ТЕНДЕНЦІЇ | Supply Chain 21 грудня 2023 р.

Тренди ланцюгів поставок 2024 року: цифровий струс

Передові технології стрясають світ ланцюгів поставок. Завдяки можливостям генеративного штучного інтелекту, аналізу даних, автоматизації, машинному навчанню, Інтернету речей (IoT), блокчейну тощо, «розумний» ланцюг поставок вже на шляху до того, щоб стати новою нормою, — пише KPMG.

Завдяки безлічі технологічних розробок в управлінні ланцюгами поставок з’являється нова парадигма. У ній організації можуть швидше реагувати на щоденні запити, проактивно вирішувати проблеми та зменшувати кількість помилок і неефективності. Вона також може забезпечити більшу видимість, прозорість і простежуваність. Найважливіше те, що організації стануть більш стійкими до майбутніх потрясінь у ланцюгах постачань.

Оскільки майбутнє обіцяє автономні самонавчальні машини, які безперешкодно керуватимуть ширшим ланцюгом поставок, зараз саме час для організацій подолати притаманні їм ізольованість і корпоративні системи, які обмежуватимуть їхній прогрес.

Для початку організаціям потрібно зрозуміти тренди, які визначатимуть 2024 рік. Це включає у себе вивчення нових технологій — від штучного інтелекту до розподілених реєстрів, low-code і no-code платформ та електрифікації парку транспортних засобів. Після цього необхідно буде керувати переходом на нову цифрову архітектуру і виконати його бездоганно.

Якщо організації хочуть отримати максимальну віддачу від своїх інвестицій в нові технології, вони повинні будуть зосередитися на пошуку релевантних, чистих і добре керованих даних. Дані також матимуть вирішальне значення, оскільки на організації чиниться тиск із метою виконання зобов’язань ESG і Scope 3, що еволюціонують.

Ці структурні тренди формуватимуть нові операційні моделі та вдосконалюватимуть широкий спектр процесів. Щоб не залишитися позаду, організаціям важливо розуміти ці тренди і застосовувати конкретні дії, щоб почати свою трансформацію якнайшвидше. Таким чином вони зможуть створити більш гнучкий та оперативний ланцюг поставок, який зможе реалізувати потенціал створення цінності, скорочення витрат і підвищення акціонерної вартості.

Тренди ланцюгів поставок 2024 року: цифровий струс

Тренд 1: Генеративний ШІ в операціях

Генеративний ШІ (GenAI) — це підвид штучного інтелекту, який має потенціал для революції в управлінні ланцюгами поставок, логістиці та закупівлях. Програмні механізми, що працюють на основі GenAI, можуть обробляти набагато більші набори даних, ніж попередні форми машинного навчання, і здатні аналізувати майже нескінченно складний набір змінних. GenAI також може вивчати нюанси екосистеми ланцюга поставок будь-якої компанії (і навчатися), що дозволяє йому з часом вдосконалювати і відточувати свій аналіз.

Перелік можливостей GenAI дуже широкий. Він може допомогти забезпечити дотримання нормативних вимог у сфері закупівель, оптимізувати та підвищити ефективність виробничих процесів, або ж уможливити віртуальну логістичну комунікацію, використовуючи віртуальних помічників для обробки рутинних запитів і надання швидких відповідей.

Використання штучного інтелекту має розглядатися в масштабах всього підприємства, організації мають уникати розпорошення зусиль між кількома точковими впровадженнями ШІ, не пов’язаними між собою. Основні бізнес-процеси повинні бути стратегічно переосмислені та перебудовані для ефективного використання GenAI.

