Метод Кепнера-Трего (К-Т)

Метод Кепнера-Трего (К-Т)Нещодавно увазі наших шановних читачів було представлено модель “сміттєвого кошика” – модель прийняття рішень в організації, яка була вперше описана американським професором Джеймсом Марчем. Але одну з найбільш відомих і корисних моделей прийняття рішень запропонували Чарлз Х. Кепнер і Бенджамін Трего.

У книзі “The Rational Manager” (“Раціональний керівник”) Кепнер і Трего виділили три основних компоненти ефективного прийняття рішень:

– якість рішення щодо факторів, що потребують уваги;
– якість оцінювання альтернатив;
– якість розуміння того, що можуть дати альтернативи.

У число основних елементів їхньої методики аналізу рішень входять: опис проблеми; ідентифікація цілей (обов’язкових або бажаних критеріїв); пошук альтернатив й оцінка наслідків обраного варіанта.

Отже, метод Кепнера-Трего (К-Т) можна коротенько описати в такий спосіб:

– формулювання рішення, визначення рівня ухвалення рішення (на думку авторів моделі, це найкраще робити в групі);

– постановка цілей і розділення їх на “обов’язкові” та “бажані” (“бажані” оцінюються за ступенем важливості за шкалою від 1 до 10);

MUST READ:  Кола мовчання

– розробка й оцінка альтернатив. Якщо альтернатива не відповідає критеріям “обов’язковості”, то вона відкидається. Для альтернатив, що залишилися, обчислюються коефіцієнти на основі критерію “бажаності”;

– оцінний бал для кожної альтернативи виводиться із суми коефіцієнтів, помноженої на відповідний показник по шкалі від 1 до 10. Альтернатива, що набрала максимальну кількість балів, уважається попереднім варіантом рішення;

– попередній варіант вивчається у світлі оцінки пов’язаних із ним ризиків, що не піддаються кількісному визначенню. Якщо такий ризик здається надто високим, цей варіант варто відхилити й розглянути наступну за ним альтернативу.

Сьогодні роботи Кепнера-Трего перекладено 17 мовами, а їхня методика застосовується всюди у світі мільйонами співробітників і керівників, які прагнуть досягнення стійких результатів. Вони перші запропонували концепцію “викладання викладачам” (train-the-trainer), спочатку як спосіб передачі клієнтам ідей Кепнера-Трего.

За матеріалами книги “Вибрані концепції бізнесу. Теорії, які змінили світ”