Кайдзен: принципи, методи і важливість для компаній

Розділ: Якість ведення бізнесу
Автор(и): Єнс Вальтер (Jens Walter)
Джерело: BeeWaTec
розміщено: 03.05.2024
звернень: 827

У світі, де ринки швидко змінюються, а конкуренція є більш інтенсивною, ніж будь-коли, організації шукають ефективні методи, щоб залишатися гнучкими та конкурентоспроможними. Кайдзен, базовий компонент lean-менеджменту, виявляється незамінним інструментом для організацій, які хочуть досягти успіху в сучасному світі.

У цій статті розглянуто, чому організаціям вкрай важливо впроваджувати принципи кайдзен та lean-менеджменту, щоб адаптуватися до постійних викликів і підвищити свою ефективність.

Кайдзен: принципи, методи і важливість для компаній

Що таке кайдзен?

Кайдзен перекладається як «зміни на краще» (від «kai» — «зміна» і «zen» — «на краще») і означає «безперервне вдосконалення» або «процес безперервного вдосконалення». Ця філософія і метод спрямовані на постійне і поступове вдосконалення процесів, продуктів або послуг. Методологія була остаточно розроблена після Другої світової війни японським теоретиком організації та консультантом із менеджменту Масаакі Імаї і з тих пір поширилася на різні галузі та організації по всьому світу.

Визначення кайдзен включає ідею про те, що невеликі, поступові зміни та коригування методів роботи або процесів призводять до підвищення ефективності, покращення якості та зменшення відходів. Зазвичай це відбувається за активної участі всіх співробітників компанії чи організації, незалежно від їхньої посади. Концепція часто базується на циклі PDCA (Plan-Do-Check-Act), який передбачає безперервне планування, реалізацію, перегляд і коригування.

Фундаментальна ідея kaizen полягає в тому, що безперервне вдосконалення має бути невід’ємною частиною корпоративної культури, а не розглядатися як тимчасовий проєкт. Такий спосіб мислення є частиною lean-менеджменту, який має бути засвоєний, зокрема, менеджерами та переданий окремим працівникам. Це дозволяє компаніям гнучкіше реагувати на зміни, мінімізувати втрати та підвищувати рівень задоволеності клієнтів.

У чому полягає принцип кайдзен? Малі кроки, що ведуть до мети

Принцип кайдзен — це фундаментальна концепція, що лежить в основі японської філософії kaizen. Це ідея вдосконалення бізнесу, яка фокусується на поступових, інкрементних змінах і коригуваннях процесів, продуктів, послуг і способів роботи. Принцип підкреслює наступні основні ідеї:

 • Малі кроки. Принцип кайдзен фокусується на невеликих, поступових поліпшеннях, а не на великих, радикальних змінах. Замість того, щоб робити великі потрясіння, регулярно вносяться невеликі корективи та оновлення.

 • Безперервне вдосконалення. Кайдзен — це безперервний і нескінченний процес. Організації та окремі особи повинні постійно прагнути поліпшити свій спосіб роботи і свої результати.

 • Участь усіх. Кожен співробітник, незалежно від його посади в організації, заохочується до участі у визначенні можливостей для вдосконалення. Це створює середовище, в якому люди беруть активну участь у формуванні та вдосконаленні своєї роботи.

 • Орієнтація на процес. Принцип kaizen стосується не лише вдосконалення продуктів чи послуг, а й постійної оптимізації бізнес-процесів і процедур.

 • Орієнтація на клієнта. Кайдзен враховує потреби та очікування клієнтів і прагне до постійного поліпшення якості та цінності продукції або послуг задля підвищення задоволеності клієнтів.

 • Вимірювані результати. Покращення повинні бути простежуваними і вимірюваними, щоб можна було моніторити й оцінювати їхній вплив на продуктивність і якість.

Переваги кайдзен (для компаній)

Кайдзен пропонує безліч переваг для компаній, незалежно від їхнього розміру чи галузі. Ось деякі з його ключових переваг:

 • Безперервне вдосконалення. Ключова перевага кайдзен закладена в самій його назві. Метод сприяє розвитку культури безперервного вдосконалення, в якій невеликі, поетапні кроки ведуть до постійної оптимізації процесів, продуктів і послуг. Це дозволяє компаніям гнучко адаптуватися до мінливих вимог.

