Прискорення оцифрування ланцюгів поставок шляхом інтелектуальної пріоритезації

Перетворення даних на бізнес-цінність за допомогою прикладного інтелекту

Розділ: Якість ведення бізнесу
Автор(и): Ракеш Чаудхарі (Rakesh Chaudhary)
Джерело: nasscom community
розміщено: 10.11.2023
звернень: 752

Прискорення оцифрування ланцюгів поставок шляхом інтелектуальної пріоритезації Сьогодні організації докладають все більше зусиль для створення цифрових ланцюгів поставок, які не лише сприяють оптимізації в компанії, але й створюють стратегічну диференціацію.

Однією з найбільших змін останнього часу є перехід від лінійного до взаємопов’язаного та динамічного ланцюга поставок. Зважаючи на те, що в основі цього переходу лежать цифрові технології, прискорення їхнього впровадження є обов’язковим для більшості організацій в умовах високого інфляційного тиску, перебоїв у постачанні та попиті, а також геополітичної невизначеності в усьому світі. Необхідність бути краще підготовленими до використання переваг волатильності попиту неможливо переоцінити.

Метою оцифрування ланцюгів поставок є забезпечення безперебійної роботи та нейтралізація тиску на прибутковість, мінімізуючи при цьому вплив на навколишнє середовище. Автоматизація та розширена аналітика, а також новітні технології, засновані на IoT, цифрових двійниках, блокчейні та інших концепціях, є важелями, які роблять це можливим. Однак бажаних результатів можна досягти лише тоді, коли технології використовуються і впроваджуються структуровано і продумано, з чіткими і відчутними результатами, а також широко впроваджуються в організації.

Огляд загального сприйняття (міф?)

Вважається, що використання розширеної аналітики та автоматизації в ланцюгу поставок може допомогти досягти нової ефективності та уможливити передбачуваність завдяки виявленню закономірностей та інтеграції декількох джерел даних. Хоча це і так, але ми не знаємо, яким чином це потрібно робити, щоб досягти максимального ефекту.

Згідно з дослідженнями, незважаючи на те, що 90% сучасних компаній перейшли на хмарні технології, менше третини з них досягають очікуваного рівня рентабельності інвестицій. Найбільш просунуті компанії розуміють, що, хоча хмарні технології надають вам обчислювальні потужності нового рівня і доступ до нових видів даних у потрібній кількості та якості, вони не розуміють, що прикладний інтелект (Applied Intelligence) — це міст для перетворення даних на бізнес-цінність.

Іншими бар’єрами на шляху до використання повного потенціалу аналітики в організаціях є опір впровадженню в поєднанні з поширеним уявленням про те, що оцифрування вимагає значних інвестицій (в інфраструктуру, зокрема, хмарні технології), оснащення кожного об’єкта і продукту ланцюга поставок, автоматизації кожного процесу і відстеження всіх контрагентів.

Сама думка про те, що тільки якщо ви зробите все це, ви зможете подолати розрізненість, створити інтегровану стратегію та пришвидшити отримання інформації та прийняття рішень, може викликати збентеження. Хоча це ідеальний стан, для організації може бути непосильним завданням досягти всього цього за один раз.

Практичний підхід до впровадження автоматизації та розширеної аналітики: інтелектуальна пріоритезація

Сьогодні найкращим підходом до впровадження автоматизації та аналітики в організаціях є інтелектуальна пріоритезація (розстановка пріоритетів).

Один із підходів полягає у вивченні наскрізного ланцюга поставок організації за допомогою таких концепцій, як єдине бачення попиту, сегментація ланцюга поставок, ефективне планування продажу та операцій, більш розумне виконання, а також у оцінці рівня ризику на кожному етапі і відповідному плануванні стратегій зменшення ризиків за допомогою оцифрування.

Інший підхід до впровадження автоматизації та аналітики полягає в тому, щоб розбити бізнес-проблеми на різних етапах ланцюга постачань, а потім почати вирішувати ці проблеми відповідно до рівня пріоритетності.

Дуже скоро ви зрозумієте, що як тільки ви почнете вирішувати проблему, виявлену в одній області — скажімо, підвищення точності прогнозування або планування попиту — це матиме позитивний вплив на іншу область — наприклад, у даному випадку на створення запасів та іншу операційну діяльність. Ви побачите, що з підвищенням точності прогнозування ваші балансові витрати разом із застарілими запасами зменшуються, а операційна діяльність покращується внаслідок зменшення кількості випадків прискорення (потреба у використанні швидших/дорожчих видів транспорту) або пожежогасіння (потреба у збільшенні пропускної спроможності або прискореному пошуку постачальників для отримання запасів). Це також позитивно впливає на планування потужностей, складання графіків і кадрові рішення, а також допомагає знизити загальні витрати на 2-10%.

Це створює підґрунтя для того, як помірні фінансові інвестиції можуть призвести не лише до зниження витрат і збільшення доходів, але й допомогти нейтралізувати виклики, що можуть виникнути у вигляді високого інфляційного тиску та перебоїв у постачанні. Це може статися через взаємозв’язок, досягнутий завдяки оцифруванню ланцюгів поставок — хоча постановку проблеми можна розглядати ізольовано, рішення має далекосяжний ефект.