Ключові дії, які необхідно вжити у 2024 році:

 • Створіть чітке обґрунтування переваг для кожного варіанту використання ланцюга поставок, який ви плануєте запустити з використанням генеративного ШІ. Він має ілюструвати, як ШІ підвищує продуктивність працівників ланцюга поставок, інвентаризації або активів, а також оцінити фінансовий вплив на операційну діяльність.
 • Проведіть переоцінку своєї команди аналітиків ланцюга поставок і підготуйтеся до оновлення ШІ. Команди GenAI потребують навичок, які виходять за рамки міграції даних ланцюга поставок і поширюються на такі сфери, як збір зовнішніх ринкових даних ланцюга поставок для поглинання векторної бази даних і чатботів, навчених у конкретній операційній області.
 • Проведіть первинне сканування даних на виробничих і дистриб’юторських майданчиках, щоб оцінити доцільність використання генеративних можливостей ШІ. Успіх ініціатив залежить від якості даних — як внутрішніх, так і зовнішніх, а також структурованих і неструктурованих.
 • Перегляньте варіанти використання когнітивних ланцюгів поставок, які ви, можливо, визначили раніше, але вирішили не реалізовувати через сприйнятий рівень складності та очікувану якість результату. Генеративний ШІ часто перевершує ці сценарії використання.

Тренд 2: Планування з використанням ШІ без участі / з низьким рівнем втручання людини

Постійна увага до стійкості та ESG у поєднанні з розширенням майданчиків, потоків і партнерів посилює тиск на планування ланцюгів поставок. Існуючі можливості планування не в змозі задовольнити вимоги більш складного, багаторівневого, багатоваріантного світу. В результаті лише деякі компанії можуть проводити ефективний аналіз сценаріїв для визначення фінансових наслідків важливих рішень.

Додатки для планування продажу й операційного планування (S&OP) та інтегрованого бізнес-планування (IBP) з використанням ШІ допоможуть усунути розрив між плануванням ланцюжка поставок і його виконанням. Планування з низьким рівнем втручання вилучить значну частину ручної роботи з наскрізного планувального процесу і використає можливості розширеної аналітики, щоб відповісти на глибші питання з мінімальним втручанням людини. ШІ зможе аналізувати дані в масштабі, виявляти аномалії, шукати закономірності, що призводять до неочікуваних збоїв, і пропонувати шляхи їх вирішення — майже миттєво.

Із технологічної точки зору, можливості для планування з низьким рівнем втручання нагадують диспетчерську вежу або її більш просунутий аналог — когнітивний центр прийняття рішень, який включає в себе можливості цифрових двійників. Це обіцяє покращення передбачуваності, збільшення валового прибутку та вивільнення ресурсів для зосередження на діяльності, що створює додану вартість.

Ключові дії, які необхідно вжити у 2024 році:

 • Фахівці з планування мають підвищити свої навички аналітичного моделювання, міжфункціональної експертизи та управління взаємовідносинами, щоб максимізувати співпрацю.
 • Зробіть прийняття рішень бізнес-дисципліною. Керуйтеся результативністю: почніть із цілей — не дозволяйте технологіям диктувати ваші рішення.
 • Поєднуйте експертизу з аналітикою даних. Впроваджуйте дані в існуючі процеси. Управління даними буде мати вирішальне значення для успіху
 • Розвивайте екосистему технологічних партнерів, бізнес-інтеграторів та академічних експертів, щоб мати доступ до кваліфікованих фахівців.

До 2024 року 50% організацій ланцюгів поставок будуть інвестувати в додатки, що підтримують ШІ і можливості розширеної аналітики

Тренд 3: Вирішальна роль даних

Дані все ще залишаються одним з основних викликів, з якими стикається управління ланцюгами поставок. Щодня по всьому ланцюгу поставок генеруються мільйони і мільйони записів даних, які надходять із різних систем. Поширення цифрових технологій, пристроїв Інтернету речей і вдосконалених систем відстеження ускладнило цю проблему. Таке багатство даних призвело до того, що вони стали більш розрізненими в межах організації, що, в свою чергу, призвело до роз’єднаності датасетів. Дублювання і неправильна інтерпретація також стануть все більш проблематичними. Критично важливо, що фрагментація даних перешкоджає створенню цілісного уявлення про ланцюг поставок організації.

Отже, доступність, якість, періодичність та узгодженість даних зараз є критично важливими факторами. Фахівці з управління ланцюгами поставок повинні ефективно управляти складнощами у своєму інформаційному ландшафті, щоб мати змогу приймати обґрунтовані рішення та вдосконалювати свої операції.

