Business Intelligence: ще сучасніший ніж 20 років тому

Цікавий приклад того, як з роками зростає
цінність інструменту із аналізу бізнес-діяльності

Частина 1. Можливості Business Intelligence для планування,
аналізу і моніторінгу фінансово-госодарської діяльності підприємств

Розділ: Інформаційні технології
Автор(и): Андрій Коковський, журнал «ИТМ. Информационные технологии для менеджмента» (№1-2, 2011)
розміщено: 01.04.2011
звернень: 19887

Терміну Business Intelligence (BI) вже понад 20 років. Його сутність із плином часу постійно змінюється, а об'єм — зростає за рахунок трьох чинників: накопичення обсягу бізнес-даних, які потрібно аналізувати, виникнення нових можливостей іх аналізувати, які надає розвиток інформаційних технологій, і необхідність оперативного аналізу даних на всіх рівнях менеджменту, чого вимагає зростання конкуренції. Український експерт із BI Андрій Коковський розповідає про сучасні можливості Business Intelligence.
 • Частина 1
 • Частина 2
 • Сучасний бізнес не може бути ефективним без використання відповідних інструментальних засобів бізнес-аналітики. Загалом такі інструменти описуються поняттям Business Intelligence (бізнес-аналітика, бізнес-аналіз). Business Intelligence спрямований на прийняття ефективних бізнес-рішень шляхом використання відповідних аналітичних інструментів, програмних застосувань та технологій для збору, зберігання, аналізу даних та забезпечення до них доступу (BI-систем). При цьому такі BI-системи є основним інструментом не лише для великих корпорацій, але і також для будь-якого іншого бізнесу. Вони також відіграють ключову роль в процесі стратегічного планування компанії.

  Незважаючи на те, що термін Business Intelligence широко використовується, усталеного і однозначного визначення його на даний час немає. Зазначимо, що на сьогодні провідними незалежними інф ормаційно-аналітичними агентствами, що займаються вивченням ринку програмних засобів, в т. ч. типу Business Intelligence є:

  • International Data Corporation (IDC);
  • Gartner Group;
  • Forrester Research Incorporation.

  Отже, розглянемо, що саме під терміном Business Intelligence розуміють ці аналітичні агентства.

  Загальний опис програмних засобів типу Business Intelligence

  Сам термін Business Intelligence вперше було введено компанією Gartner в 80-х роках ХХ ст. В 1996 р. Gartner дала йому наступне визначення: "програмні засоби, що функціонують в рамках підприємства і які забезпечують функції доступу та аналізу інформації, що знаходиться в сховищі даних, а також забезпечують прийняття правильних і обґрунтованих управлінських рішень". Сьогодні Gartner значно розширило поняття даного терміну й у цілому ВІ трактується нею як "відповідні застосування, інфраструктури, платформи, інструменти та кращі практики, що забезпечують доступ до інформації та її аналіз з метою оптимізації рішень і управління ефективністю". На їх базі створюються BI-системи. Їх ціль — підвищити якість інформації для прийняття управлінських рішень. BI-системи також відомі під назвою "Системи Підтримки Прийняття Рішень (Decision Support System).

  Класифікація програмних засобів типу BI компанії Gartner базується на методі функціональних завдань, де програмні продукти кожного класу виконують певний набір функцій або операцій з використанням спеціальних технологій. При цьому Gartner виділяє набір програмних продуктів BI наступних класів:

  • засоби побудови сховищ даних (data warehousing);
  • системи оперативної аналітичної обробки (OnLine Analytical Processing, OLAP);
  • інформаційно-аналітичні системи (Enterprise Information Systems, EIS);
  • засоби інтелектуального аналізу даних (data mining);
  • інструменти для виконання запитів і побудови звітів (query and reporting tools).

  Загальний опис основних параметрів програмних продуктів згідно зазначеної класифікації наведений в таблиці 1.

  Таблиця 1. Класифікація аналітичних систем

  Основні функції ВІ-систем

  Аналітики з Gartner зазначають, що в системах типу BI обов'язково повинні бути реалізовані такі основні категорії функцій:

  • можливість інтеграції;
  • представлення інформації;
  • аналіз даних.

  Кожна з цих категорій також складається з ряду параметрів, а саме:

  Можливість інтеграції

  1. ВІ-інфраструктура — всі інструменти BI-платформи повинні бути реалізовані "в одному ключі", в тому числі використовувати спільні метадані, єдину об'єктну модель, наскрізну модель безпеки, адміністрування, портальної інтеграції, спільний інструмент виконання запитів. Також важливо, щоб ВІ-система дозволяла вбудуватись в існуючу ИТ-структуру підприємства. Див. приклад ВІ-архітектури на рис. 1.

