ТЕНДЕНЦІЇ | Інновації 1 лютого 2012 р.

Глобальний інноваційний барометр 2012 від General Electric

Компанія General Electric (GE) представила міжнародне дослідження в сфері інновацій "Глобальний інноваційний барометр 2012" (Global Innovation Barometer 2012). Результати дослідження підтвердили впевненість топ-менеджерів компаній у тім, що інновації є основним рушиєм економічного розвитку, конкурентноздатності й створення робочих місць, а також побоювання про те, що мінлива ситуація в економічній і політичній сферах може знизити здатність компаній до цілеспрямованого впровадження інноваційних рішень.

Global Innovation Barometer 2012 Глобальне дослідження в сфері інновацій ініційоване GE і проводиться щорічно. Нинішнє дослідження проводилося серед 2 800 керівників вищої ланки найбільших компаній світу в жовтні-листопаді 2011-го року. Всі респонденти безпосередньо задіяні в інноваційних процесах усередині своїх компаній, займають посади віце-президентів і президентів. Опитування проводилися методом телефонних інтерв'ю дослідницькою компанією StrategyOne у наступних країнах: Австралія, Алжир, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Ізраїль, Індія, Канада, Китай, Мексика, ОАЕ, Польща, Росія, Сінгапур, США, Туреччина, Франція, Швеція, Південна Африка, Південна Корея і Японія. Основні цілі дослідження — визначення факторів, що сприяють і заважають впровадженню інновацій, і їхнього сприйняття.

Основні висновки дослідження

  1. Дев'ять із десяти топ-менеджерів повідомляють про негативний вплив економічної кризи на можливість впровадження інновацій.
  2. Інновації вважаються основним двигуном економічного росту, створення робочих місць і покращення якості життя.
  3. Прихильні інноваціям ринки досягають кращих економічних результатів.
  4. Затверджено нову модель розвитку інновацій у XXI-му столітті.
  5. США, Японія, Німеччина і Китай як і раніше мають репутацію найінноваційніших країн.

Тривала нестабільність глобальної економіки вплинула на здатність компаній до нововведень. Дев'ять із десяти топ-менеджерів відзначають погіршення ситуації з можливістю залучення коштів, а також більш консервативний підхід до прийняття ризиків. Зокрема, 88% опитаних говорять про збільшення складності в залученні венчурного капіталу, приватних і державних інвестицій, тоді як 77% відзначають зниження або переоцінку готовності йти на ризик. Більшість респондентів у Франції (89%), Великобританії (88%) і Німеччині (84%) указали на труднощі до доступу капіталу внаслідок економічної кризи, яка торкнулася всіх 22 опитаних у ході дослідження країн.

"Результати дослідження цього року є природним відбиттям поточної ситуації на світовому ринку — нестабільність економіки перевіряє на міцність життєздатність інноваційного підходу компаній. Ми розглядаємо ці висновки в якомусь ступені як заклик до дії для лідерів бізнесу, як можливість для них зрозуміти, де й у чому полягають слабкі місця їхніх інноваційних стратегій, і як це розуміння використати для досягнення реальних результатів. Інновації — це хороша можливість відповідати вимогам сучасного світу. Вони дозволяють нам більш ефективно використовувати ресурси, збільшувати обсяги виробництва з меншими витратами, поставляти кращі технології й знаходити найкращі й найбільш актуальні рішення для того, щоб стимулювати економічний ріст і покращувати якість життя", — коментує результати дослідження Бет Комсток (Ben Comstock), перший віце-президент і керівник департаменту маркетингу GE.

Взаємозв'язок інновацій і розвитку

Керівники компаній, які взяли участь в опитуванні, відзначають, що сьогодні взаємозв'язок між конкурентноздатністю й впровадженням інновацій як ніколи очевидний. Співставляючи результати опитування із зовнішньоекономічними даними, дослідження демонструє, що темпи економічного росту в країнах, де інноваційна політика орієнтована на конкурентноздатність, більш високі на відміну від країн, де питанням конкурентноздатності надається менше значення. 92% керівників відзначили, що інновації — основна складова для збільшення конкурентноздатності національної економіки, а 86% згодні з тим, що інновації — найбільш ефективний шлях до створення робочих місць у країнах, представниками яких вони є. Ринки, на яких бізнес існує в сприятливому для розвитку інновацій політичному й соціальному середовищі, показали вищий темп росту ВВП (у середньому 5,19%), ніж ті ринки, де бізнес не одержує достатньої підтримки або сприймає політичний курс як потенційну загрозу (у середньому 2,32%). Топ-менеджери компаній в Ізраїлі, ОАЕ, Швеції та Сінгапурі відзначили найбільш високу задоволеність інноваційним середовищем, у той час як у Японії, Росії, Польщі та Франції — найнижчий рівень задоволеності.

Опитування показало, що внутрішні інвестиції компаній в інновації, починаючи з фінансування НДДКР і до розробки нових продуктів і бізнес-моделей, перебувають під загрозою в тих країнах, де ділова спільнота відчуває погіршення й пасивність державних програм у сфері розвитку інновацій. 71% менеджерів вищої ланки підтвердили скорочення бюджетів у своїх компаніях на НДДКР, відзначивши вплив несприятливих змін у зовнішній політиці або пріоритетах розподілу державного бюджету в результаті глобальної фінансової кризи. У цілому, найменший рівень задоволеності (42%) в опитаних компаній викликає ефективність державних програм підтримки інновацій.

