Business Intelligence: ще сучасніший ніж 20 років тому

Арсенал BI-систем постійно поповнюється, а цінність
інструментів бізнес-аналізу на їх основі зростає

Частина 2. Інструментальні програмні засоби для побудови BI-систем

Розділ: Інформаційні технології
Автор(и): Андрій Коковський, журнал «ИТМ. Информационные технологии для менеджмента» (№3, 2011)
розміщено: 19.07.2011
звернень: 10754

У першій частині статті наведено визначення BI-систем, їх класифікація, загальний опис, основні функції. У цій частині експерт із BI Андрій Коковський розкриває сучасну архітектуру цих систем, надає класифікацію інструментів для їх створення, основні бізнес-задачі, описує їх ринок і тенденції розвитку BI-рішень.
 • Частина 1
 • Частина 2
 • Інструментальні програмні засоби для побудови BI-систем BI-системи дають можливість менеджерам отримати якісну інформацію, що в свою чергу забезпечує прийняття ефективних управлінських рішень, і, в кінцевому підсумку, забезпечує ріст як акціонерної вартості, так і вартості організації для зацікавлених сторін. Крім того, інформаційно-аналітичні системи відіграють ключову роль в процесі стратегічного планування компанії. З огляду на це розглянемо, які саме інструментальні програмні засоби використовуються сьогодні для побудови BI-систем.

  Архітектура сучасної BI-системи

  Для побудови сучасної BI-системи необхідно близько 40-компонентів (рис. 1).

  При цьому архітектура BI-системи повинна включати не лише такі параметри, як звітність, аналітика, надання інформації, але й такі, як виявлення залежностей в даних, прогнозування, інтеграція, управління якістю даних та інші складні аналітичні функції, наприклад:

  • операційна звітність для масового розповсюдження;
  • інструментальні засоби для створення нерегламентованих запитів;
  • OLAP-інструменти;
  • інструментальні панелі та інтерактивний візуальний інтерфейс користувача;
  • моніторинг бізнес-операцій (ВАМ) для звітності по даним в реальному режимі часу і для обробки інформаційних потоків;
  • прогнозне моделювання;
  • робочий простір BI, що забезпечує самостійну роботу користувача;
  • інструменти пошуку.

  Рис. 1. Архітектура BI-системи (джерело - Forrester Research)

  Із зазначених функцій все більшу вагу в сучасних BI-системах набирають функції статистичного аналізу і прогнозної аналітики. Особливо це є актуальним у випадку їх впровадження в механізми СУБД. При цьому загальна світова тенденція ринку програмного забезпечення свідчить, що попит на BI-системи постійно зростає, незважаючи на кризові явища в економіці (див. рис. 2). При цьому за останні роки відбулось суттєве зміщення сфери застосування BI-систем — вони все більше стають фронт-офісними системами і використовуються для аналітичних цілей та прогнозування. Як наслідок, за підсумками 2009 р. ринок BI-систем виріс на 15 % проти загального спаду ринку програмного забезпечення на 8 %. Дана тенденція характерна і для країн СНД. Зокрема, за підсумками 2009 р. аналітична компанія IDC зафіксувала суттєве зростання попиту (майже в 1,5 рази) на BI-рішення з боку російських компаній.

  Рис. 2. Динаміка ринку BI-систем (джерело - Forrester Research)

  Класифікація інструментів для створення BI-систем

  Інструментальне програмне забезпечення для створення інформаційно-аналітичних систем, яке використовується сьогодні на підприємствах, у компаніях і організаціях, можна класифікувати за наступними ознаками:

  За функціональністю:

  • повнофункціональні;
  • часткові (реалізують одну або кілька функцій).

  За формою подання оброблюваних даних:

  • для роботи зі структурованими даними (цифрові дані);
  • для роботи з неструктурованими даними (текстові, відео, графіка);
  • комбіновані.

  За ступенем автоматизації логічних операцій:

  • комплекси пошуку і збору даних (пошукові системи);
  • аналітичні комплекси (містять автоматизовані процедури або методи аналізу даних);
  • пошуково-аналітичні комплекси.