Рішення полягає в тому, щоб прийняти підхід, орієнтований на конкретні випадки використання, для проактивного вирішення проблем якості даних. Зосередившись на конкретних варіантах використання, організації можуть визначити пріоритети поліпшення якості даних там, де вони мають найбільше значення, тим самим поступово вдосконалюючи і покращуючи свої датасети.

Ключові дії, які необхідно вжити у 2024 році:

 • Зосередьте увагу на критично важливих елементах доступності, якості, надійності, каденції та узгодженості даних. Дані — це стрижень, який дозволяє бізнесу приймати обґрунтовані рішення, оптимізувати процеси та забезпечувати стійкість перед обличчям збоїв.
 • Визнайте, що управління даними — це безперервний процес, а не одномоментний захід.
 • Використовуйте ітеративний підхід до управління даними. Це дозволяє організаціям вдосконалювати свої стратегії роботи з даними, пристосовуватися до мінливих обставин і вчитися на власному досвіді.
 • Розробіть дорожню карту, орієнтовану на цінності. Дані мають бути підпорядковані чіткій меті та прив’язані до створення цінності, наприклад, економії витрат, підвищення ефективності, покращення рівня задоволеності клієнтів та інновацій.

Планування з мінімальним втручанням покращує передбачуваність, підвищуючи рентабельність капіталу (ROE) на 2-4 відсоткових пункти, і додає 1-3 відсотки до валового прибутку за доходами, витратами та активами

Тренд 4: Прозорість і видимість за межами рівнів 1 і 2

Відсутність прозорості на всіх рівнях ланцюга поставок має серйозні наслідки для організацій різних галузей, зокрема, для дотримання нормативних вимог, а також для виявлення та зменшення ризиків.

Подолання бар’єру прозорості за межами рівня 1 дозволяє організаціям бачити своїх партнерів у розширеному ланцюгу поставок, глибше розуміти першопричини, виявляти нові ризики, які виникають далі в ланцюгу поставок, і сприяти досягненню цілей ESG завдяки кращій відстежуваності та прозорості.

Технологічні інструменти, такі як диспетчерські вежі та цифрові двійники, можуть виявити важливі взаємини з постачальниками нижчих рівнів, виділити спільних постачальників нижчих рівнів, місцезнаходження заводів і дати чітке уявлення про глибину ланцюга поставок організації. При масштабному впровадженні вони можуть підвищити його стійкість.

Ключові дії, які необхідно вжити у 2024 році:

 • Перехід до більш колективного та керованого даними підходу шляхом використання технологічних рішень і партнерств. Розширте видимість товарних потоків, щоб створити більш поглиблене уявлення про екосистему ланцюга поставок.
 • Створіть міжфункціональні команди, щоб отримати повну картину ключових кейсів використання, обсягу видимості та проблем, що виникають на нижчих рівнях.
 • Спирайтеся на видимість інших — кожна з організацій розпочинає власні проєкти та контрольні вежі для підвищення видимості. Вивчайте партнерства, які можуть забезпечити доступ до великої кількості даних та ідей.
 • Вбудуйте ESG-заходи в технологію для покращення процесу прийняття рішень щодо закупівель та управління ефективністю, а також включіть метрики результативності ESG в систему оцінювання постачальників або систему показників.

43% організацій обмежені тим, що не бачать результатів діяльності постачальників першого рівня

Тренд 5: Low-code платформи

Ланцюг поставок — це динамічний і складний процес, який включає в себе забезпечення, постачання сировини, складування та реалізацію виробленої продукції споживачам. Історично це призвело до появи багатьох систем і джерел даних. Впровадження змін програмного забезпечення в такому середовищі займає багато часу з високою ймовірністю помилок.

Більшість завдань ланцюга поставок можна повністю або частково автоматизувати за допомогою low-code платформ, які використовують широкий спектр інтерфейсів прикладного програмування (API) і готових інтеграцій для об’єднання раніше розрізнених систем. Це скорочує час розробки, дозволяючи компаніям швидко реагувати та адаптувати свої додатки до нових ринкових умов, непередбачуваних подій або зміни стратегій. Це дає змогу бізнес-користувачам з обмеженими технічними знаннями швидко створювати, тестувати та впроваджувати нові можливості.