Крім того, щоб мінімізувати й усунути страх і опір впровадженню нових технологій, необхідно інтегрувати всіх стейкхолдерів у процес прийняття рішень, які в кінцевому підсумку будуть виконувати рекомендації, що з’являться завдяки цим технологіям. Заохочуючи співпрацю та експерименти серед лінійних працівників, організація може не лише впроваджувати, але й допрацьовувати ці керовані даними рішення для досягнення своїх бізнес-цілей.

Автоматизація економить час, зменшує складність і полегшує прийняття правильних рішень

Більшість випадків використання ланцюгів поставок вимагають значної обробки даних співробітниками працівниками для вилучення цінності. Дані можуть бути як внутрішніми, так і зовнішніми. Оскільки процес здебільшого відбувається вручну, розвідка даних часто обмежується внутрішніми даними, які також доступні частинами і розкидані по різних відділах. Помічено, що часто зовнішні дані, такі як ВВП, витрати клієнтів тощо, ігноруються — і замінюються інтуїцією або чуттям.

Використання автоматизації та розширеної аналітики не тільки допомагає використовувати всі наявні дані й отримати цілісну картину в режимі реального часу (або близько того), але й відстежувати та вимірювати вплив втручань.

Більшість ключових показників ефективності ланцюга поставок (KPI), з їх цільовими значеннями порівняно з досягненнями, можна встановлювати і відстежувати в режимі реального часу, а також прогнозувати на перспективу завдяки використанню автоматизації та розширеної аналітики.

Бізнес-користувачі також можуть мати під рукою дієві інсайти в режимі реального часу, а різні бізнес-вертикалі, такі як операційний, фінансовий, маркетинговий, плановий та інші відділи, можуть узгоджувати свої бізнес-показники та пов’язані з ними KPI відповідно до потреб кожної з цих функцій. Разом з інсайтами, використовуючи передові аналітичні рішення та рішення штучного інтелекту, організації отримують оперативні сповіщення, над якими вони можуть працювати — тобто інсайти, які виходять за рамки того, «що» сталося в минулому, і допомагають зрозуміти, «чому» бізнес-показники змінюються або не змінюються, а також підказують, «як» підвищити вплив шляхом прийняття обґрунтованих рішень в режимі реального часу.

Сповіщення/інсайти мають бути зосереджені на висвітленні аномалій та їхнього впливу, що дозволить співробітникам виконувати свою роботу більш ефективно. Врешті-решт, система буде достатньо потужною, щоб надавати рекомендації і навіть автоматизувати деякі з повторюваних завдань.

Сприяйте впровадженню автоматизації та аналітики, відповівши на питання «Чому»

Чи турбує вас опір автоматизації та аналітиці у вашій організації? Вам не доведеться хвилюватися, якщо ви чітко сформулювали наміри та переваги і неодноразово повторювали їх серед персоналу, а також провели необхідне навчання та початкове ознайомлення з інструментами. Було помічено, що хоча організації збільшують витрати на впровадження аналітики у сфері ланцюгів поставок, їм часто не вдається підготувати зацікавлені сторони до прийняття змін і покращити їх впровадження.

Ключем до вирішення цієї проблеми є інформування про те, як зміни вплинуть на їхнє життя. Впроваджуючи розширену аналітику, яка не лише відповідає на питання «що сталося», але й інтерпретує «чому це сталося, що станеться і як це виправити» (діагностичний, прогностичний і рекомендаційний аналіз), кінцеві користувачі стають більш гнучкими і краще підготовленими до роботи в умовах нестабільності. Лише завдяки далекоглядності ланцюг поставок може стати більш надійним і стійким.

Заключні коментарі щодо цифрової трансформації ланцюгів поставок

Ми стали свідками впливу збоїв у глобальних ланцюгах поставок та їхнього інфляційного тиску на фінансове здоров’я світу. Потреба у стійкості та далекоглядності ще ніколи не була такою нагальною. Деякі організації вже створили простори, де співробітники заохочуються до пошуку нових рішень. Ця підтримка повинна поєднуватися з належними інструментами та інфраструктурою, щоб зробити ці проєкти реальністю.

Використовуючи інструменти прикладного інтелекту та розширеної аналітики, ми можемо розвивати далекоглядний інсайт, який не лише допоможе нам оцінити ризик збоїв, але й бути краще підготовленими до ефективного ведення наших короткострокових і середньострокових операцій. Сучасна логістична організація потребує трансформації, щоб залишатися актуальною, особливо якщо вона хоче «процвітати», а не просто «виживати».

За матеріалами nasscom community.

Ілюстрація: traccsolution.comЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
КНИГИ НА ТЕМУ:
Сімейний бізнес. Найкращі практики для перспективного наставництва та довгострокового управлінняСімейний бізнес. Найкращі практики для перспективного наставництва та довгострокового управління
Метод Кайдзен. Один маленький крок може змінити ваше життяМетод Кайдзен. Один маленький крок може змінити ваше життя
Майстри масштабування. Неочевидні істини від найуспішніших підприємців світуМайстри масштабування. Неочевидні істини від найуспішніших підприємців світу

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тренди, Інсайти, Інтерв'ю, Рецензії, Бізнес-навчання, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Статті партнерів
ПРОЄКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2023, Management.com.ua

Менеджмент.Книги

телеграм-канал Менеджмент.Книги Менеджмент.Книги — новинки, книжкові огляди, авторські тези і цінні думки з бізнес-книг. Підписуйтесь на телеграм-канал @books_management➥ Дякую, я вже підписана(-ий)