  Основні задачі, які вирішуються за допомогою BI-систем

  Як зазначалося вище, інформаційно-аналітичні системи класифікують за типами задач, які вони вирішують. Серед задач, які вирішуються, в т. ч. на підприємствах України, можна виділити, зокрема, такі:

  • аналіз фінансового стану підприємства/установи;
  • розробка і аналіз інвестиційних проектів, формування техніко-економічних обгрунтувань;
  • підготовка бізнес-планів;
  • планування та прийняття інвестиційних рішень;
  • управління проектами;
  • оцінка фінансової ефективності (Activity Based Management).

  Для вирішення зазначених задач використовуються як багатофункціональні BI-системи, так і спеціалізовані програмні продукти (див. табл. 1).

  Таблиця 1. Приклади інформаційно-аналітичних систем за тинами задач

  з/п

  Тип інформаційно-аналітичної задачі

  Приклади систем (вендор)

  1.

  Аналіз фінансового стану підприємства/ установи, що виконується за зовнішніми публічними даними, такими як баланс, звіт про фінансові результати тощо

  Audit Expert («Про-Инвест»), Альт-финансы («Альт-Инвест»), ИНЭК-Аналитик, ИНЭК-АФСП, ИНЭК-АДП («ИНЭК»), SAP BusinessObjects (SAP)

  2.

  Розробка і аналіз інвестиційних проектів, формування техніко-економічних обґрунтувань

  Project Expert («Про-Инвест»), Альт-Инвест («Альт-Инвест»)

  З.

  Підготовка бізнес-планів, що враховують варіанти схем виробництва, збуту і фінансування, комплексного аналізу маркетингової ситуації, чутливості проекту за основними параметрами

  Project Expert («Про-Инвест»), Альт-Инвест («Альт-Инвест»)

  4.

  Планування та прийняття інвестиційних рішень. Фінансове моделювання та оцінка планової діяльності з урахуванням фінансових ризиків

  Prime Expert («Про-Инвест»), Альт-Прогноз («Альт-Инвест»)

  5.

  Управління проектами, що використовується для розробки графіку виконання проекту, визначення критичного шляху і резервів часу виконання операцій проекту; потреби проекту у фінансуванні, матеріалах та устаткуванні, аналіз ризиків і планування графіку з урахуванням ризиків тощо

  MS Project (Microsoft), Primavera (Oracle), Open Plan (Welcom Software Technology) Spider Project («Спайдер Проджект»)

  б.

  Бюджетування, що забезпечує планування, облік та аналіз за центрами фінансової відповідальності, видами бізнесу, продуктами у розрізі активів і пасивів, доходів і витрат, виконання алокацій і розрахунок фінансового результату

  SAP BusinessObjects BPC (SAP), Oracle Hyperion Planning, Oracle Hyperion Planning (Oracle), IBM Cognos (IBM), SAS Financial Management (SAS), Microsoft Dynamics (Microsoft), Epicor iScala (Epicor) ИТ-предприятие («Информационные технологии»), Галактика ERP («Галактика»), 1С:Предприятие 8 («1С»), Infor PM (Infor), Универсал («СофтПро»), Contour BI (Contour Components), Deductor (BaseGroup Labs)

  7.

  Оцінка фінансової ефективності (Activity Based Management), побудова АВС-моделей

  SAP BusinessObjects Profitabilty and CostManagement (SAP), PeopleSoft Activity-Based Management (Oracle), SAS Activity-Based Management (SAS), Галактика В! («Галактика»), Contour BI (Contour Components), Прогноз («Прогноз»)

  Загальний опис ринку BI-систем

  Сучасний ринок BI-систем представлений як горизонтальними BI-рішеннями, в яких реалізований набір загальноприйнятих інструментів, так і спеціалізованими вертикальними рішеннями, які розроблені під конкретні галузі або завдання.

