БІЗНЕС-ОСВІТА | MBA 6 вересня 2013 р.

Спеціалізовані програми MBA в Україні

Автор: Павло Петриченко
Джерело: Освіта.UA

Головна мета такої програми — розвиток управлінського потенціалу в певній сфері.

Спеціалізовані програми MBA в Україні
Ілюстрація: Shutterstock
Так само як і в усьому сьогоднішньому світі, і в Україні на ринку бізнес-освіти з'являється все більше так званих спеціалізованих програм MBA. Процес завоювання ринку такими програмами проходить у постійній боротьбі за інформованість потенційних споживачів про можливості цих програм, а також за їх готовність до навчання в новому форматі.

З кожним роком таких спеціалізованих програм MBA в Україні стає все більше, але керівники провідних українських бізнес-шкіл констатують, що освітній ринок не завжди готовий їх прийняти. Тому ринок доводиться завойовувати, працюючи на випередження та долаючи проблему низької інформованості українського топ-менеджменту про можливості й переваги навіть стандартних програм — General MBA.

Отже, що ж собою представляють спеціалізовані програми MBA і як вони відрізняються від звичайних програм General MBA?

Віце-президент Міжнародного інституту бизнесу (МІБ) Юрій Зеленін вважає, що подібно цеглі, що, з'єднуючись, шикується в міцну стіну, програма МВА інтегрує в собі курси різних економічних дисциплін, формуючи фундаментальний світогляд управлінця, необхідний йому при рішенні складних управлінських задач.

На його думку, спеціалізована програма МВА складається з такої ж цегли, що і класична програма МВА, але з'єднуватися ця цегла буде вже зовсім по-іншому, залежно від того, для чого зводитиметься стіна. Спеціалізована програма МВА дає можливість вивчити особливості управління залежно від певної галузевої або функціональної специфіки. Спеціалізації такої програми можуть відрізнятись як функціональними ознаками (наприклад, маркетинг, фінанси, управління персоналом, логістика тощо), так і галузевими (агро-МВА, МВА у сфері ІТ і т. ін.).

Директор МВА-програм Києво-Могилянської бізнес-школи (kmbs) Володимир Павелко переконаний, що MBA — це програма, що повинна давати розуміння цілісного системного управління компанією. Крім того, програма MBA — це створення середовища для професійного й інтелектуального зростання, зростання лідерського капіталу. Люди приходять на програму MBA для того, щоб отримати можливість доторкнутись до нових течій і тенденцій, істотно поповнити свої знання, освоїти апробовані підходи і при цьому поспілкуватися з керівниками, подібними собі. Ось тут-то і спрацьовує так званий синергітичний ефект у навчанні, коли результат на виході набагато перевищує просту арифметичну суму складових навчання.

На думку Владимира, перше, чого вчить програма MBA, — це вміння бачити цілісну картину живого управлінського організму, а далі — умінню побачити, як ця система розкладається на певні підсистеми, та знаходити між ними взаємообумовлені зв'язки.

«Раніше ми дуже скептично ставились до спеціалізованих програм MBA і тому розвивали програми General Approach. А самі спеціалізовані програми MBA викликають у мене деякі запитання. Наприклад, у разі, коли йдеться про навчання в певній функціональній сфері. Як на мене, програма MBA дає цілісний погляд на управління, а при розгляді окремої функції може втрачатися загальний фокус. Але ми змінили підхід до спеціалізованих програм, тому що виникла потреба переформатувати свідомість суспільства у стосунку до сфер фінансів та агробізнесу», — розповідає Володимир Павелко.

Він вважає, що спеціалізована програма MBA повинна зосередитись на певній управлінській сфері і при цьому не позбавлятися цілісності мислення в розрізі класичної програми General Approach. Головна мета спеціалізованої програми MBA — це розвинути управлінський потенціал у певній сфері та підготувати управлінців, які змогли б у подальшому успішно самостійно керувати цією галуззю.

«Ми взялися за сферу аграрного бізнесу, знаючи, що інші бізнес-школи робили спроби створити подібні програми, але вони не увінчались успіхом, тому що ринок ще рік тому не був готовий до таких спеціалізованих програм. Але, працюючи на випередження й відкривши цю програму, зрозуміли, що ми очолили тренд — після нас ще дві школи відкрили подібні програми», — розповідає директор MBA-програм kmbs.

Факт неготовності ринку підтверджує й декан школи бізнесу КІБІТ Олена Яковлева: «У нас була підготовлена спеціалізована програма MBA в галузі енергетики, але вона не стартувала. Нам не вдалося зібрати людей, хоча ця програма була розрахована на головних енергетиків та інженерів підприємств. На нашому ринку ще не склалися стійкий попит і розуміння того, що таке програма MBA взагалі. Так, компанії з іноземним капіталом мають таке уявлення, а більшість українських компаній ще не знає, що стоїть за абревіатурою MBA. Програми MBA як такі в Україні ще не отримали належну популярність. Тому в Україні спеціалізовані програми MBA — явище швидше спорадичне, а не системне й систематичне».

Проте декан КІБІТ переконана, що згадана програма MBA в галузі енергетики, знаходячись поки що в портфелі бізнес-школи, пройде витримку, як добре вино, й неминуче отримає широке розповсюдження, як і спеціалізовані програми MBA в цілому.

Одноголосного бачення українськими бізнес-школами цільової аудиторії спеціалізованих програм поки що немає. Якщо говорити про спеціалізовані програми kmbs, то аудиторія, наприклад, програми Агро MBA складається з топ-менеджерів сільськогосподарських холдингів, які є досить крупними компаніями з першого десятка сільгоспвиробників в Україні.

