CEUME: синергетичний ефект

Розділ: Стратегія
Автор(и): Iнтерв`ю з керiвником Консорцiуму з удосконалення бiзнес-освiти паном Мiком Мюллеєм
розміщено: 26.03.2001
звернень: 12639

Україна стала тимчасовою домівкою для багатьох американців та інших іноземців, які працюють у міжнародних компаніях та різноманітних проектах розвитку. Журнал "Синергія" пропонує інтерв'ю з однією такою людиною.
Вперше пан Мюллей прибув в Україну у 1992 році як волонтер американського Корпусу Миру, де він виконував обов'язки бізнес-консультанта та тренера. Він має ступінь магістра бізнес-адміністрування в галузі міжнародного бізнесу, протягом багатьох років керував численними фінансовими та банківськими установами та консультував їх. За винятком короткочасного перебування в Казахстані, де він працював над розробкою та втіленням програми бізнес-тренінгів, Мік уже протягом восьми років мешкає та працює в Україні. Три роки він був директором програми Winrock International в Україні, потім перейшов до проекту СЕUMЕ, здійснення якого розпочалося два роки тому.

Чи не могли б Ви коротко описати проект СЕUМЕ?

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) визнає важливість освіти та навчання в галузі бізнесу та менеджменту для досягнення економічної ефективності будь-якої країни. Для того, щоб Україна досягла довгострокового економічного розквіту, навчальні заклади України повинні виконати свою дуже важливу роль у наданні якісної освіти своїм студентам, лідерам бізнесу та кадрам наступного дня.

Крім того, дуже важливо, щоб вони співпрацювали з сучасними діловими колами з метою розробки програм, які задовольнять потреби працюючих керівників компаній та їх персоналу. USAID надає фінансування проекту СЕUМЕ, який зосереджує увагу на підвищенні потенціалу українських державних та приватних навчальних закладів, що займаються бізнес-освітою, щоб підготувати студентів та зробити внесок в успішне реформування та відродження української економіки.

Розкажіть, хто входить до Консорціуму, якими видами діяльності він займається для виконання завдань, що Ви їх описали?

Консорціум сприяє підвищенню рівня стандартів, що призведе до інституціоналізації якісних програм в українських бізнес-школах.

Консорціум — це партнерська організація, членами якої є американські, польські та українські навчальні заклади. До нашої команди, яку очолює Університет Міннесоти, також входять Бізнес-школа Університету Св. Томаса, Варшавська школа економіки, а також Університет Варміа-Мазурія з польського міста Ольштина. До команди приєдналися сорок українських бізнес-шкіл, які працюють разом для розвитку потенціалу навчальних закладів України та втілення ефективніших навчальних програм з питань бізнесу та управління. Охоплюючи широку аудиторію, Консорціум сприяє підвищенню рівня стандартів, що призведе до інституціоналізації якісних програм в українських бізнес-школах.

Наша команда займається такими видами діяльності:

  • проведення навчальних семінарів вихідного дня та тижневих літніх занять для підвищення кваліфікації викладачів з методики, питань розробки навчальних курсів та програм;
  • створення та адаптація навчальних матеріалів, розробка планів навчально-практичних семінарів, актуальних для місцевих умов, переклад основних текстів та розповсюдження посібників та результатів досліджень для викладачів, які допоможуть їм у розробці та проведенні занять;
  • організація обмінів, навчальних поїздок та семінарів за кордоном для керівників та викладачів вищих навчальних закладів з метою вивчення кращого досвіду США та Польщі, який можна адаптувати до умов України;
  • проведення конференцій за участю керівників бізнес-шкіл України, урядовців найвищого рангу та провідних бізнесменів з метою розробки планів співпраці, орієнтованих на покращення системи підготовки керівників в Україні.
Українські викладачі часто ефективніше, ніж їхні американські та польські колеги, застосовують та демонструють нові навчальні методики.

СЕUМЕ працює на рівні аудиторії, проводячи з викладачами заняття з метою покращення підготовки навчальних курсів та методики викладання навчальних програм. Також він розробляє чи надає навчальні посібники для використання в інститутських та університетських бібліотеках. Крім того, СEUME працює на адміністративному рівні, ставлячи за мету налагодження ефективного діалогу між керівниками вузів та представниками ділових кіл, який дозволить краще реагувати на їх потреби, а також пропонує керівникам вузів ефективніші стратегії управління.