  Перевагою горизонтальних рішень є їх здатність рости разом з організацією. Такі рішення зазвичай масштабуються і охоплюють всі напрямки діяльності та підрозділи підприємства чи компанії, а також легше піддаються змінам. Разом з тим ці рішення вимагають більш тривалого і ретельного налаштування, адаптації під конкретні вимоги. Проекти впровадження таких рішень є дорожчими, а вимоги до ІТ-спеціалістів — вищими.

  Вертикальні рішення зазвичай не потребують тривалого і трудомісткого налаштування для вирішення специфічних завдань і для відповідності вимогам регламентуючих організацій, оскільки вони розроблені саме для таких цілей. Разом з тим такі рішення не завжди в рамках однієї структури дозволяють використовувати єдине рішення, що обумовлює освоєння та інтеграцію декількох різних аналітичних систем.

  На українському ринку інформаційних технологій в області BI-систем представлені в основному компанії-розробники ПЗ зарубіжного походження, оскільки в Україні такі розробки практично не ведуться. Крім того, автоматизовані системи бізнес-аналітики не мають високого попиту в українського споживача, оскільки вважається, що BI-рішення неактуальні для поточного рівня розвитку автоматизації в країні. Деяка активність щодо створення власних BI-систем здійснюється в Російській Федерації, однак такі розробки вирішують лише окремі аспекти завдання управління ефективністю бізнесу. Найбільш масштабними організаціями, що займаються сьогодні розробкою BI-систем у Росії, є TopS BI, Columbus IT Russia, БАРС Груп. Разом з тим найбільш розвинутими BI-продуктами є продукти зарубіжних вендорів, лідери яких представлені в табл. 2.

  Таблиця 2. Основні BI-продукти

  Вендор

  BI-продукт

  Версія програмного продукту

  Дата реалізації програмного продукту

  Actuate

  Actuate BIRT

  11

  Вересень 2010

  IBM

  IBM Cognos 8 Business Intelligence

  8.4.1

  Жовтень 2009

  Information Builders

  WebFOCUS

  8

  Квітень 2010

  Microsoft

  SQL Server 2008 R2

  2008 R2

  Травень 2010

  MicroStrategy

  MicroStrategy

  9 Release 2

  Січень 2010

  Oracle

  Oracle Business Intelligence

  11g

  Серпень 2010

  Panorama Software

  NovaView

  6.2

  Червень 2010

  QlikTech

  QlikView

  9

  Травень 2009

  SAP

  SAP BusinessObjects

  XI 3.1

  Жовтень 2008

  SAS

  SAS Enterprise Business Intelligence

  4.2

  Лютий 2009

  TIBCO Spotfire (TIBCO Software)

  TIBCO Spotfire Analytics

  3.1

  Березень 2010

  За даними Gartner, ринок BI-систем сьогодні орієнтовно на 70% захоплений саме крупними вендорами. При цьому на даний час найбільш поширений спосіб побудови систем бізнес-аналізу — це поєднання BI-інструменту, такого як, наприклад, SAP BusinessObjects XI, IBM Cognos BI, Oracle BI EE, і однієї з реляційних СУБД — зокрема, в Україні найширше використовуються Oracle Database, Microsoft SQL Server, MySQL, Sybase, IBM DB2 тощо.

  Тенденції розвитку BI-рішень

  У попередній статті були вказані основні тенденції в реалізації Business Intelligence. Вони, зокрема, обумовили активний розвиток таких BI-рішень:

  1. «Хмарний» (cloud) BI або SaaS (Software as a Service) BI — BI-вендори надають свої власні майданчики для побудови BI-застосувань, здійснюють адміністрування системи та при необхідності її масштабування. Дана схема дозволяє зменшити операційні витрати на управління BI-інфраструктурою, передати ці функції більш кваліфікованому персоналу.

  2. Open-source BI — на думку аналітиків Forrester, BI-системи з відкритим вихідним кодом мають ті ж переваги, що й інші системи з відкритим кодом, починаючи від більш низьких початкових витрат до більш гнучкого супроводу і можливостей інтеграції. Прикладами таких систем є продукти Actuate, Jaspersoft, SpagoBI та Pentaho, які мають функціонал бізнес-аналітики. Разом з тим ці системи ще не мають такого функціоналу, як традиційні BI-продукти, а також відповідних можливостей щодо масштабування та безпеки.