Потенційні додатки охоплюють планування, виробництво, життєвий цикл продукту, колаборацію в ланцюжку поставок, а також відстеження та супроводження. Low-code платформи — це не просто технологічне оновлення; вони представляють собою зміну парадигми в підходах організацій до своєї діяльності, забезпечуючи шлях до більш гнучкого та адаптивного майбутнього.

Ключові дії, які необхідно вжити у 2024 році:

 • Визначте та задокументуйте міжфункціональні процеси, завдання та часові рамки — ідентифікуйте відповідні кейси використання.
 • Використовуйте low-code додатки, щоб перейти від управління ланцюгами поставок до побудови гнучких, стійких і передбачуваних ланцюгів поставок.
 • Використовуйте low-code платформи для модернізації застарілих систем, автоматизації процесів і з’єднання роз’єднаних систем.
 • Надайте можливість стейкхолдерам та галузевим експертам створювати додатки для отримання інсайтів, виконання практичних завдань і взаємодії в ланцюгах поставок.

Понад дві третини підприємств вже впровадили low-code у своїх ланцюгах постачання

Тренд 6: ESG-викиди та викиди за Scope 3

Хоча багато компаній традиційно надавали пріоритет збору даних про викиди за Scope 1 (прямі викиди) та Scope 2 (придбана електроенергія), зараз фокус рішуче змістився в бік викидів за Scope 3 — тих, що виникають протягом усього ланцюга створення цінності. Хоча на сьогоднішній день збір та звітування даних про викиди в рамках 3-го рівня є добровільним, у багатьох країнах це стає обов’язковою вимогою законодавства.

Встановлення надійної бази для збору даних про викиди має важливе значення для моніторингу прогресу та постановки амбітних цілей щодо їхнього скорочення. Викиди в Scope 1 і Scope 2 оцінити відносно просто, однак, коли це стосується повного ланцюга постачання, як у Scope 3, складність зростає в геометричній прогресії.

Щоб досягти цільового скорочення викидів вуглецю, компанії потребують первинних джерел інформації від своїх постачальників і починають використовувати гібридні методики обліку для більш точної оцінки викидів за Scope 3. Цифрові платформи надають постачальникам централізовану систему для введення даних, які потім можуть бути легко інтегровані у звітність зі сталого розвитку компанії.

Ключові дії, які необхідно вжити у 2024 році:

 • Проведіть сегментацію постачальників на основі ключових критеріїв — таких як витрати та критичність для бізнесу — для визначення та пріоритизації категорій ланцюгів поставок.
 • Розробіть та впровадьте програму залучення постачальників. Почніть інформувати постачальників про важливість збору даних про викиди за Scope 3 та ваші цілі сталого розвитку.
 • Проаналізуйте технологічні рішення для збору даних про викиди вуглецю від ваших постачальників. Визначте технологічні варіанти, які відповідають розміру вашого бізнесу та вашій галузі, і почніть їх впроваджувати. Інвестиції в технологічні рішення зараз призведуть до економії витрат у довгостроковій перспективі.
 • Навчайте та допомагайте працівникам розібратися зі змістом Scope 3, підходами до скорочення викидів і технологічними рішеннями для збору даних про викиди вуглецю та управління ними. Життєво важливо, щоб стратегія управління змінами була вбудована у план дій із декарбонізації.

Лише 5% викидів від ланцюга поставок пов’язані з безпосереднім виробництвом, тоді як викиди в межах ланцюга поставок можуть бути в 5-10 разів більшими

Тренд 7: Електромобілі, транспорт і логістика

Логістичний сектор також зазнає швидкої трансформації. Деякі елементи транспортних і логістичних мереж майбутнього вже є очевидними, наприклад, автоматизація складів і портів, а також дедалі ширше використання автономних транспортних засобів. Їхнє впровадження розширюватиметься в міру того, як організації братимуть на себе зобов’язання щодо скорочення викидів, а акумуляторні технології розвиватимуться, збільшуючи граничні відстані для електричних вантажівок, автобусів і транспорту доставки.

