певний консерватизм частини викладачів та відносно низький рівень інновацій в навчальному процесі.
 • Недостатня обізнаність з практикою бізнесу.
 • Частина викладачів погано знає студентів, а ті в свою чергу викладачів.
 • Певні організаційні та регуляторні обмеження в методиці викладання, оцінюванні студентів, розподілі годин на окремі види роботи.
 • Відсутність факультету та інституту підвищення кваліфікації.
 • Надмірне завантаження.
 • Дефіцит наукової та методичної літератури.
 • Слабка обізнаність з діяльністю колег по роботі.
 • Дефіцит сучасних технічних засобів.

Вищі навчальні заклади

 • В середньому, певна негнучкість та повільна адаптація до змін навколишнього середовища.
 • Дефіцит детальних знань про потреби бізнесу.
 • Слабке бажання частини студентів вчитися.
 • Незмінність навчальних програм та структури курсів.
 • Дефіцит фінансових ресурсів для покращення матеріально — технічної бази.
 • Складність затвердження нових спеціальностей, зокрема тих, що є на стику різних наук.
 • Нестача інформації про роботу інших ВНЗ, розмежованість вузів.
 • Слабкість стратегічного планування та маркетингового менеджменту багатьох вузів.

Міністерство освіти

 • Надмірний авторитаризм і небажання лібералізації діяльності ВНЗ.
 • Слабке обгрунтування оцінки діяльності вузів.
 • Подвійна ідеологія: підтримка державних вузів та деяка дискримінація приватних.
 • Надто заформалізована політика фахових рад і ДАКів
 • Складність акредитації спеціальностей та ВНЗ.
 • Відсутність професій “менеджер” та “маркетолог” у кадастрі спеціальностей України.
 • Певна бюрократичність та консерватизм у формуванні освітньої системи в Україні.
 • Домінування адміністраторів над викладачами та науковцями.

Донорські організації

 • Часто після закінчення терміну проекту робота, на яку він був спрямований, припиняється.
 • Існує поганий зв'язок між проектами різних донорських організацій.
 • Відсутність моніторингу за результативністю здійснюваних заходів.

Можливі шляхи вирішення проблем

Учасники круглих столів у Києві і Черкасах висловили такі пропозиції щодо удосконалення курсів з управлінських дисциплін:

Викладачам

 • Не очікувати, поки керівні інстанції нададуть сприятливі умови для роботи, а самим докладати максимальних зусиль щодо вирішення зазначених проблем.
 • Бажано націлювати себе на самоосвіту, вдосконалення власної викладацької майстерності.
 • Розповсюджувати літературу, сприяти поширенню інтернету, ознайомлювати і себе, і колег, і студентів з сучасними методиками викладання.

Вищим навчальним закладам

 • Адміністрації ВНЗ варто завжди пам'ятати про первинну роль викладацького корпусу в освітній діяльності.
 • Варто надати викладачам більше свободи і послабити контроль за їх діяльністю, зменшити навантаження.
 • Організовувати різнопланові конференції та семінари для обміну досвідом.
 • Розробити систему мотивації викладацького персоналу
 • Варто проводити дебюрократизацію організаційної структури і культури вузу.
 • Розпочати співпрацю з бізнесовими структурами на предмет ідентифікації їх потреб, отримання згоди на проходження практики студентів та інформації для викладачів.
 • Ставити за мету якість набраних і підготовлених студентів, а не кількісний компонент.
 • Можна намагатися отримати додаткові кошти за рахунок надання бізнесу консультаційних послуг.
 • Доцільно здійснювати розробку стратегії розвитку вузу та його маркетингової діяльності.
 • Не чекаючи рішень вищестоячих інстанцій, працювати над розробкою і втіленням новітніх принципів та стандартів у бізнес-освіті, формуючи критичну масу прогресивних ВНЗ, що надалі дозволить змінити усю систему освіти України.

Міністерству освіти

 • Надати ВНЗ більше свободи у формуванні навчальних програм і курсів.
 • Лібералізувати ринок освітніх послуг України, оновивши законодавчу базу, що регулює освітню діяльність.
 • Диференціювати вимоги та стандарти, яким повинні відповідати освітні заклади, в залежності від їх особливостей.
 • Проводити конференції, семінари та інші заходи, які б сприяли покращенню роботи ринку бізнес-освіти.
 • Удосконалити роботу фахової ради, включивши в її склад представників від бізнес структур та іноземних університетів.
 • Створити інститут підвищення кваліфікації викладачів бізнес-освіти.
 • Позбутись бюрократично-консервативного стилю управління системою освіти. Співпрацювати з освітніми закладами на предмет вдосконалення бізнес-освіти.

Донорським організаціям

 • Надавати інформаційні послуги (розповсюдження та переклад сучасної літератури).
 • Популяризувати і поширювати сучасні методичні прийоми та наукові знання.
 • Надавати консалтингові послуги, саме в сфері управління вузами і залучення додаткових коштів.
 • Сприяти співпраці між вузами і організації асоціації закладів бізнес-освіти.
 • Продумувати можливості реалізації цілей проекту після його закінчення.
 • Узгоджувати проекти різних організацій, спрямовані на споріднені цілі.
 • Визначати потребу цільової аудиторії у тому чи іншому заході.
 • Ми надіємося, що під час роботи Другої щорічної національної конференції “Розбудова менеджмент-освіти в Україні” цей список рекомендацій буде доповнений і структуруваний за чіткими пріоритетами.