  Рис. 1. Приклад BI-архітектури

  2. Управління метаданими — всі інструменти в рамках єдиної платформи повинна скріплювати не лише модель метаданих, але й однакові засоби для пошуку, отримання, зберігання, повторного використання та публікації об'єктів метаданих, таких як масиви, ієрархії, множини, метрики та елементи оформлення звітів.

  3. Розробка — BI-платформа має надавати як користувачам, так і розробникам набір специфічних інструментів для створення BI-застосувань, які можуть інтегруватися між собою і будувати наскрізні бізнес-процеси, в тому числі для використання в інших (зовнішні) бізнес-застосування. При цьому хоча б частина інструментів має бути доступна на інтуїтивно зрозумілому рівні, не вимагати навичок програмування. Крім того, середовище розробки повинно підтримувати веб-сервіси для вирішення таких завдань, як управління та адміністрування, доставка інформації, дотримання графіків і регламентів роботи.

  4. Взаємодія — BI-платформа повинна мати засоби для обміну як самої інформації, так і думками з приводу отриманих результатів. Крім того, BI-застосування повинні мати можливість на підставі певних бізнес-правил призначати завдання конкретним користувачам і відстежувати їх виконання.

  Представлення інформації

  1. Звітність — можливість створення форматованих та інтерактивних звітів, з розвиненими механізмами для їх розповсюдження та оновлення. У BI-системі повинні підтримуватися різні стилі звітів (наприклад, фінансові або операційні контрольні панелі).

  2. Контрольні (інформаційні) панелі (dashboards) — особливий вид звітності, який дозволяє представляти дані в наочному, інтуїтивно зрозумілому вигляді, за допомогою різних шкал, показників, індикаторів тощо. За допомогою таких контрольних панелей користувачі можуть стежити за поточним станом ключових показників і процесів і порівнювати їх з наміченими, цільовими значеннями. Такі панелі дозволяють отримувати операційну інформацію з бізнес-застосувань та роблять її доступною в реальному режимі часу.

  3. Оперативні (ad hoc) запити — можливість відповідним користувачам самостійно (без залучення ИТ-спеціалістів) створювати і виконувати унікальні, нетипові запити. Для реалізації таких можливостей у BI-платформі повинен бути розвинений семантичний шар, який дозволяє знаходити і отримувати потрібну інформацію з наявних джерел. Крім того, в системі повинні бути відповідні засоби для аудиту цих запитів для перевірки правильності їх виконання.

  4. Інтеграція з застосуваннями Microsoft Office — в окремих випадках BI-платформа використовується як проміжний інструмент для виконання аналітичних завдань з дотриманням правил коректності та безпеки даних. При цьому в якості клієнтської частини BI-системи можуть виступати продукти сімейства Microsoft Office (зокрема, Excel). Для цих випадків, BI-вендору необхідно забезпечувати повну інтеграцію з системами Microsoft Office, включаючи підтримку форматів документів, формул, зведених таблиць і механізмів відновлення даних, а в розширеному варіанті — ще й механізмів для блокування окремих комірок і для "зворотного" збереження змін у базі даних, внесених у відповідних таблицях.

  Аналіз даних

  1. Оперативна аналітична обробка даних (OLAP) — підтримка OLAP-кубів значно прискорює процеси обробки запитів та виконання розрахунків, забезпечуючи аналіз даних у різних зрізах.

  2. Розвинена візуалізація — максимально наочне представлення даних з використанням різних інтерактивних зображень, схем і графіків (замість традиційних таблиць).

  3. Моделювання, прогнозування та дослідження даних — ці інструменти покликані допомогти підприємству класифікувати дані, формувати власні номінальні та кількісні шкали, а також використовувати для їх аналізу розвинений математичний апарат.

  4. Карти показників — дозволяють на підставі певних ключових показників (відображаються на контрольних панелях) контролювати хід виконання стратегічних планів. Тим самим операційні показники "прив язуються" до цільових стратегічних параметрів. Для подальшого, більш детального аналізу ці показники можуть розшифровуватись за допомогою додаткових звітів. Такі механізми дозволяють реалізовувати різні методології управління, зокрема, такі як система збалансованих показників (BSC), "шість сигма" тощо. Узагальнена інформація щодо основних можливостей ВІ-систем представлена в таблиці 2.