Ви впевнені, що американські чи навіть польські технології управління бізнесом можуть бути застосовані в Україні? Крім того, методика викладання тут має зовсім інші традиції.

Стратегія СЕUМЕ не передбачає нав'язування суто західних методів українським бізнес-школам. Радше він надає їм нову інформацію з ведення бізнесу та управління ним і, що ще істотніше, пропонує методи та ідеї, які можуть бути використані в аудиторіях і дозволять студентам застосовувати цю інформацію відповідно до місцевих умов ведення бізнесу. Дуже важливо, щоб слухачі бізнес-шкіл були не лише добре освіченими, але й набули навичок, які дозволять їм ефективно провадити справи. Польща вже спробувала пристосувати західні та інші стилі менеджменту до власних умов бізнесу та освіти, ефективно використавши цю інформацію для створення систем та стратегій, що підходять до її ситуації. СЕUМЕ надає інформацію та впроваджує технології, дає приклад того, як ними користуватися у країнах з перехідною економікою; працює разом з українськими фахівцями, розробляючи та втілюючи альтернативні плани, адаптовані до умов України.

СЕUМЕ проводить тренінги для викладачів. Досвідчені американські, польські та українські лектори разом розробляють та проводять семінари, використовуючи найрізноманітніші методики. Практичні заняття на прикладі України, обговорення у аудиторіях, робота у групі, рольові бізнес-ігри — це лише декілька прикладів навчальних технологій, які використовуються для того, щоб продемонструвати, яким чином студенти можуть застосувати на практиці такі навички, як ведення переговорів, делегування повноважень, визначення альтернативних дій, прийняття рішень, розподіл часу та інших ресурсів, а також публічні виступи. Під час навчання власне лекції та повторення займають небагато часу.

Дуже важливо, щоб бізнесмени навчилися думати та аналізувати ситуацію, швидко приймати рішення, діяти відповідно до них і спонукати інших робити те саме.

Чи дійсно американські та польські викладачі мають досвід та знання, необхідні для навчання українських фахівців?

Кожен окремо, можливо, і ні, але в команді, до якої входять і найкращі, досвідчені українські викладачі, внесок західних фахівців є дуже важливим, якщо не базовим. Вони володіють унікальним досвідом та баченням ситуації і, працюючи поруч з українськими спеціалістами, демонструють, що і інші методи можуть бути застосованими і вже застосовуються в Україні. Нова інформація, нові ідеї та нові методи навчання та тренінгу спонукають наших слухачів активно працювати під час занять. Потім, повертаючись у свої інститути, вони впроваджують інноваційні підходи та застосовують набуті навички у своїй роботі.

Участь українських фахівців та їх внесок у роботу СЕUМЕ є ключовим компонентом, який підсилює внесок американських та польських викладачів. Українські викладачі не тільки беруть активну участь у тренінгах, але часто ефективніше застосовують та демонструють нові навчальні методики, ніж їхні американські та польські колеги.

Хто входить до складу української команди фахівців? Чи сприймають українські викладачі нову інформацію та ідеї своїх іноземних колег?

Використовуючи найрізноманітніші джерела та контакти, СЕUМЕ зміг знайти цілий ряд прекрасних викладачів та бізнес-тренерів, які не тільки володіють необхідними знаннями, але й застосовують в аудиторіях найрізноманітніші навчальні методики.

Серед них є декани та керівники програм державних та приватних вищих навчальних закладів, але переважна більшість — це викладачі. Багато з них, крім того, консультують та проводять тренінги для представників та лідерів ділових кіл.

Багатьох із цих фахівців нам допомагали шукати наші слухачі, провідні бізнесмени, вчені та співробітники міжнародних проектів. Із численними нашими викладачами ми познайомилися під час їх участі у тренінгах. Когось рекомендували та залучали до співпраці співробітники СЕUМЕ.

