Майбутнє управління якістю

Розділ: Якість ведення бізнесу
Автор(и): Форрест У. Брейфогл III (Forrest W. Breyfogle III)
Джерело: Quality Digest Magazine, February 2008
розміщено: 23.05.2008
звернень: 14010

Майбутнє наздоганяє зі швидкістю урагану, і підприємствам доводиться переглядати стратегії, міняти структуру й обновляти процеси. І поки вони не пристосуються, ті, що панували раніше, перетворяться в посередніх гравців, а більш слабкі взагалі кануть в Лету.
Майбутнє управління якістю Упокорившись із майбутніми проблемами, підприємства всіх розмірів у всіх галузях візьмуться до серйозних змін. Багато хто зосередиться на інтеграції досконалості всередині власного бізнесу — галузі із величезним потенціалом. Будьте впевнені, у наступні двадцять років на корпоративному рівні з'явиться нова посада — керівник із корпоративної інтеграції (Chief Enterprise Integration Officer — CEIO).

Керівник із корпоративної інтеграції допоможе всій організації робити «правильні речі у правильний спосіб та у правильний час». Доповідаючи безпосередньо директору, CEIO допоможе створити організацію нового типу, яка зможе пережити коливання на внутрішньому й міжнародному ринках, задовольняти постійно зростаючі вимоги клієнтів і прискорити процес удосконалення в усіх функціях.

Далі в цій статті представлений профіль нової організації бізнесу, яка виникне протягом наступних двадцяти років.

Новий акцент на вимірювання

Незадоволені результатами сьогоднішніх систем індикаторів, підприємства впровадять нові типи вимірювальних інструментів. У багатьох організаціях системи показників призводять до суперечливих результатів. Доволі часто рішення, засновані на застарілих або неправильних даних не сприяють реалізації та підтримці корпоративної стратегії. У майбутньому управлінці запровадять нові системи вимірювання й удосконалення, які будуть управляти щоденною роботою, забезпечуючи реальну відповідність потребам бізнесу.

У майбутньому для виживання потрібна буде система, яка не просто на вимогу керівництва стежить за всією роботою. Вона повинна забезпечувати всіх співробітників інформацією, яку можна використовувати на різних рівнях. Це потрібно для того, щоб бути впевненим, що робота кожного підтримує стратегічні цілі або, у протилежному випадку, стає об'єктом удосконалення. Інакше кажучи, вимірюватися буде тільки те, що має значення, і в кожного індикатора буде власник, який може підтвердити його відповідність реальним процесам на нижньому рівні організації.

Дорожні карти

Тиск на всі рівні керівництва з боку зарубіжних конкурентів із вимогою забезпечити максимальні, вимірні, передбачувані й обґрунтовані підсумкові дані збільшиться. Щоб домогтися цього, система управління під назвою інтегрована система досконалості бізнесу (Integrated Enterprise Excellence — IEE) впровадить принципи досконалості у всій організації, об'єднаючи всі проекти з якості («Шість сигма» й ощадливого виробництва), а також створить план цього об'єднання — «дорожню карту».

Така «дорожня карта» допоможе організації вибирати більш продуктивні проекти і забезпечувати інтегровану систему вимірювання й аналізу, щоб контролювати щоденну діяльність, не втрачаючи мету цілісного вдосконалення всіх процесів.

Ця система менеджменту буде ефективна не тільки для оцінки показників на рівні корпорації або операцій верхнього рівня, але й для вирішення важких проблем. Наприклад, вона зможе допомогти вирішити невловимі проблеми якості в мережі ресторанів швидкого харчування шляхом моделювання експерименту, або допоможе компанії поступово позбутися ряду взаємозв'язаних потужностей і загалом поліпшити виробничі процеси.

Ця система дозволить розробити і координувати базовий набір статистичних і нестатистичних інструментів. Цей процес дозволить керівництву досягти цілей росту, максимально збільшити грошовий потік, стимулювати інновації, забезпечити гнучкість каналу поставок, повністю задовольнити потреби клієнтів, поліпшити роботу співробітників, уникнути несподіванок і прогнозувати фінансові результати.

Обрана система стримувань і противаг стабільно працюватиме незалежно від зміни керівництва, конкурентних умов або економічного становища. Переносячи існуючу систему «Шість сигма» і ощадливого виробництва, а також збалансовану систему індикаторів з окремого проекту на рівень всього підприємства, «дорожня карта» виявить недоліки у всіх виробничих процесах і визначить, чи є сам процес «дефектним». Ці нові системи також будуть готові до попереджувальних дій, що дозволить уникати «пожеж» у несподіваних випадках або в умовах змін.

Новий підхід буде використовувати вже відомі етапи «Шість сигма»: виявити-виміряти-проаналізувати-удосконалити-проконтролювати, щоб впровадити в компанії загальну інтегровану систему менеджменту на всіх рівнях ланцюжка створення цінності.

