5 навичок, якими повинен володіти ефективний керівник у 2024 році

29.03.2024

Автор: Володимир Пугач, Founder і CEO платформи для іммігрантів BAZAR.club

У сучасному світі, де бізнес-середовище постійно змінюється, роль керівника виявляється набагато більш вимогливою та складною, ніж колись. Як засновник та ідейний лідер інноваційної платформи для іммігрантів я хочу поділитися з вами важливими порадами, які допоможуть будь-якому керівнику стати успішним у 2024 році.

1. Навчіться мотивувати команду та бути відповідальним за помилки

Мотивація команди та готовність відповідати за помилки є ключовими аспектами ефективного керівництва. Даний критерій визначається не лише здатністю лідера стимулювати свій відділ на досягнення цілей, але й вмінням розуміти й нівелювати недоліки, що з’являються у процесі роботи. Це важливо, оскільки відкритий та позитивний підхід до управління сприяє створенню атмосфери довіри та взаємопідтримки всередині колективу.

Навіть якщо проєкт було провалено, важливо визнати помилки й чесно про них поговорити з командою. Подумати, як уникнути їх наступного разу.  Відкритість керівника та неупереджений розбір труднощів відображається на загальних робочих умовах, допомагаючи підвищити продуктивність та покращити результати.

Приклад з практики. Керівник підрозділу Customer Support компанії проводить з командою стендапи, під час яких ділиться спільними досягненнями та виокремлює вклад кожного. До того ж він додатково видає символічні грамоти, які є не лише визнанням успішної праці кожного співробітника, але й способом підтримати позитивний настрій та відчуття задоволення від власних досягнень.

2. Чітко формулюйте завдання для працівників

Зрозуміло подані завдання передбачають як конкретно поставлені задачі, так і зрозумілі критерії успіху. Все це допомагає уникнути непорозумінь, зберегти час та енергію як керівника, так і працівника, а також сприяє збільшенню продуктивності та досягненню поставлених цілей.

Один з методів формування завдань – це система SMART:

 • S – Specific. Задачі повинні бути зрозумілі та конкретизовані. Наприклад, замість «Покращити продуктивність» слід використовувати чітке формулювання «Збільшити продуктивність відділу на 15% до кінця кварталу».
 • M – Measurable. Завдання мають вимірюватися, щоб можна було з’ясувати строки їх досягнення. Наприклад, «Збільшити кількість публікацій на дошці оголошень на 20% протягом наступного місяця».
 • A – Achievable. Задачі повинні характеризуватись як реалістичні та досяжні, а також враховувати наявні ресурси та обмеження. До прикладу, «Запровадити нову програму навчання для працівників протягом наступних двох місяців».
 • R – Relevant. Завдання мають відповідати стратегічним цілям та враховувати поточні потреби організації. Приклад: «Розробити рекламну кампанію для дошки оголошень США, яка підкреслить її унікальні можливості».
 • T – Time-bound. Важливо, щоб кожна задача була з чітко визначеними термінами виконання. Тобто потрібно вказувати дату чи орієнтовний час: «Підготувати звіт по опублікованих оголошеннях у розділі «Робота в США» до кінця наступного тижня».

Використання системи SMART допомагає керівникам якісніше та зрозуміліше формулювати завдання, а отже, забезпечити їх успішне виконання командою.

3. Не використовуйте мікро- та чайка-менеджмент у своїй роботі

Мікроменеджмент та чайка-менеджмент – це дві протилежні, але однаково шкідливі практики керівництва, які можуть негативно впливати на робочий процес та ефективність команди.

 • Мікроменеджмент. Характеризується тим, що начальник втручається у всі аспекти роботи своїх підлеглих, намагаючись контролювати кожен крок та рішення. Наприклад, керівник постійно перевіряє та диктує, яким чином співробітники повинні виконувати свої завдання. Таким чином він не залишає їм простору для самостійності та креативності.
 • Чайка-менеджмент. Полягає в тому, що лідер раптово втручається в хід роботи. Також він ставить перед собою занадто багато завдань, але не може приділити достатньо уваги кожному з них. Тоді управлінець починає делегувати свої обов’язки підлеглим. При цьому він недостатньо контролює роботу команди та вимагає виконувати всі завдання одночасно, без достатнього розуміння їхнього обсягу та складності.

