Не лише IQ: 18 видів інтелекту

Зазвичай, коли йдеться про інтелект, ми маємо на увазі розумові здібності людини. Проте кожен із нас наділений низкою відносно автономних інтелектів. Рівень розвитку кожного з них та їх поєднання визначають здібності людини до пізнання певного об’єкта й життя загалом.

1. Розумові здібності/ментальний інтелект (Intelligence Quotient, IQ)

Варто розрізняти інтелект та ерудицію (поняття не тотожні). Коефіцієнт інтелекту визначає здатність усвідомлено оперувати своїми знаннями, використовувати їх для вирішення завдань.

2. Життєва енергія (Vitality Quotient, VQ)

Здатність використовувати свій енергетичний потенціал для покращення якості життя, не тільки свого, я й мотивації інших людей (тому важливий для лідерів). Щоб розвивати цей інтелект, варто займатися справою, що надихає, дотримуватися балансу роботи й відпочинку, керувати стресом.

3. Емоційний інтелект (Emotional Quotient, EQ)

Відображає здатність розпізнавати свої емоції та емоції інших людей та керувати ними, а також використовувати свої емоції для вирішення завдань, пов’язаних із відносинами та мотивацією.

4. Позитивний інтелект (Positive Quotient, PQ)

Здатність фокусуватися на перевагах та мислити позитивно, налаштовуватися на успіх. Щоб розвивати цей інтелект, варто усвідомлювати проблеми та свої емоції, пов’язані з ними. Прогнозувати наслідки, до яких це призведе. А згодом розглядати як шанс чомусь навчитися, проявити себе, стати краще.

5. Адаптивний інтелект (Adaptive Quotient, AQ)

Здатність пристосовуватися до різних життєвих обставин. Розвивати адаптивний інтелект можна за допомогою різних підходів: виконувати нові завдання (або звичні, проте по-новому), формувати нові звички, обирати невідоме в усіх сферах життя, рідше використовувати навігатори та інші підказки, спілкуватися з людьми не тільки зі своєї професійної сфери тощо.

MUST READ:  Особливі здібності керівника проектів

6. Соціальний інтелект (Social Quotient, SQ)

Сукупність здібностей, що визначає успішність взаємодії в суспільстві. Включає здатність розуміти поведінку іншої людини, власну поведінку, домовлятися та діяти відповідно до ситуації.

7. Навчальний інтелект (Learning Quotient, LQ)

Здатність визначати цілі навчання, розуміти потреби та практику навчання й оцінювати його результати. Передбачає високий рівень мотивації та усвідомленості в навчанні.

8. Духовний інтелект (Spiritual Quotient, SQ)

Визначає, як людина усвідомлює, вирішує проблеми сенсу та цінностей, опановує знання. Стівен Кові (Stephen Covey), автор супербестселера «7 звичок надзвичайно ефективних людей» (7 Habits of Highly Effective People),  вважав духовний інтелект фундаментальним.

9. Сердечний інтелект (Love Quotient, LQ)

Здатність відчувати прихильність до людей, тварин, природи. Джек Ма (засновник Alibaba Group) на одному з форумів наголосив на унікальності сердечного інтелекту та зазначив, що LQ — коефіцієнт любові — те, чого ніколи не буде у машин.

* * *

Говард Гарднер (Howard Gardner) — американський професор, викладач когнітивної психології та теорії освіти у Гарвардському університеті, автор теорії множинних інтелектів і книги «Структура розуму. Теорія множинного інтелекту» (Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences), у 1983 році описав 9 наступних типів інтелекту.

10. Лінгвістичний (словесний) інтелект

Здатність людини мислити словами та використовувати мову для вираження та оцінки складних явищ. Дозволяє зрозуміти порядок і значення слів і застосувати металінгвістичні навички. Проявляється у поетів, журналістів, редакторів, драматургів та ораторів.

11. Логіко-математичний інтелект

Здатність обчислювати, кількісно оцінювати, розглядати пропозиції, гіпотези та виконувати повні математичні операції, а також використовувати формальні та неформальні навички міркування, наприклад, дедуктивне, і виявляти закономірності. Проявляється у математиків, науковців та детективів.

MUST READ:  Помилки мислення, що спотворюють нашу реальність

12. Музичний інтелект

Здатність розрізняти висоту, ритм, тембр і тон. Дозволяє розпізнавати, створювати, відтворювати та розмірковувати про музику. Як це роблять, наприклад, композитори, диригенти, музиканти, вокалісти.

13. Тілесно-кінестетичний інтелект

Або моторно-руховий інтелект — здатність маніпулювати об’єктами та використовувати різноманітні фізичні навички: координація, баланс, спритність, сила, гнучкість, а також дотикальні здібності. Добре розвинений у спортсменів, танцюристів, хірургів.

14. Просторовий інтелект

Здатність людини мислити у трьох вимірах. Основні можливості включають уявні образи, просторові міркування, графічні та художні навички та активну уяву. Пілоти, гіди, архітектори мають розвинений просторовий інтелект.

15. Міжособистісний (комунікативний) інтелект

Здатність розуміти та ефективно взаємодіяти з іншими людьми. Передбачає ефективне вербальне та невербальне спілкування, чутливість до настроїв та темпераментів інших (важливо для вчителів, соціальних працівників, лікарів).

16. Внутрішньоособистісний інтелект

Здатність розуміти себе, свої думки та почуття, а також використовувати такі знання під час планування та керування своїм життям. Такі люди почуваються краще, якщо мають можливість обмірковувати дії та вчинки та робити самооцінку (психологи, духовні лідери, філософи).

17. Натуралістичний інтелект

Здатність людини розрізняти живі істоти (рослини, тварини), а також відчувати інші особливості природного світу, навчатися за допомогою природи.

18. Екзистенційний інтелект

Чутливість і здатність вирішувати глибокі питання про існування людини, наприклад, сенс життя.

За матеріалами ПроHR

Ілюстрація: the-scientist.com