Наша цільова аудиторія є дуже непростою. Незважаючи на це, ще до закінчення короткочасних курсів багато наших українських інструкторів — так само, як і їх американські та польські колеги — завойовували повагу навіть "найскладніших" та скептично налаштованих слухачів.

Слухачі сподівалися не лише отримати нову інформацію, але й познайомитися з новими цікавими ідеями, які допомогли б їм більш ефективно проводити власні навчальні заняття. Їх високий рівень вимог ми завжди намагалися задовольнити.

Проте деякі учасники забувають, що наша основна мета — допомогти викладачам вузів, де викладаються курси з бізнесу та менеджменту, покращити їх. Ці слухачі приходили до нас з надією отримати матеріали для кандидатських чи докторських дисертацій.

Для багатьох та інформація, яку ми надаємо, є новою, але потрібно наголосити, що найважливішим аспектом наших тренінгів є вивчення нових методів викладання, які допоможуть слухачам застосувати свої нові знання на практиці.

Наведіть, будь ласка, приклади, які проілюстрували б Ваше бачення відмінностей підходу СЕUМЕ від класичних чи типових українських програм викладання курсів з бізнесу та менеджменту?

Ми не розробляємо готових курсів і не рекомендуємо нічого для застосування. Радше ми надаємо інформацію, приклади, інструменти.

Як правило, при вивченні маркетингу студенти вивчають принцип чотирьох "Р": маркетингу, компоненти SWОТ-аналізу, прийоми розробки маркетингової моделі, життєвий цикл продукції та різноманітні стратегії протидії конкуренції. Студент може отримати ці знання, відвідуючи звичайні лекції чи читаючи відповідну літературу. Ці знання є також дуже важливими. Підхід СЕUМЕ базується на створенні таких ситуацій, коли група слухачів змушена працювати разом, застосовуючи ці знання. Наприклад, аудиторія розбивається декілька груп для проведення практичних занять на українських прикладах. Слухачі мають об'єднати свої знання та досвід, визначаючи сильні та слабі сторони місцевої фірми, аналізуючи економічне та ділове оточення, визначаючи та оцінюючи альтернативні дії, до яких може вдатися керівництво фірми, рекомендуючи дистрибуцію продукції, розробляючи рекламну стратегію, — словом, вони вчаться застосовувати свої знання, одночасно навчаючись працювати в команді, делегувати завдання, обговорювати рекомендації, створювати маркетинговий план та презентувати висновки своєї роботи.

Ви говорили про практичні заняття та матеріали, актуальні для місцевих умов. Чи створює, розповсюджує СЕUМЕ такі матеріали? Як Ви визначаєте їх актуальність?

СЕUМЕ дійсно надає безліч матеріалів українським викладачам. Слухачі разом збирають важливу, на їх погляд, інформацію, що може стати інструментом, який учасники застосують, готуючи та викладаючи власні курси. Ми не розробляємо готових курсів і не рекомендуємо нічого для застосування. Радше ми надаємо інформацію, приклади, інструменти, основні напрямки роботи, пропозиції, а потім демонструємо методику в аудиторіях. СЕUМЕ розповсюджує тексти кількома мовами для того, щоб забезпечити викладачів ресурсами, необхідними для розробки чи покращення їх власних курсів лекцій.

СЕUМЕ співпрацює з Центром інновацій та розвитку, провідною українською неурядовою організацією, влаштовуючи практичні семінари, на яких викладачі навчаються розробляти власні ситуаційні вправи (кейси). Водночас ми проводимо серед наших слухачів конкурси на кращі ситуаційні вправи, а потім розповсюджуємо їх по всій Україні серед викладачів, які зможуть їх застосовувати у своїй роботі.

Чи дійсно адміністратори та викладачі українських вузів отримали користь від навчальних поїздок до Вашої країни, про які Ви згадували? Вам не здається, що ситуації у наших країнах дещо відрізняються?

Так, так і так. СEUМЕ організовує навчальні поїздки до США та Польщі. Досвід свідчить, що відвідання американських університетів є дійсно корисним, але ми також зрозуміли, що ця користь зростає, коли наші слухачі бачать, як їхні колеги у Польщі та в Україні (що ще важливіше) застосовують набуті знання. Нові стратегії менеджменту, надання нових послуг слухачам та бізнесменам-практикам, проведення спільних досліджень, створення нових програм та вдосконалення навчальних курсів — ось приклади результативності нашої діяльності.