Окремі проекти «Шість сигма» і ощадливого виробництва будуть відбиратися на підставі їхнього відношення до найнижчого рівня в організації. Проекти більше не будуть відбиратися ізольовано один від одного, коли вдосконалення стосуються чого завгодно крім напрямків, критичних для успіху організації. Всі проекти будуть дійсно інтегрувати методи ощадливого виробництва та «Шість сигма». Більше не буде розрізнених спроб підвищити ефективність і якість із сумнівною необхідністю, тим більше коли вони витрачають ресурси компанії, в яких є потреба в іншому місці.

Таким чином, «Шість сигма» не буде використовуватися без ощадливого виробництва, а ощадливе виробництво без «Шість сигма». Не буде окремих проектів, які не підтримують стратегії й фінансових цілей компанії. Така система працюватиме незалежно від того, яким є середовище: виробничим або діловим. Всі інші інструменти з удосконалення процесів будуть повністю інтегровані.

Інновація

Як ведеться, інноваційна дисципліна об'єднається з аналітикою в спосіб, збалансований із специфічною культурою та стратегією організації. У кожного розробленого продукту й послуги буде визначений досліджений ринок, потенціал якого відомий, а необхідні маркетингові можливості доступні.

Робота базуватиметься на даних, вона буде стандартизована, щоб знизити варіабельність і поліпшити якість. Дані замінять передчуття, інтуїцію й емоції. Не буде жодної невизначеності чи суперечливості щодо внутрішніх і зовнішніх потреб клієнтів. Рух матеріалів і інформації буде цілісним, безперешкодним, погодженим, а не розосередженим по всій організації.

Використання статистичних прийомів і засобів візуалізації буде максимально ефективним на всіх рівнях ланцюжка створення цінності. У кожного буде інформація, необхідна, щоб якнайкраще виконати поставлені завдання, тому що програмне забезпечення надасть доступ до даних навіть технічно непідкованим співробітникам.

В основних виробничих процесах за визначенням не буде недоліків, коли цю дисципліну введуть поряд з надійним менеджментом, яким займаються правильно й професійно. Організаціям буде простіше відчувати різницю між варіабельністю з непередбачуваних причин та варіабельністю із загальних причин, і зосередити сили й ресурси на боротьбі з варіабельністю із загальної причини, переходячи від непродуктивного «гасіння пожеж» до їх запобігання.

Керівництво та лідерство

Нові структури корпоративного менеджменту, куди входить СЕІО, будуть продукувати керівників, які є вчителями, і вчителів, які є лідерами й професіоналами.

Начальники всіх рівнів будуть цілком розуміти рівняння Y=f (X). Вони більше не будуть вірити, що процес можна вдосконалити, просто поставивши цілі.

Показники продуктивності будуть представлені таким чином, що їх зможе зрозуміти кожен. Наприклад, «Процес можна спрогнозувати з погрішністю в 2%, це обійдеться підприємству в $200,000 на місяць».

Рішення будуть прийматися на підставі індикаторів верхнього рівня, які не пов'язані з календарним роком або кварталами. Вимірювання будуть робитися на двох різних рівнях. На операційному рівні будуть виконуватися всебічні вимірювання таких показників як відсоток браку, термін розробки, своєчасна доставка, час налагодження, безпека. На корпоративному рівні будуть більш точні й прогнозовані вимірювання факторів, що впливають на фінанси, наприклад, рентабельність інвестованого капіталу, операційний прибуток і коефіцієнт прибутковості.

Помилки в бухгалтерії стануть історією. Неправильно перевести кошти з одного підприємства на інше буде неможливо. Співробітники не зможуть уникнути відповідальності й ховати недоліки виробництва за індикаторами замість того, щоб покращувати роботу з їх допомогою. Одним словом, проблеми, з якими зіткнулися Dell, Enron та інші компанії, стануть пережитком часів.

Заробітна плата генерального директора не буде так пов'язана з курсом акцій компанії і його спробами підвищити її вартість, але на неї вплине результативність направлена на правильне й ефективне керівництво.

На відміну від того, що багато підприємств переживають сьогодні, переваги від цієї інтегрованої структури в масштабах усього підприємства будуть стабільними. Система буде працювати незалежно від змін у керівництві, середовищі або економіці.

Нові корпоративні обов'язки

Керівник із корпоративної інтеграції обиратиметься із так званих "Master Black Belts" (Дослівно — майстрів чорного поясу. Так називається найвищий рівень досконалості управлінця в компанії «General Electric»). Атестація «майстра чорного пояса» потребуватиме нової навчальної програми; орієнтовані на майбутнє тренінгові центри вже її розробляють. СЕІО буде займати рівне положення з фінансовим директором, директором з інформаційних технологій і корпоративними або виробничими директорами, відповідальними за маркетинг, виробництво й людські ресурси.

СЕІО буде відповідальний за загальні вимірювання на підприємстві, аналіз і систему управління змінами. Саме тому більшою мірою, ніж будь-який інший керівник в компанії, керівник з інтеграції зможе забезпечити, стимулювати й вигідно використовувати спритність, що знадобиться підприємствам, щоб пристосуватися до стрімких змін, необхідних для виживання підприємства в наступні двадцять років.