  Таблиця 2. Основні можливості ВІ-системи

  OLAP та інші дійові особи

  OLAP (англ. online analytical processing, аналітична обробка в реальному часі) — технологія обробки інформації, що включає складання та динамічну публікацію звітів і документів. Причиною використання OLAP для обробки запитів є швидкість. Реляційні БД зберігають сутності (дані) в окремих взаємопов'язаних таблицях. Ця структура зручна для операційних БД, але складні багатотабличні запити в ній виконуються відносно повільно. OLAP робить миттєвий знімок реляційної БД і структурує її в просторову модель для запитів. Заявлений час обробки запитів в OLAP складає близько 0,1% від аналогічних запитів до реляційної БД. OLAP-структура, створена з робочих даних, називається OLAP-куб. Куб створюється з'єднанням таблиць із застосуванням схеми зірки або схеми сніжинки. OLAP-куб включає в себе базові дані та інформацію про вимірювання (агрегати). Куб потенційно містить всю інформацію, яка може знадобитися для відповідей на будь-які запити. Через величезну кількість агрегатів, часто повний розрахунок відбувається тільки для деяких вимірювань, для інших він проводиться "на вимогу".

  Разом з базовою концепцією існують три типи OLAP: OLAP з багатьма вимірами (Multidimensional OLAP — MOLAP), реляційний OLAP (Relational OLAP — ROLAP) і гібридний OLAP (Hybrid OLAP — HOLAP). MOLAP найкраще підходить для невеликих наборів даних, він швидко розраховує агрегати і повертає відповіді, але при цьому генеруються величезні обсяги даних. ROLAP оцінюється як більш масштабоване рішення, що використовує до того ж найменший можливий простір. При цьому швидкість обробки значно знижується. HOLAP знаходиться посередині цих двох підходів, він досить добре масштабується і швидко обробляється.

  Визначення програмних засобів типу BI в широкому та вузькому розумінні

  Незалежна аналітична компанія Forrester дає такі визначення програмного засобу типу Business Intelligence: по-перше, в широкому розумінні: "набір методологій, процесів, архітектури та технологій, що перетворюють вихідні дані в корисну і змістовну інформацію, яка використовується для прийняття рішень, ефективних щодо стратегії, тактики і функціонування компанії" (традиційне визначення терміну Business Intelligence). Разом з тим сучасні програмні засоби типу Business Intelligence вже значно вийшли за межі даного визначення і включають такі технології, як інтеграція даних, якість даних, сховище даних, управління основними даними, аналітика контексту, процесу і тексту і т. д.. Тому, по-друге, сьогодні використовується також і додаткове (вузьке) визначення терміну Business Intelligence, яке передбачає врахування двох сегментів BI — підготовка даних (data preparation) та використання даних (data usage), а саме: "набір методологій, процесів, архітектури та технологій, що використовують результат процесу інформаційного менеджменту для аналізу, звітності, управління продуктивністю та доставки інформації". Графічно ці визначення програмних засобів типу BI можна представити так, як на рис. 2.

  Рис. 2. Визначення програмного засобу типу Business Intelligence за методологією Forrester

  Класифікація ВІ-систем за методологією IDC

  Аналітична компанія IDC програмні засоби типу BI ділить на такі дві категорії:

  • засоби кінцевого користувача для звітності, запитів й аналізу (QRA — end-user query, reporting and аnalysis);
  • розширена аналітика (advanced analytics software).

  В першу категорію входять засоби формування і виконання запитів користувача і звітності, а також виконання простого аналізу. Сюди входять нерегламентовані запити, звіти, засоби багатомірного аналізу, інструментальні панелі.

  ОСНОВНІ ТЕРМІНИ

  BI — Business Intelligence (бізнес-аналітика).

  ETL — Extract, Transform, Load — один з основних процесів управління сховищами даних, який включає:

   1) отримання даних із зовнішніх джерел;
   2) трансформацію та очистку даних згідно вимог бізнес-моделі;
   3) завантаження даних у сховище.

  MDX — Multidimensional Expression (мова запитів для доступу до багатовимірних структур даних).

  SQL — Structured Query Language (мова структурованих запитів). SOA — Service-Oriented Architecture (сервіс-орієнтована архітектура). СУБД — система управління базою даних.

  Інструменти багатомірного аналізу включають як OLAP-сервери, так і клієнтські аналітичні інструменти, що забезпечують середовище управління даними для моделювання бізнес-проблем та аналізу бізнес-даних. Основними вендорами даної категорії є компанії SAP, IBM, Oracle, Microsoft, SAS.