Додаток 1

Таланти прагнення досягнути успіху8

  Орієнтація на досягнення — внутрішнє перманентне прагнення діяти і досягати поставлених цілей
  Енергійність — потреба застосовувати фізичну енергію
  Виносливість — здатність переносити фізичні навантаження
  Конкурентність — потреба здобувати успіх через конкурентну боротьбу
  Амбіційність — потреба здобувати значимість через незалежність, прагнення до досконалості, ризик і визнання
  Компетентність — потреба в здобутті досвіду і оволодінні знаннями
  Переконання — потреба орієнтувати своє життя у відповідності з домінуючими цінностями
  Місія — бажання втілити переконання в життя
  Прагнення служити — бажання допомогти іншим
  Етичність — чітке розуміння моральних норм, що визначають ваші дії
  Бачення — прагнення визначити картину майбутнього

Таланти мислення

  Зосередженість — здатність встановлювати цілі і підпорядковувати їм свої щоденні дії
  Дисципліна — потреба підпорядковувати життя і роботу певній структурі пріоритетів
  Диспетчеризація — здатність диригування та узгодження
  Аналітичність — потреба розумового осмислення
  Акуратність — потреба бачити у всьому порядок, точність
  Відповідальність — здатність брати на себе відповідальність за досягнення результати свою роботу
  Концептуальність — здатність формувати логічну систему, що допомагає розуміти зміст речей
  Орієнтація на результат — потреба визначення об'єктивного результату і виміру ступеня його досягнення
  Стратегічне мислення — здатність розіграти альтернативні сценарії майбутнього
  Ділове мислення — фінансове втілення таланту стратегічного мислення
  Вирішення проблем — здатність розв'язувати проблему в умовах неповної інформації
  Системне мислення — здатність знайти узгоджені моделі за відсутності узгоджених даних
  Математичний склад розуму — вміння оперувати цифровою інформацією
  Креативність — здатність руйнувати існуючі правила та процедури задля формування ефективніших

Таланти міжособистісних стосунків

  Потреба отримати розуміння і підтримку інших
  Емпатія — здатність зрозуміти почуття та прагнення інших
  Потреба будувати тривалі стосунки
  Комунікативність — здатність будувати широку мережу знайомств
  Здатність цілеспрямовано використовувати стосунки
  Індивідуалізований підхід — розуміння і увага до індивідуальних відмінностей
  Потреба інвестувати в інших та отримувати задоволення від цього


1 Stephen Covey, The Seven Habits of Highly Effective People, Simon & Schuster, 1992, page 48
2 Buckingham, Coffman, "First Break All the Rules", Simon & Schuster, 1999
3 Повний список талантів, описаних у книзі "First Break All the Rules" можна знайти в додатку 1 до цієї статті
4 Buckingham, Coffman, “First Break All the Rules”, Simon & Schuster, 1999, page 11. Тут мова не йде про моральні, етичні чи юридичні норми, а радше про інтелектуальні парадигми.
5 B.Hawrylyshyn, Management education — a conceptual framework, 1975
6 Running the House That Jack Built. Business Week, October 2, 2000, page 68.
7 Варто зауважити, що список проблем і рекомендацій складався на засіданнях круглих столів у режимі “мозкового штурму” (brainstorming) без критики висловлених пропозицій і без подальшого визначення їх пріоритетності. Тобто усі проблеми і рекомендації подані тут у довільному порядку. Крім того, учасники круглих столів (включаючи ведучих) можуть не погоджуватись з окремими ідеями. Тим не менше, ці ідеї прозвучали — а отже, ми вважаємо, що вони повинні бути представленими у цьому документі нарозсуд читача.
8 Buckingham, Coffman, “First Break All the Rules”, Simon & Schuster, 1999, page 251-252ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
КНИГИ НА ТЕМУ:
Стратегія за межами «хокейної ключки». Люди, ймовірності і переможні рішенняСтратегія за межами «хокейної ключки». Люди, ймовірності і переможні рішення
Мистецтво війниМистецтво війни
Бліцмасштабування. Блискавичний шлях до побудови найдорожчих світових компанійБліцмасштабування. Блискавичний шлях до побудови найдорожчих світових компаній

Відгуки

Константин, 2listopad@rambler.ru
Было бы просто великолепно, если бы все то, что здесь написано не осталось бы только написанным, а было принято к рассмотрению как Министерством образования и науки, так и руководством вузов. А в целом я полностью разделяю мнение по поповоду нового подхода к подготовке управленцев, так как то, что делается сейчас, ни в какие рамки не лезет (в отношении своего региона могу сказать это точно). Всем желаю успехов в этом нелегком деле.
2002-11-06 09:55:42
Відповісти

Олексій, leha_n@svitonline.com
Не хотів би тут виступати в ролі рекламного агента тієї чи іншої школи, але хочу зазначити, що іноваційність української бізнес-освіти прогресує попри всі негаразди украхнської освіти в цілому. За 3 місяці навчання на програмі МБА в Могилянці напруга і зацікавленість в навчанні аж ніяк не спадає. Що-що, а з зони комфорту Павло з своїми послідовниками добре вміють виводити.
2002-12-16 11:55:36
Відповісти


МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тренди, Інсайти, Інтерв'ю, Рецензії, Бізнес-навчання, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Статті партнерів
ПРОЄКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2024, Management.com.ua

Менеджмент.Книги

телеграм-канал Менеджмент.Книги Менеджмент.Книги — новинки, книжкові огляди, авторські тези і цінні думки з бізнес-книг. Підписуйтесь на телеграм-канал @books_management➥ Дякую, я вже підписана(-ий)