У той же час віце-президент МІБ Юрій Зеленін уважає, що, на відміну від програм Executive MBA, цільовою аудиторією яких є топ-менеджери та власники бізнесу, спеціалізовані програми МВА націлені швидше на менеджерів середньої ланки, які прагнуть кар'єрного зростання, не виходячи за рамки своєї функціональної або галузевої специфіки.

На його думку, необхідність у спеціалізованих програмах MBA на українському ринку бізнес-освіти викликана також кризою класичних програм МВА, що вважаються програмами для бізнес-еліти. У зв'язку з цим українські школи бізнесу вимушені переорієнтуватись на більш масовий ринок у середньому ціновому сегменті.

Олена Яковлева каже про аудиторію спеціалізованих програм MBA так: «Це люди у віці 35+, з хорошою першою вищою освітою: інженери, медики, фармацевти, фахівці в аграрному бізнесі, яким необхідно отримати менеджерські навички. Спеціалізовані програми обов'язково будуть затребувані в найближчому майбутньому. Для того щоб витримати існуючу на економічному ринку конкуренцію та залишатись успішним, таке навчання рано чи пізно необхідно буде пройти».

Якщо говорити про побудову спеціалізованої програми MBA, то, за словами Володимира Павелко, стратегічна архітектура програми буде однаковою й у General MBA, і у спеціалізованої MBА. Наприклад, уміння бачити компанію цілком, її цінності, бачення, місію, розуміння того, з яким клієнтом компанія працює, з яким продуктом — усе це буде однаковим. У той же час глобальна стратегія навчання розпадається на певні функціональні стратегії, і тоді вона розглядається як із загальної точки зору, так і з погляду спеціалізованої специфіки. Це може бути функціональна стратегія в аграрному секторі, у секторі фінансів або в будь-якому іншому.

«Якщо казати стисло, то стратегічна архітектура буде однаковою в усіх програм, а функціональна будуватиметься залежно від специфіки. Простіше кажучи, у спеціалізованій програмі половина контента General MBA і половина контента спеціалізованого», — наголошує Павелко.

У той же час на спеціалізованій програмі General MBA від МІБ, де на початку другого року навчання можна вибрати собі спеціалізацію («Агробізнес», «IT-бізнес», «Логістика», «Фінанси», «Реклама і PR», «Підприємництво»), кількість курсів спеціалізації складає 25—30 % від загальної кількості курсів у програмі.

Володимир Павелко вважає, що спеціалізовані програми цікаві бізнес-школам тим, що можуть привернути професіоналів у певних сферах, які бажають розвиватись і ставати на рівень вище, не втрачаючи своєї спеціалізації. Наприклад, є люди, які бажають залишатись фінансистами, але при цьому хочуть перейти на більш високий рівень із погляду управління більш цілісною системою, ніж просто фінанси. Є аграрії, які хочуть залишитись аграріями, але при цьому отримати можливість цілісно бачити управління аграрною специфікою.

«Таким чином, можна використовувати потенціал, який зосереджений у різних місцях, зібравши його воєдино в бізнес-школі під певним брендом програми, додаючи йому певну специфіку, — ось цим власне й цікаві спеціалізовані програми MBA бізнес-школам», — пояснює Владимир.

На думку Юрія Зеленіна, самим управлінцям спеціалізована програма корисна тим, що вона дає менеджерам різних рівнів розуміння єдиного понятійного апарату, єдиної системи управлінських знань, умінь і навичок. Інакше кажучи, і топ-менеджери, й менеджери середньої ланки зможуть розмовляти однією бізнес-мовою, що в результаті дасть стовідсоткове розуміння стратегічної мети та способів її досягнення всіма співробітниками компанії у процесі виконання їх професійних функцій.

Не секрет, що одні співробітники компанії сильні у своїй вузькоспеціалізованій сфері, але мають недостатнє розуміння всього потенціалу управління компанією на різних рівнях. Інші ж, навпаки, будучи управлінцями зі стажем, можуть мати певні пропуски, наприклад, в галузі фінансів або логістики. Крім того, багато компаній хочуть вийти на нові ринки, і їх менеджерам необхідне розуміння застосування наявних у них знань і вмінь з урахуванням зміни галузевої специфіки.

Незаперечною перевагою спеціалізованої програми є й те, що її випускники мають набагато більший вибір при пошуку нового місця роботи. Наявність диплома спеціалізованої програми автоматично свідчить про те, що майбутній співробітник володіє необхідними управлінськими навичками відповідно до галузевої специфіки, тобто, по суті, працедавцю треба витратити набагато менше часу на адаптацію нового співробітника у своїй компанії. Додатково, беручи до уваги те, що всі програми МВА в результаті стимулюють людину як до професійного, так і до особистого зростання, неважко припустити, що шанси знайти більш привабливу роботу у випускників спеціалізованої програми зростають у рази.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
КНИГИ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
12 важелів успіху12 важелів успіху
Шкереберть. Як творчий безлад може змінити життя на кращеШкереберть. Як творчий безлад може змінити життя на краще
Кради як митець. Креативнi «фiшки», про якi тобi нiхто не розповiстьКради як митець. Креативнi «фiшки», про якi тобi нiхто не розповiсть

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тренди, Інсайти, Інтерв'ю, Рецензії, Бізнес-навчання, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Статті партнерів
ПРОЄКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2023, Management.com.ua

Менеджмент.Книги

телеграм-канал Менеджмент.Книги Менеджмент.Книги — новинки, книжкові огляди, авторські тези і цінні думки з бізнес-книг. Підписуйтесь на телеграм-канал @books_management➥ Дякую, я вже підписана(-ий)