Розділ: Кейси

В. Верба,
Т. Решетняк

Обгрунтування напрямку розвитку СП «Укрроссталь»

1. Історія розвитку підприємства

Спільне українско-російське підприємство з іноземними інвестиціями СП «Укрроссталь» є товариством з обмеженою відповідальністю, яке створене у 1995 році. «Укрроссталь» сплановано як комплексний виробничо-переробний заклад з повним циклом переробки металобрухту, як напівфабрикату, так і готового (роздрібненого та пакетованого) для вжитку та подальшої реалізації продукту. Цей комплекс базується у Київській області та використовує ресурси, що вкладаються співзасновниками компанії СП «Укрроссталь», у тому числі компанією «Геррет Лтд» (Росія). На сьогоднішній день статутний фонд підприємства становить 1835,60 тис. грн, з них 1101,36 тис. грн — 65% внесок ТОВ «Геррет Лтд». СП «Укрроссталь» — одне з провідних підприємств не тільки в Україні, а і серед країн СНД, яке перероблює до 900 тонн брухту металів у місяць.

Починаючи з IV кварталу 1996 року СП «Укрроссталь» займалося переробкою, пакуванням та продажем брухту чорних та кольорових металів на внутрішньому ринку, а починаючи з II кварталу 1997 року почало займатися експортною діяльністю з продажу брухту металів на міжнародному ринку.

Продукція підприємства відпускається споживачам у спресованих брикетах з маркіруванням відповідно до вимог країни та фірми-споживача.

Підприємство дотримується стратегії зростання шляхом виходу на нові та закріплення на старих ринках збуту брухту чорних та кольорових металів. На сьогодні підприємство з метою розширення експортної діяльності займається пошуком потенційних інвесторів.

2. Організаційний потенціал

Підприємством керує група фахівців (3 чол.), всі вони мають вищу економічну освіту та значний досвід роботи в металургійній та металопереробній галузях. Високий рівень кваліфікації та підготовки персоналу, його професійна компетентність визначають якість управління людськими ресурсами. Загальна кількість працюючих — 350 чоловік.

Підприємство має дивізійну структуру (по продуктах — чорному та кольоровому металобрухту), регіональні металобази розміщені у Київській, Дніпропетровській та Миколаївській областях (рис.1).

3. Фінансові показники діяльності підприємства

Таблиця 1. Динаміка фінансових показників діяльності СП "Укрроссталь"

Показник

1996

1997

1998

прогноз 1999

Показник ліквідності

Коефіцієнт загальної ліквідності

2.14

2.29

2.18

2.3

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1.32

1.45

1.25

1.41

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0.76

0.81

0.71

0.85

Показники фінансової стійкості

 

Показник, який характеризує співвідношення власних та позикових коштів

Коефіцієнт автономії

0.74

0.77

0.78

0.78

Коефіцієнт фінансової залежності

1.3

1.29

1.28

1.3

Коефіцієнт співвідношення і позикових і власних коштів

0.27

0.29

0.28

0.29

Коефіцієнт покриття інвестицій

0.86

0.88

0.86

0.87

Показник, який характеризує стан оборотних засобів

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

0.18

0.21

0.23

0.22

Коефіцієнт маневреності власних оборотних засобів

0.51

0.51

0.55

0.56

Показник, який характеризує стан основних засобів

Індекс постійного активу

0.9

0.92

0.91

0.92

Коефіцієнт реальної вартості майна

0.69

0.71

0.7

0.72

Коефіцієнт накопиченої амортизації

0.2

0.21

0.21

0.2

Показник ефективності

Показник оборотності

Коефіцієнт оборотності активів

4

6

5

7

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

11

13

12

13

Коефіцієнт оборотності інвестиційного капіталу

18

20

25

26

Коефіцієнт оборотності основних засобів

12

13

14

15

Коефіцієнт оборотності запасів

64

65

64

66

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

70

73

71

74

Показник рентабельності

Рентабельність капіталу:

 

 

 

 

Рентабельність всіх активів (за чистим прибутком)

0.34

0.38

0.37

0.4

Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (за чистим прибутком)

0.43

0.45

0.47

0.51

Рентабельність продажу:

 

 

 

 

Показник загальної рентабельності, %

12

14

15

16

Коефіцієнт рентабельності основної діяльності, %

13

15

16

17

Показник продуктивності і фондоозброєності

Продуктивність праці (виробіток), тис. грн.

52.4

53.1

53.2

54

Прибуток на одного працівника, тис. грн

10.5

14

14.8

15.5

Фондоозброєність, тис. грн.