 • Підвищення ефективності. Кайдзен спрямований на мінімізацію відходів і максимізацію ефективності. Визначаючи та усуваючи непотрібні кроки в процесах, компанії можуть зробити свою діяльність більш ощадливою та ефективною.

 • Покращення якості. Постійний перегляд і коригування робочих процесів у kaizen призводять до покращення якості продукції та послуг. Помилки виявляються і виправляються швидше, що підвищує задоволеність клієнтів.

 • Залучення та мотивація персоналу. Кайдзен залучає співробітників на всіх рівнях організації. Залучаючи робочу силу до процесу безперервного вдосконалення, працівники відчувають більший зв’язок зі своїм внеском в успіх компанії, що підвищує мотивацію і продуктивність.

 • Скорочення витрат. Виявляючи відходи та оптимізуючи процеси, компанії можуть зменшити витрати. Це стосується не лише прямих виробничих витрат, але й непрямих, таких як рівень запасів і час очікування.

 • Швидший вихід на ринок. Гнучкий характер кайдзен дозволяє компаніям швидше реагувати на запити ринку. Завдяки постійному вдосконаленню продукти та послуги можна швидше розробляти, тестувати та виводити на ринок.

 • Гнучкість та адаптивність. Компанії, які практикують kaizen, краще адаптуються до змін. Постійна оцінка та адаптація процесів робить організації більш гнучкими та стійкими до непередбачуваних викликів.

 • Клієнтоорієнтованість. Кайдзен приділяє особливу увагу потребам клієнта або кінцевого користувача. Завдяки постійному вдосконаленню на основі зворотного зв’язку з клієнтами організації можуть краще узгоджувати продукти та послуги з потребами своєї цільової авдиторії.

Таким чином, kaizen сприяє розвитку організаційної культури, заснованої на навчанні, адаптації та постійному вдосконаленні, що має критично важливе значення для досягнення успіху в сучасному динамічному бізнес-середовищі.

Огляд 12 методів кайдзен

По суті, всі методи кайдзен призначені для внесення невеликих, поступових змін у процеси, продукти та послуги. Ось деякі з найважливіших:

 1. PDCA-цикл (Plan-Do-Check-Act):
  • Plan (плануйте): Визначте мету і процес для покращення.
  • Do (робіть): Втілюйте план у життя.
  • Check (перевіряйте): Оцініть результати та отримайте досвід.
  • Act (дійте): Впроваджуйте необхідні зміни на основі отриманих уроків.

 2. Метод 5S:
  • Сортуйте (Seiri): Усуньте непотрібне.
  • Систематизуйте (Seiton): Ефективно організуйте робоче місце.
  • Прибирайте (Seiso): Наведіть лад на робочому місці.
  • Стандартизуйте (Seiketsu): Встановіть стандарти порядку та чистоти.
  • Самодисципліна (Shitsuke): Підтримуйте дисципліну та постійне вдосконалення.

 3. Кайдзен-воркшопи: Організовані заходи, де команди збираються разом, щоб проаналізувати процеси, виявити проблеми та розробити рішення.
 4. Гемба-прогулянки (Gemba walks): Безпосереднє спостереження за робочими місцями та процесами для виявлення проблем і пошуку можливостей для вдосконалення.
 5. Канбан (Kanban): Візуалізація робочих процесів за допомогою карток для виявлення вузьких місць і проблем із потоками.
 6. Групи якості: Невеликі робочі групи працівників, які регулярно зустрічаються для обговорення проблем і розробки рішень.
 7. Стандартні операційні процедури (стандартна робота): Встановлення стандартизованих процедур для підвищення ефективності та узгодженості.
 8. Андон-система (Andon system): Система візуального контролю, яка сигналізує про проблеми у виробничому процесі для негайного реагування.
 9. CIP (Continuous Improvement Process — процес безперервного вдосконалення): Систематичний підхід до постійного вдосконалення процесів і продукції.
 10. Hoshin kanri (цільове управління): Метод стратегічного планування, впровадження та контролю за досягненням цілей компанії.
 11. Картування потоку створення цінності: Візуалізація процесів для виявлення відходів та оптимізації потоку створення цінності.
 12. Загальний догляд за обладнанням (Total Productive Maintenance, TPM): Підхід до технічного обслуговування, який має на меті зробити машини більш ефективними і скоротити час простою.

Перелічені методи можна використовувати окремо або в комбінації, щоб сприяти постійному вдосконаленню різних аспектів діяльності організації.