Організації продовжуватимуть прискорювати електрифікацію та автоматизацію логістичного транспортного ланцюга створення цінності — особливо тих, які залишаються дорогими або здійснюються вручну, наприклад, обробка авіаперевезень і доставка «останньої милі». Аналогічно, перехід від автономних транспортних засобів під наглядом людини до повністю автоматизованих майже готовий до поширення з контрольованих замкнутих середовищ на дороги загального користування.

Розвиток «розумної» логістики і транспорту також прискориться завдяки подальшому впровадженню ШІ, Інтернету речей, аналізу даних і хмарних технологій у багатьох сферах застосування: вдосконалення традиційної оптимізації маршрутів і застосування можливостей машинного навчання, прогнозування і зондування для істотного підвищення ефективності мережі, поліпшення якості обслуговування клієнтів, зниження ризиків і досягнення цілей сталого розвитку.

Ключові дії, які необхідно вжити у 2024 році:

 • Проведіть оцінку автопарку для визначення складу, маршрутів і моделей використання транспортних засобів із метою виявлення можливостей для електрифікації, надаючи пріоритет тим, які часто їздять у міських зонах.
 • Визначте широкі можливості автоматизації транспорту та логістики для автоматизації трудомістких видів діяльності.
 • Проаналізуйте дані з телематики транспортних засобів, пристроїв Інтернету речей, дані про доставку, задоволеність клієнтів та інформацію про сталий розвиток для вироблення рішень.
 • Розробіть план переходу автопарку доставки на електромобілі. Нові хмарні технології на основі ШІ можуть моделювати майбутні проєкти транспортних мереж для оптимізації маршрутів, які скорочують відстань, а також визначати пріоритетні шляхи та транспортні засоби для електрифікації.
 • Впроваджуйте принципи сталого розвитку на кожному кроці, шукаючи можливості для скорочення викидів у вихлопних трубах транспортних засобів на етапах постачання, планування, виробництва, доставки та повернення.

До 2030 року частка продажу електричних комерційних транспортних засобів (BECV) може досягти від 15% до 34%

Короткий підсумок

Зараз, коли ми стоїмо на порозі 2024 року, ландшафт ланцюгів поставок перебуває на етапі глибокої трансформації. Штучний інтелект та інші передові технології швидко змінюють саму суть управління ланцюгами поставок. Фахівці KPMG вважають, що організації з правильним підходом і культурою можуть скористатися цими сейсмічними зрушеннями.

У 2024 році організації можуть отримати фундаментальну можливість, зосередившись на стратегічному застосуванні GenAI, прийнявши підхід до планування з мінімальним втручанням, прагнучи до досконалості та прозорості даних, адаптуючись до low-code платформ, надаючи пріоритет звітності за Scope 3 ESG, а також плануючи майбутнє електротранспорту. Час має вирішальне значення, і ті, хто готовий і бажає швидко адаптуватися, зможуть краще розкрити цінність, знизити витрати і прийняти нові моделі успіху.

Ілюстрація: internetretailing.netЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
КНИГИ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
Творча крива. Як створити потрібну ідею в потрібний часТворча крива. Як створити потрібну ідею в потрібний час
Мистецтво неможливого. Посібник з досягнення неймовірних цілейМистецтво неможливого. Посібник з досягнення неймовірних цілей
Емоції на роботі. Як вони сприяють нашій успішностіЕмоції на роботі. Як вони сприяють нашій успішності

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тренди, Інсайти, Інтерв'ю, Рецензії, Бізнес-навчання, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Статті партнерів
ПРОЄКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2024, Management.com.ua

Менеджмент.Книги

телеграм-канал Менеджмент.Книги Менеджмент.Книги — новинки, книжкові огляди, авторські тези і цінні думки з бізнес-книг. Підписуйтесь на телеграм-канал @books_management➥ Дякую, я вже підписана(-ий)