13.98

14.55

14.54

15

4. Техніко-технологічний потенціал

СП «Укрроссталь» має таке технологічне обладнання для обробки та вантаження металобрухту: автокари, трактори, екскаватор, підйомний кран, кисневу різку тощо. Екскаватор зі спеціальними змінними захватами для пресування металобрухту в необхідні за розміром пакети, для кращого розміщення при транспортуванні, газоплазмову різку зі спеціальними мундштуками для різки. Підприємство використовує сучасну технологію кисневої різки.

Для підвищення обсягу переробки металобрухту та продажу його на міжнародному ринку СП «Укрроссталь» має намір придбати високопродуктивне обладнання у німецької фірми «Metimo» GmbH.

Вдосконалення існуючого комплексу з переробки металобрухту надасть можливість підприємству збільшити обсяги експорту та інтенсифікувати просування зазначеного товару на світові ринки.

5. Досвід експортної діяльності

На сьогодні СП «Укрроссталь» має намір розширити свій експортний потенціал, отже, пошук фінансових ресурсів є одним з першочергових завдань.

Цінова політика є визначним методом проникнення на нові та закріплення на старих ринках збуту брухту чорних та кольорових металів. В умовах насиченості не тільки внутрішнього, а й ринків країн колишнього СРСР для проникнення на європейський та американський ринки фірма СП «Укрроссталь» проводить агресивну цінову політику, пропонуючи свою продукцію за цінами, на 3-5% нижчими, ніж ціни, що склалися на вітчизняному ринку (це можливо завдяки новій технології переробки брухту металів — табл. 2).

Таблиця 2. Номенклатура та ціни на продукцію СП "Укрроссталь"

Назва продукту

Од. вим.

Ціна, $ US

Брухт чорного металу кл. А

тонн

115.00

Брухт чорного металу кл. Б-9

тонн

130.00

Брухт чорного металу кл. Б-18

тонн

165.00

Брухт чорного металу кл. Б-26

тонн

590.00

Брухт алюмінію кл. А

тонн

420.00

Брухт міді кл. МО, Ml, М2, МЗ

тонн

1125.00

Брухт на основі міді гр. III

тонн

470.00

Брухт на основі міді гр. IV

тонн

870.00

Головними споживачами продукції СП «Укрроссталь» є переважно фірми Західної Європи, а також США, з якими укладені відповідні контракти на загальну суму 18,6 млн дол. на період з 2-3 кварталу 1999 по 2000р. (табл. 12). У 1999 році планується розширення експортної діяльності, звуження діяльності на внутрішньому ринку (внаслідок зростання неплатежів вітчизняних споживачів).

Вітчизняними споживачами в Києві та Київській області є Броварський завод порошкової металургії, Державний броварсь-кий завод алюмінієвих будівельних конструкцій, завод «Транс-сигнал», Київське виробниче об'єднання ім. Артема, завод «Більшовик».

Цільовим ринком для СП «Укрроссталь» є ринки переробки відходів металургійної промисловості та брухту країн EC і, зокрема, Німеччини та Італії. З середини 1996 p. продовжує зростати попит на продукцію металургійної промисловості на внутрішніх ринках Німеччини та Італії. Стала кон'юнктура підтримає високий попит на брухт не тільки у цих державах, айв інших країнах EC. У 1997 p. попит на сталеву продукцію у країнах EC зріс на 28%, у Німеччині — на 21,5%, у Італії — на 18,7%, у третіх країнах— на 13,5%.

У вересні 1998 p. імпорт сталевої продукції та металобрухту країни EC збільшився у порівнянні з тим же періодом 1997 p. на 31%. У галузевому розрізі: спад ділової активності у галузі будівництва компенсується зростанням закупок сталевої продукції машинобудівною (3,5%) та електротехнічною (5,5%) галузями.

Таблиця 3. Перелік контрактів з головними споживачами продукції СП "Укрроссталь"

№ п/п

Споживачі

Обсяг продажу, $ US

1

Фірма «Penon Industrial Corp.» Німеччина

2.450.000

2

Фірма «Edelstal Risailin GmbH» Німеччина

800.000

3

Фірма «Shrott Wetze! GmbH» Німеччина

875.000

4

Фірма «Wilghelm Raven Eurometal GmdH» Німеччина

825.000

5

Фірма «Rivper GmdH & C°» Німеччина

250.000

6

Фірма «Grashor Handels GmdH» Німеччина

900.000

7

Фірма «Gimex GmbH» Німеччина

425.000

8

Фірма «Colmetal Kabiango» Італія

600.000

9

Фірма «Nikel Lege s.p.a.» Італія

700.000

10

Фірма «Sacal» Італія

900.000

11

Фірма «Form s.r.1.» Італія

300.000

12

Фірма «Urallois Ltd» Італія

520.000

13

Фірма «Forelli Pietro s.n.s.» Італія

875.000

14

Фірма «Metalurgika S. Marco s.p.a.» Італія

800.000

15

Фірма «Metalurgika Sidneo s.p.a.» Італія

900.000

16

Фірма «Karbogizze s.a.» Італія

800.000

17

Фірма «Valsabbina metalli s.r.1.» Італія

900.000

18

Фірма «Rodstoun Trading l.l.c.» Угорщина

2.200.000

19

Фірма «Bartly Group Inc.» Угорщина

1.630.000

20

Фірма «Eastern Impex l.l.c.» США

550.000

21

Фірма «Caesar Holding Ltd» Швейцарія

100.000

22

Фірма «Jazidggi Demir Celic Sanay ve Tedgaret a.s.», Туреччина

300.000

 