Щоб уникнути негативних наслідків обох практик, керівникам рекомендується навчитися делегувати роботу ефективно. Передача обов’язків вимагає від начальника визначення завдань, які можуть бути делеговані підлеглим відповідно до їхніх навичок та компетенцій.

Важливо довіряти працівникам і надавати їм достатньо свободи та автономії у виконанні завдань, а також підтримку та конструктивний фідбек. Такий підхід допоможе покращити робочий процес, підвищити мотивацію, знизити ризик виникнення стресу та вигорання.

4. Формуйте довіру в ланці «працівник-керівник»

Довіра є невіддільною складовою успішної роботи команди та ефективного керівництва. Коли працівники довіряють своєму керівнику, вони відчувають більшу відповідальність, приналежність до спільної справи та мотивацію для досягнення загальнокорпоративних цілей.

Дослідження Gartner показують, що близько 50% працівників довіряють своїм компаніям. Там, де панує високий рівень довіри між керівництвом та співробітниками, спостерігаються кращі показники продуктивності та низький відсоток звільнень.

Теоретично довіра будується на основі взаєморозуміння, відкритості та послідовності в діях. Практично – цей процес може охоплювати такі дії, як:

 • підтримка відкритого спілкування;
 • прислухання до думок та ідей співробітників;
 • обов’язкове виконання наданих обіцянок;
 • взаємне дотримання зобов’язань.

Керівник, який регулярно відводить час на індивідуальні розмови зі своїми підлеглими, демонструє свою зацікавленість в їхньому благополуччі та розвитку. Поступово через відкрите та конструктивне спілкування підлеглі починають відчувати більшу довіру до свого начальника. Все це сприяє покращенню взаєморозуміння та співпраці всередині команди.

5. Розвивайте зворотний зв’язок (фідбек) у команді

Фідбек відіграє критичну роль у розвитку ефективної командної динаміки та підвищенні продуктивності. Це процес передачі та отримання інформації про виконання завдань, якість роботи та інші аспекти, які дозволяють працівникам зрозуміти свої сильні й слабкі сторони. Також зворотний зв’язок допомагає виявити можливості для самовдосконалення кожного члена колективу.

Існують різні принципи отримання фідбеку, серед яких варто відзначити два основні:

 • «Feedback Sandwich», або метод «сендвічу». Зворотний зв’язок подається у формі позитивних коментарів (верхній тост), за якими слідує конструктивна критика (начинка сендвіча), а завершується все знову позитивними нотками (нижній тост).
 • Модель BOFF. Розшифровується як: Behaviour, Outcome, Feelings й Future. Цей підхід ставить акцент на конкретні аспекти: спочатку описується певна поведінка, потім її результат. Далі виражаються почуття відносно цього результату, а в кінці подаються рекомендації щодо майбутніх дій.

Незалежно від обраного методу, керівникам важливо пам’ятати кілька загальних порад щодо підтримки практики фідбеку в роботі з командою:

 • чіткість та конкретність у висловлюванні відгуків про роботу;
 • регулярність надання зворотного зв’язку;
 • відкритість до обговорень та готовність слухати думки своїх співробітників.

Завдяки цим підходам керівництво зможе побудувати довірливі відносини та підтримувати розвиток культури взаємного навчання й дружньої атмосфери всередині колективу.

Висновок

Як бачимо, успішне керівництво – це не тільки управління бізнесом, але й будівництво команди, яка спроможна досягати високих цілей. Вміння мотивувати, чітко формулювати завдання, уникати мікроменеджменту та забезпечувати зворотний зв’язок – це лише деякі з ключових аспектів ефективного управління. Враховуючи ці принципи, керівник може стати лідером у своїй галузі й сприяти успіху всієї команди та організації в цілому.