Кайдзен як філософія управління (для постійного вдосконалення в компанії)

Кайдзен — це більше, ніж просто японський метод; це мислення та філософія ощадливого управління, подібна до загального управління якістю (TQM). Таким чином, він впливає на те, як менеджери та працівники бачать і вирішують проблеми. Кайдзен також можна описати як філософію життя і роботи, яка спрямована на систематичне виявлення і впровадження пропозицій щодо вдосконалення з метою руйнування поточного стандарту.

Керівництво відіграє вирішальну роль у впровадженні та реалізації кайдзен в компанії. Це включає постановку чітких цілей, розподіл ресурсів і підтримку співробітників у застосуванні його принципів. Менеджери повинні сприяти відкритому спілкуванню і створювати середовище, в якому працівники заохочуються до розробки творчих рішень і пропонування інноваційних ідей.

Інновації також є невід’ємною частиною kaizen. Постійний пошук шляхів вдосконалення часто передбачає інноваційні підходи — чи то до продуктів, чи то до процесів, чи то до послуг. Крім того, впровадження кайдзен-мислення може позитивно вплинути на ставлення працівників до внутрішніх змін і нових ідей.

6 кроків для початку роботи з методом кайдзен

 1. Перший крок має на меті знайти сферу, яка потребує покращення, наприклад, процес, продукт чи послугу.

 2. Наступним кроком є складання карти процесу та встановлення цілей для покращення.

 3. Третій крок передбачає аналіз даних для виявлення причин проблем або неефективності.

 4. На основі аналізу даних згенеруйте ідеї для покращення, а потім оберіть одну з них для реалізації.

 5. П’ятий крок передбачає впровадження покращень і збір даних для оцінки їхньої ефективності.

 6. Нарешті, важливо продовжувати вносити невеликі покращення та корективи щодня.

Важливо пам’ятати, що метод кайдзен ґрунтується на щоденних невеликих покращеннях і коригуваннях.

Приклади використання кайдзен

Кайдзен застосувається в різних галузях, ось кілька прикладів.

Кайдзен у виробництві

Кайдзен широко використовується для покращення виробничих процесів і зменшення відходів. Прикладом може бути скорочення часу, необхідного для зміни інструментів на верстаті.

Кайдзен у муніципальному господарстві

Кайдзен використовується в муніципалітетах для постійного покращення якості муніципальних послуг. Наприклад, у сфері послуг для людей з інвалідністю цей медод може поліпшити якість підтримки та обслуговування.

Кайдзен у сфері нерухомості

Кайдзен використовується для постійного поліпшення якості управління нерухомістю, наприклад, для підвищення енергоефективності будівель.

Кайдзен у сфері послуг

Кайдзен можна використовувати у сервісній індустрії для покращення клієнтського досвіду, наприклад, для скорочення часу реагування на запити клієнтів.

Критика методу

Як і будь-яка система або метод, кайдзен має як переваги, так і недоліки. Критики стверджують, що цей метод занадто багато уваги приділяє короткостроковим рішенням, а не вирішенню фундаментальних проблем, які можуть вимагати більш комплексних змін.

Крім того, впровадження kaizen в організаціях з існуючими системами управління може бути досить складним, а опір людей змінам може перешкоджати його реалізації.

Насамкінець, метод кайдзен підкреслює важливість постійного вдосконалення і заохочує людей ставити перед собою невеликі, але досяжні цілі. Це допомагає створити і підтримувати культуру постійного вдосконалення та інновацій.

За матеріалами BeeWaTec.

Ілюстрація: sixsigmadsi.comЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
КНИГИ НА ТЕМУ:
Більше, ніж бізнес 2.0. Від маленької компанії до лідера ринкуБільше, ніж бізнес 2.0. Від маленької компанії до лідера ринку
Вміння бачити бізнес-процеси: створення цінності та зменшення втратВміння бачити бізнес-процеси: створення цінності та зменшення втрат
Листи Безоса. 14 принципів зростання бізнесу від AmazonЛисти Безоса. 14 принципів зростання бізнесу від Amazon

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тренди, Інсайти, Інтерв'ю, Рецензії, Бізнес-навчання, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Статті партнерів
ПРОЄКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2024, Management.com.ua

Менеджмент.Книги

телеграм-канал Менеджмент.Книги Менеджмент.Книги — новинки, книжкові огляди, авторські тези і цінні думки з бізнес-книг. Підписуйтесь на телеграм-канал @books_management➥ Дякую, я вже підписана(-ий)