Разом

18.600.000

Стратегія виходу та освоєння нових ринків для СП «Укрроссталь» полягає у диференційованому підході до їх вибору. Вже зараз керівництвом СП «Укрроссталь» було підписано контракти та розпочато просування продукції в США, Швейцарію, Туреччину.

6. Конкуренти СП "Укрроссталь"

Фірми, які працюють на ринку торгівлі металобрухтом, поділяються на три основні категорії.

До першої категорії (А) належать компанії, що були створені з минулих союзних підприємств заготівлі брухту. Але маючи кращі стартові умови (ділові зв'язки, систему збуту, знання ринку тощо) вони не змогли реструктуризуватися та втратили момент для розвитку і сьогодні по своїм «номінаціям» не входять до групи лідерів.

Другу категорію (Б) складають фірми, що створені при великих промислових або транспортних підприємствах та гарантовано одержують значні обсяги брухту (списане обладнання, вагони та інше). Сюди також входять спеціалізовані організації, що працюють з військовим обладнанням, перетворюючи його на брухт. Але чорний брухт військового походження іноземні покупці закуповують невеликими партіями зі значними витратами на експертизу, а металобрухт кольорових металів через значний вміст отруйних компонентів потребує сортування.

До третьої категорії (В) входять фірми, що прийшли у цей бізнес з інших ринків, успішно освоїли тонкощі ринку та утримують лідерство як по обсягах продажу, так і по освоєнню перспективних методів роботи. СП «Укрроссталь» належить до третьої категорії.

Київське та Харківське підприємства мають дуже високі накладні витрати.

Одеське та Херсонське підприємства працюють на застарілому обладнанні та мають дуже великі витрати на електроенергію.

Донецьке та Запорізьке підприємства з переробки металобрухту займають провідні позиції, але вони мають велику заборгованість по розрахунках з бюджетом та постачальниками.

Конкурентами СП «Укрроссталь» на внутрішньому ринку є підприємства системи «Вторчормет» (Києва, Донецька, Харкова, Херсона, Запоріжжя, Одеси), Артемівське AT «Азом», АТЗТ «Інтерсплав», СП «Сплав», СП «Alliant Kiev». Фізично та морально застаріле обладнання більшості вказаних підприємств, що були введені в експлуатацію більш як 20 років тому, нездатне конкурувати із сучасним обладнанням передових українських та закордонних переробників металобрухту.

На ринках Західної Європи є багато метало- та брухтопереробних фабрик, але невеликої потужності, що мають певну стабільну базу клієнтів; тенденції до активної експансії на ринку у них відсутні.

Підприємства східноєвропейських країн мають економічний стан менш стабільний, але продукція, яку вони виробляють, має менший потенціал для цінової конкуренції у порівнянні з можливостями СП «Укрроссталь».

Стратегія просунення

Основою маркетингової політики СП «Укрроссталь» є використання системи прямих зв'язків із споживачами, що забезпечує максимальну обізнаність широкого кола потенційних споживачів з усім спектром товарів.

У майбутньому фірма планує використовувати такі методи просунення свого товару:

  • цінове стимулювання майбутніх посередників;
  • доступність для більшості потенційних покупців;
  • одержання рівня прибутку, що є необхідним для розвитку підприємства;
  • прямі контракти;
  • робота з незалежними посередниками;
  • агентські угоди.

Відгук

13ий, vv13bq@yahoo.com
Дайте, будь-ласка,інформацію про тривалість технологічної частини виробничого циклу
2002-12-08 09:33:26
Відповісти

світлана, www.yahoo@yakimetss31.com
підкажіть, будь-ласка, де можна знайти новіші дані по підприємству за остані роки (2000-2005). буду дуже вдячна.
світлана
2006-03-30 16:37:25
Відповісти

Якщо Ви бажаєте подискутувати із конкретним читачем, то це можливо робити безпосередньо в нашому форумі.

Ваше ім'я:
E-mail:
Коментарі: 
 

  
bigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тренди, Інсайти, Інтерв'ю, Рецензії, Бізнес-навчання, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Статті партнерів
ПРОЄКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2024, Management.com.ua