Бізнес повинен підтримувати зв'язок з освітою та інвестувати в освіту, щоб його майбутні потреби можна було задовольнити.

Так, ситуація в Україні дуже відрізняється від ситуації в США. Можна навести чимало прикладів, коли підходи, що спрацьовують у США, неприйнятні чи недостатньо ефективні в Україні. Втім, нові ідеї та методики можна адаптувати для покращення програм, вдосконалення роботи інститутів, створення більш ефективної системи викладання менеджменту. Ми надаємо можливість відвідати інші українські вузи, які досягли позитивних результатів у вирішенні подібних проблем, змінили стратегії, впровадили нові програми, розширили спектр послуг.

Мета навчальних поїздок, які організовує СЕUМЕ, — не подорож сама по собі. Під час проведення круглих столів, конференцій та семінарів їх учасники отримують можливість налагоджувати чи продовжувати професійні стосунки, які сприяють у вирішенні їхніх спільних завдань.

Які проблеми розвитку бізнес-освіти в Україні є, на Ваш погляд, нині найактуальнішими? У який спосіб СЕUМЕ може сприяти їх вирішенню?

Необхідно налагодити ефективний діалог між освітою, бізнесом та урядом, що спричинить визнання важливої ролі бізнес-освіти для довгострокового розвитку економіки країни. Навчальні заклади мають усвідомити, що вони займаються перспективним бізнесом і мають забезпечувати споживачів якісним продуктом. Діловим колам належить розуміти, що вищі навчальні заклади готують майбутні кадри для них. Для того, щоб бізнес був життєздатним та успішно розвивався, йому потрібні кваліфіковані кадри, запас знань яких дозволить їм працювати високоефективно.

З економічної точки зору доцільно проводити тренінги в Україні, для українських керівників та співробітників, які вже працюють. Навчальні заклади мають підтримувати тісний зв'язок з бізнесом, щоб розробляти і впроваджувати такі види тренінгів, які відповідають потребам бізнесу, а бізнес повинен підтримувати зв'язок з освітою та інвестувати кошти в освіту, щоб його майбутні потреби можна було задовольнити.

З метою підкреслити важливість бізнес-освіти та забезпечити її подальший розвиток СЕUМЕ співпрацює із керівництвом України. Уряду потрібно усвідомити важливість діалогу бізнесу та освіти, підтримувати з ними зв'язок, щоб визначити дії, спрямовані на забезпечення їх плідної співпраці.

СЕUМЕ проводив круглі столи та конференції, під час яких усі три сторони обговорювали шляхи кооперації і, що особливо важливо, розробляли конкретні дії. Крім розповсюдження публікацій та інформаційних бюлетенів, незабаром СЕUМЕ проводитиме всеукраїнську конференцію. На неї будуть запрошені понад 200 представників освіти, бізнесу, уряду та міжнародної спільноти. Мета зібрання — розробити схему, яка стане керівництвом до дії для фахівців, організацій і програм, що визнають важливість бізнес-освіти.

Статтю було написано для журналу "Синергія"ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
КНИГИ НА ТЕМУ:
36 стратегем для керівника36 стратегем для керівника
Думай, як Amazon. Як стати лідером у цифровому світі: 50 1/2 ідейДумай, як Amazon. Як стати лідером у цифровому світі: 50 1/2 ідей
Мистецтво війниМистецтво війни

Відгуки

Анатолій Ревук, KOS_Fregat@list.ru
прошу надіслати докладнішу інформацію про створення приватних курсів компютерної грамотності фізичною особою
2005-09-23 00:30:09
Відповісти


МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тренди, Інсайти, Інтерв'ю, Рецензії, Бізнес-навчання, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Статті партнерів
ПРОЄКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2024, Management.com.ua

Менеджмент.Книги

телеграм-канал Менеджмент.Книги Менеджмент.Книги — новинки, книжкові огляди, авторські тези і цінні думки з бізнес-книг. Підписуйтесь на телеграм-канал @books_management➥ Дякую, я вже підписана(-ий)