  3. Нереляційні in-memory BI-інструменти — це BI-продукти, яким взагалі не потрібна СУБД, вони використовують власний механізм обробки інформації, що працює за принципом inmemory. Він передбачає завантаження всіх даних в оперативну пам'ять і наступне виконання аналітичних запитів на них без потреби у зверненні до дискової підсистеми. Представниками даної групи є такі продукти, як QlikView, Tibco Spotfire, Cognos TM1.

  4. Операційний BI — використання BI-інструментів не лише для стратегічного або тактичного менеджменту, але і для цілей операційної діяльності підприємства.

  5. Використання BI в SOA-архітектурі — BI-система організується як набір сервісів, які можуть викликатися ззовні як безпосередньо користувачами, так і зовнішніми застосуваннями, наприклад обліковими системами, системами електронного документообігу або ж системами workflow management. За сервісною архітектурою можуть бути побудовані не лише засоби візуалізації (генерування звітів), але і робота ETL-процедур (Витяг із джерела інформації в його форматі — Перетворення під формат цільової аналітичної системи — Завантаження у цільову систему). Така організація відкриває хороші можливості для створення BI-застосувань, що функціонують у складній, географічно розподіленій ІТ-інфраструктурі, в режимі реального часу або близькому до нього. В даному напрямку найактивніше працюють компанії IBM, SAP, Oracle.

  Висновки

  Як можна побачити із вищенаведеного, типи інформаційно-аналітичних задач, їх періодичність, часові характеристики горизонту аналізу (від операційного до стратегічного), глибина історичних даних, різноманітність джерел інформації для аналізу, рівні менеджменту для яких ці задачі потрібні, місця застосування в функціональних бізнес-структурах організацій — ці та інші ділові особливості застосування засобів бізнес-аналізу разом із технологічними особливостями сучасних інформаційних технологій виключають можливість створення єдиного інструменту для всіх випадків застосування бізнес-аналізу. Тому передові інструменти бізнес-аналізу створені за компонентною архітектурою, яка дозволяє нарощувати потрібні функції з бізнес-аналізу. Для зменшення складності нарощування і збільшення його гнучкості провідні виробники BI-системи до компонентної архітектури додають її орієнтацію на сервисы SOA-архітектури (Service Oriented Arhitecture). Із наведеного в статті також виходить наступне.

  1. Архітектура сучасної BI-системи повинна передбачати значну кількість компонентів, в т. ч таких, які дозволяють забезпечити прогнозування, інтеграцію та управління якістю даних.
  2. BI-системи все більше використовуються як фронт-офісні системи.
  3. Ринок BI-систем активно змінюється і поповнюється, що зобов'язує вендорів пильно відстежувати всі його тенденції.

  Про автора:

   Андрій Коковський, "Софт-Рейтинг Консалт".


  comments powered by HyperComments
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
  КНИГИ НА ТЕМУ:
  IT-цунамі: як бізнесу вижити в третій хвилі інтернетуIT-цунамі: як бізнесу вижити в третій хвилі інтернету
  Нездоланні. Про збільшення кількості технологій, які призводять до звикання, і про бізнес, який тримає на гачкуНездоланні. Про збільшення кількості технологій, які призводять до звикання, і про бізнес, який тримає на гачку
  Четверта промислова революція. Формуючи четверту промислову революціюЧетверта промислова революція. Формуючи четверту промислову революцію


  bigmir)net TOP 100

  МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
  АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тенденції, Інтерв'ю, Бізнес-освіта, Коментарі, Рецензії, Консалтинг
  СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Семінари, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Ресурси, Статті партнерів
  ПРОЕКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

  Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


  Copyright © 2001-2021, Management.com.ua
  Портал створено та підтримується Strategic

  Менеджмент.Книги

  телеграм-канал Менеджмент.Книги Менеджмент.Книги — новинки, книжкові огляди, авторські тези і цінні думки з бізнес-книг. Підписуйтесь на телеграм-канал @books_management  ➥ Дякую, я вже підписана(-ий)