  Розширена аналітика включає засоби вилучення даних (data mining) і статистичне програмне забезпечення (statistical software). Інструментальні засоби даної категорії використовують такі технології, як нейронні мережі, вивід правил методом індукції, кластеризація, виявлення зв'язків в даних, прогнозування схованих тенденцій (які неможливо розпізнати тільки за рахунок OLAP-засобів). В цю категорію входять також технічне, економетричне та інше специфічне математичне забезпечення, яке використовується в бібліотеках статистичних алгоритмів і тестах для аналізу даних. Крім того, сюди входить також спеціальне програмне забезпечення, орієнтоване на конкретні функціональні області, такі як промислова розробка експериментів, аналіз клінічних досліджень, дослідницький аналіз даних (Exploratory Data Analysis — EDA), а також статистичний аналіз великих обсягів інформації в реальному часі. Основними вендорами даної категорії є компанії SAP, IBM, Microsoft, KXEN, TIBCO, FICO, Oracle.

  Основні напрямки розвитку ВІ-систем

  Перелічені вище функції ВІ-систем в основному описують поточний стан їх можливостей для здійснення бізнес-аналізу. Разом з тим зазначимо, що сьогодні програмні засоби типу ВІ розвиваються по таким основним напрямкам:

  • зберігання даних;
  • інтеграція даних;
  • аналіз даних;
  • представлення даних.

  При цьому чітко виділяються такі основні тенденції в реалізації Business Intelligence:

  1. Орієнтація ВІ-інструментів на широке коло користувачів, а не лише на вузькоспеціалізованих бізнес-аналітиків. Сьогоднішній бізнес вимагає забезпечити доступ до своєчасної та актуальної інформації для багатьох співробітників компанії, незалежно від їх посади та відділу, в якому вони працюють.

  2. Інструменти бізнес-аналізу повинні забезпечити процес пошуку потрібної інформації інтуїтивно зрозумілим та більш ефективним.

  3. Розвиток спеціальних програмно-апаратних акселераторів, які реалізують концепцію "in-memory database", що дозволяє істотно скоротити час одержання аналітичних даних.

  4. Застосування бізнес-аналізу повинні вміти працювати з різними інформаційними джерелами і форматами даних, включаючи неструктуровані дані (наприклад, тексти, Web сторінки).

  5. Подальша зміна робочого інтерфейсу ВІ-інструментів для забезпечення зближення зі звичними інструментами роботи з інформацією (офісні додатки, браузери), та до активного використання мобільних пристроїв (телефони, комунікатори).

  6. Розширення сфери бізнес-аналітики шляхом використання платформ застосувань соціальних мереж.

  Висновки

  Отже, в даній статті ми розглянули:

  • суть поняття Business Intelligence;
  • основні підходи щодо класифікації ВІ-систем;
  • функції та основні можливості сучасних ВІ-систем;
  • тенденції розвитку ВІ.

  У наступній статті ми представимо інструментальні програмні засоби, які використовуються для створення інформаційно-аналітичних систем, в т. ч. в Україні.

  Про автора:

   Андрій Коковський, "Софт-Рейтинг Консалт".


  ЗАКІНЧЕННЯ (ЧАСТИНА 2) >>


  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
  КНИГИ НА ТЕМУ:
  BIG DATA. Зброя математичного знищення. Як великі дані збільшують нерівність і загрожують демократіїBIG DATA. Зброя математичного знищення. Як великі дані збільшують нерівність і загрожують демократії
  Дивовижні технології. Дизайн та інтернет речейДивовижні технології. Дизайн та інтернет речей
  Data Science для бізнесу. Як збирати, аналізувати і використовувати даніData Science для бізнесу. Як збирати, аналізувати і використовувати дані

  Відгуки

  Ігор, 1@dss-bi.com.ua
  Перед тим, як писати статті, особливо у Вікіпедії, потрібно знайти і прочитати першоджерела та вказувати джерела, які реально використовуєте. Є грубі помилки.Рано писати.
  2012-10-11 23:04:38
  Відповісти


  МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
  АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тренди, Інсайти, Інтерв'ю, Рецензії, Бізнес-навчання, Консалтинг
  СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Статті партнерів
  ПРОЄКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

  Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


  Copyright © 2001-2024, Management.com.ua

  Менеджмент.Книги

  телеграм-канал Менеджмент.Книги Менеджмент.Книги — новинки, книжкові огляди, авторські тези і цінні думки з бізнес-книг. Підписуйтесь на телеграм-канал @books_management  ➥ Дякую, я вже підписана(-ий)