Майбутнє ділового середовища

Через двадцять років ділове середовище буде мало нагадувати те, яке ми бачимо сьогодні.

Залучення зовнішніх сторін (аутсорсинг) у виробництві, проектуванні й транзакційних процесах прискориться. Але СЕІО повинен передбачати й інші ймовірні виклики: обмеження, впроваджені зарубіжними урядами, зміна політики уряду США з метою згладити потрясіння на ринку праці, викликані залученням зовнішніх виконавців, і ріст витрат на поставку товарів у США у зв'язку з ростом цін на нафту.

Ми зможемо спостерігати за появою нових продуктів і послуг, викликаною зростаючими очікуваннями споживачів і реалізованою завдяки інноваціям, заснованим на аналітичних даних. Тривалість циклу скоротиться, товар пристосують до вимог клієнта, обладнання стане меншим, замовлення й повторні замовлення будуть оформлятися автоматично. Можна також очікувати, що замовлення будуть розміщуватися по-новому, доставка стане бездоганною, і різко скоротиться час між зворотним зв'язком зі споживачем і задовільним вирішенням проблеми.

Більше того, майже всі товари будуть мати «вмонтовану» якість і «кнопку» для повторення замовлення. Зміняться на краще навіть наші недосконалі галузі повітряного транспорту й охорони здоров'я. Розробка процесів «Шість сигма» перетвориться в проектування інтегрованої системи досконалості компанії. Ця система буде грати більш важливу роль у бізнесі, ніж вона грає сьогодні. Контроль за витратами стане вкрай необхідним, тому що ціни стануть більш прозорими.

Результатом інтеграції виробничих процесів на всіх рівнях ланцюжка створення цінності стануть більш серйозні вимоги до кваліфікації постачальників. Більше уваги буде приділятися екологічно безпечному виробництву, техніці безпеки на робочому місці, дитячій праці, здоров'ю тварин і безпеці товару.

Збалансовані системи індикаторів стануть складнішими. Вони дозволять заглибитися в деталі, забезпечать управлінцям нові способи вдосконалення процесів, відстеження результатів, постійне регулювання й керування навчанням. Настільні засоби візуалізації збалансованої системи індикаторів будуть постійно вдосконалюватися. За допомогою комп'ютерної миші керівники зможуть довідатися про джерело кожного показника, спосіб його вимірювання та його «власника». Формати збалансованих систем індикаторів приведуть до запобігання «пожеж» замість боротьби з ними.

Системи індикаторів майбутнього дозволять легко додавати примітки до діаграм і відстежувати занесені у пам'ять пояснення. Систему можна буде повністю спроектувати, не вдаючись до модулів, які здатен заблокувати мережевий брандмауер. Не доведеться відкривати окремі проекти для різних користувачів.

Лідерство керівників з корпоративної інтеграції

Донедавна успіх в удосконаленні організації належав тим, хто міг контролювати й постійно вдосконалювати. Тепер, і більшою мірою протягом наступних двадцяти років, майбутнє за керівниками з корпоративної інтеграції.

Про автора:

    Форрест У. Брейфогл III (Forrest W. Breyfogle III) є засновником та генеральним директором компанії Smarter Solutions. Він є автором теорії про інтегровану систему індикаторів досконалості на підприємстві (IEE). Як член ASQ (Американської спільноти з якості), Брегфойл має багато публікацій та виступів на провідних конференціях. Серед його книг — "Впровадження «Шість Сигма»" (Implementing Six Sigma), за яку автор отримав престижну нагороду Кросбі. Очікується вихід його книги про систему IEE.

Оригінал статті — "The Future of Quality Management", Quality Digest Magazine, February 2008.

Переклад здійснено Павлом Ковтонюком, SCG, та за сприяння видавництва Callidus Publishing спеціально для Management.com.ua.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
КНИГИ НА ТЕМУ:
Нехай будуть з вами інновації. Як ізраїльська винахідливість рятує світНехай будуть з вами інновації. Як ізраїльська винахідливість рятує світ
Мистецтво бізнес-війни. Уроки, перевірені боями для лідерів та підприємців із найбільших суперництв історіїМистецтво бізнес-війни. Уроки, перевірені боями для лідерів та підприємців із найбільших суперництв історії
Конкурентна розвідка та безпека бізнесуКонкурентна розвідка та безпека бізнесу

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тренди, Інсайти, Інтерв'ю, Рецензії, Бізнес-навчання, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Статті партнерів
ПРОЄКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2024, Management.com.ua

Менеджмент.Книги

телеграм-канал Менеджмент.Книги Менеджмент.Книги — новинки, книжкові огляди, авторські тези і цінні думки з бізнес-книг. Підписуйтесь на телеграм-канал @books_management➥ Дякую, я вже підписана(-ий)