"Інвестування в інновації, починаючи із традиційних НДДКР до створення нових продуктів, ринкових і бізнес-моделей — вирішальний фактор у розвитку глобальної конкурентноздатності", — відзначає Бет Комсток. — Скорочення інвестицій сьогодні відіб'ється на економічному й соціальному розвитку на роки вперед і може серйозно знизити конкурентноздатність тієї або іншої компанії. І уряди, і компанії повинні вносити свій внесок у зміцнення настільки вразливої інноваційної екосистеми".

Компанії освоюють новий підхід до інновацій

Нинішнє дослідження підтверджує висновки попереднього "Global Innovation Barometer" про те, що компанії виходять за рамки традиційної, закритої моделі інноваційності, працюючи в новій системі понять і поглядів. Ця система дозволяє розвивати співробітництво між декількома партнерами, використовувати творчі ресурси середніх і малих підприємств і приватних осіб і тим самим створювати рішення, що задовольнятимуть потреби локальних ринків. Бізнес-лідери в усьому світі вважають, що найбільш значимі інновації в XXI-му столітті будуть націлені не просто на одержання прибутку, а на розвиток суспільства й на те, щоб відповідати загальнолюдським потребам.

88% опитаних керівників погодилися, що те, як компанії будуть використовувати інновації в XXI-му столітті, докорінно відрізняється від того, як це було раніше. 77% керівників підтверджують, що сьогодні масштаб інноваційності індивідуальних підприємців і підприємств малого й середнього бізнесу може бути зрівняний з інноваційністю великих компаній. 73% згодні, що у якості рушійної сили розвитку інновацій буде переважати креативність людей, ніж просто глибокі наукові дослідження.

Разом із тим, відзначається деяка невідповідність між тим, як на даний момент оцінюється важливість такого фактора як партнерство і тим, яке місце цей фактор покликаний займати в діяльності компаній у найближчому майбутньому. Таким чином, виникає "парадокс партнерства", при якому 86% керівників в усьому світі вважають, що партнерство — важливий компонент нової моделі інновацій, але лише 21% думають, що взаємодія з партнерами в щоденній практиці є найважливішим пріоритетом у забезпеченні успішного впровадження інновацій.

Розходження інноваційних моделей різних країн

Нинішнє дослідження демонструє, що інновації на глобальному рівні здобувають більш відкриту партнерську форму. У той же час, інноваційна діяльність на локальному рівні являє собою сукупність можливостей і перешкод, які не можуть бути розглянуті загалом, а повинні реалізовуватися з урахуванням специфіки ринку. Крім того, що середовище розвитку інновацій у кожній країні має свої особливості, розрізняється й сприйняття сфер найбільш перспективного застосування інновацій, а також — розподіл зусиль між зацікавленими гравцями по їх впровадженню.

"Створення умов, необхідних для досягнення хороших результатів в області інновацій, вимагає правильного сполучення внутрішніх і зовнішніх факторів, які можуть бути з легкістю адаптовані, щоб відповідати конкретному ринку й потребам клієнтів, — говорить Бет Комсток. — Не може не радувати той факт, що дослідження цього року показує готовність компаній, зацікавлених у рості конкурентноздатності, прийняти й впровадити сучасний підхід до інновацій, що допоможе досягти хорошого прибутку й принесе бажаний результат".

Європейський бізнес найбільш песимістично оцінює поточну економічну ситуацію з погляду впровадження інновацій. Рівень сприйняття інноваційності в країнах Європи нижче середнього, за винятком Швеції, яка перебуває в цьому рейтингу на третьому місці. У цьому зв'язку Польща, Франція і Великобританія входять в п'ятірку останніх серед 22 опитаних країн. Незважаючи на те, що респонденти в країнах Європи досить песимістично оцінили умови для розвитку інновацій, у цілому, багато європейських країн сприймаються як чемпіони з інновацій. Зокрема Німеччина, що займає друге місце в топ-30 країн і поступається лише США. Великобританія, Франція, Швеція входять у топ-10 країн разом з Італією, Швейцарією, Фінляндією, Норвегією, Нідерландами, Європою і Європейським Союзом у цілому. Іспанія і Данія — у топ-30 інноваційних чемпіонів з усього світу.

» Див. повний звіт — Global Innovation Barometer 2012 (PDF, 505 Kb)

За матеріалами Центру гуманітарних технологій.comments powered by HyperComments
БІЗНЕС-ПОДІЇ ДЛЯ ВАШОГО РОЗВИТКУ:
29 січня — 26 лютого 2022
Онлайн-курс
Стратегічний розвиток бізнесу
7-8 лютого 2022
Київ
Бізнес-процеси: ефективне управління
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
КНИГИ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
Давати і брати. Революційний підхід до успіхуДавати і брати. Революційний підхід до успіху
Напролом. Мистецтво перетворювати перешкоди на перемогиНапролом. Мистецтво перетворювати перешкоди на перемоги
Змінюючи правила гри. Як лідери, новатори та візіонери перемагають у життіЗмінюючи правила гри. Як лідери, новатори та візіонери перемагають у житті


bigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тенденції, Інтерв'ю, Бізнес-освіта, Коментарі, Рецензії, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Семінари, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Ресурси, Статті партнерів
ПРОЄКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2022, Management.com.ua

Менеджмент.Книги

телеграм-канал Менеджмент.Книги Менеджмент.Книги — новинки, книжкові огляди, авторські тези і цінні думки з бізнес-книг. Підписуйтесь на телеграм-канал @books_management➥ Дякую, я вже підписана(-ий)