ТЕНДЕНЦІЇ | Ринок праці 4 травня 2023 р.

Майбутнє роботи 2023: як розвиватимуться робочі місця та навички за версією WEF

Всесвітній економічний форум (WEF) провів дослідження розвитку робочих місць і навичок протягом наступних п’яти років, і представив його результати у звіті «The Future of Jobs Report 2023». Наразі дане четверте видання серії продовжує аналіз очікувань роботодавців, аби надати нове розуміння того, як соціально-економічні та технологічні тренди формуватимуть робоче місце майбутнього.

Дослідження має найширше на сьогоднішній день охоплення за темами, географією та галузями. Опитування «Майбутнє робочих місць» об’єднує погляди 803 компаній, в яких працюють понад 11,3 млн працівників, що належать до 27 галузевих кластерів і 45 економік з усіх регіонів світу. Опитування охоплює питання макро- і технологічних трендів, їхнього впливу на робочі місця, навички та стратегії трансформації робочої сили, які компанії планують використовувати у 2023-2027 роках.

Майбутнє роботи 2023: як розвиватимуться робочі місця та навички за версією WEF

Вашій увазі ключові тези зі звіту «The Future of Jobs Report 2023».

1. Економічні, геополітичні тренди та тренди здоров’я призвели до різних наслідків для ринків праці в усьому світі у 2023 році. У той час як у країнах із високим рівнем доходу переважають щільні ринки праці, у країнах із низьким і нижче середнього рівнем доходу показник безробіття продовжує залишатися вищим, ніж до пандемії COVID-19. На індивідуальному рівні результати на ринку праці також відрізняються, оскільки працівники з лише базовою освітою та жінки стикаються з нижчим показником зайнятості. Водночас реальна заробітна плата знижується внаслідок тривалої кризи вартості життя, а зміна очікувань працівників і занепокоєння щодо якості роботи стають все більш помітними проблемами в усьому світі.

2. Впровадження технологій залишатиметься ключовим фактором трансформації бізнесу в наступні п’ять років. Понад 85% опитаних організацій визначили більш активне впровадження нових і передових технологій та розширення цифрового доступу як тренди, що, найімовірніше, сприятимуть трансформації в їхніх організаціях. Значний вплив також матиме ширше застосування екологічних, соціальних і корпоративних стандартів (ESG) в їхніх організаціях.

Наступними найбільш впливовими трендами є макроекономічні: підвищення вартості життя та повільне економічне зростання. Вплив інвестицій на «зелений» перехід був визнаний шостим за впливом макротрендом, за яким слідують дефіцит пропозиції та очікування споживачів щодо соціальних та екологічних питань. Хоча, як і раніше, очікується, що протягом наступних п’яти років трансформація майже половини компаній стане рушійною силою, триваючий вплив пандемії COVID-19, посилення геополітичних розбіжностей і демографічні дивіденди в країнах, що розвиваються, та країнах із перехідною економікою були оцінені нижче як рушійні фактори еволюції бізнесу респондентами.

3. Найбільший вплив на створення та ліквідацію робочих місць мають екологічні, технологічні та економічні тренди. Серед перелічених макротрендів бізнес прогнозує, що найбільший чистий ефект створення робочих місць матимуть інвестиції, які сприятимуть «зеленому» переходу бізнесу, ширшому застосуванню стандартів ESG та більш локалізованим ланцюгам поставок, хоча в кожному випадку зростання кількості робочих місць компенсуватиметься частковим їхнім витісненням.

Адаптація до зміни клімату та демографічний дивіденд у країнах, що розвиваються, та країнах із перехідною економікою також є важливими чинниками створення нових робочих місць. Очікується, що технологічний прогрес завдяки більш активному впровадженню нових і проривних технологій та розширенню доступу до цифрових технологій сприятиме зростанню кількості робочих місць у більш ніж половині опитаних компаній, що компенсується очікуваним їхнім скороченням у п’ятій частці компаній. За впливом на створення нових робочих місць ці два фактори посідають 6-те та 8-ме місця відповідно.

Трьома ключовими чинниками очікуваного чистого скорочення робочих місць є уповільнення економічного зростання, дефіцит пропозиції та зростання вартості виробничих ресурсів, а також зростання вартості життя для споживачів. Роботодавці також визнають, що посилення геополітичних розбіжностей і триваючий вплив пандемії COVID-19 призведуть до дестабілізації на ринку праці — з рівним розподілом між роботодавцями, які очікують, що ці тренди матимуть позитивний вплив, і роботодавцями, які очікують, що вони матимуть негативний вплив на робочі місця.

4. Що стосується впровадження технологій, то великі дані, хмарні обчислення та штучний інтелект займають високі позиції за ймовірністю впровадження. Понад 75% компаній планують впровадити ці технології протягом наступних п’яти років. Дані також показують вплив діджиталізації комерції та торгівлі. Цифрові платформи та додатки, найімовірніше, будуть прийняті опитаними організаціями: 86% компаній планують впровадити їх у свою діяльність протягом наступних п’яти років. Очікується, що електронну комерцію та цифрову торгівлю впроваджуватимуть 75% компаній. Друге місце посідають технології в галузі освіти та управління трудовими ресурсами: 81% компаній планують впровадити їх до 2027 року. Впровадження роботів, технологій зберігання енергії та технологій розподілених реєстрів посідають нижчі позиції у списку.

5. Очікується, що вплив більшості технологій на робочі місця буде позитивним протягом наступних п’яти років. Найбільшими рушіями зростання кількості робочих місць, як очікується, стануть аналітика великих даних, технології управління зміною клімату та навколишнім середовищем, а також шифрування та кібербезпека. Сільськогосподарські технології, цифрові платформи та додатки, електронна комерція та цифрова торгівля, а також штучний інтелект, як передбачається, призведуть до значних змін на ринку праці, причому значна частина компаній прогнозує скорочення робочих місць у своїх організаціях, що буде компенсовано зростанням їх чисельності в інших сферах, що дасть чистий позитивний результат. Очікується, що всі технології, окрім двох — людиноподібні та негуманоїдні роботи — будуть основними творцями нових робочих місць протягом наступних п’яти років.

6. Роботодавці припускають, що протягом наступних п’яти років на ринку праці відбудеться структурний відтік 23% робочих місць. Це можна інтерпретувати як сукупний показник втрат, що складається з додавання нових робочих місць і ліквідації тих, що скорочуються. Респонденти цьогорічного опитування очікують вищий за середній рівень відтоку кадрів у галузях постачання і транспорту, а також медіа, розваг і спорту; і нижчий за середній рівень відтоку кадрів у переробній промисловості, а також роздрібній та оптовій торгівлі споживчими товарами. Із 673 млн робочих місць, представлених у наборі даних цього звіту, респонденти чекають структурного зростання на 69 млн і скорочення на 83 мільйони робочих місць. Це відповідає чистому скороченню на 14 млн робочих місць, або 2% від поточної зайнятості.

7. Грань між людиною і машиною зсунулася, оскільки компанії впроваджують автоматизацію у свої операції повільніше, ніж очікувалося раніше. За оцінками організацій, сьогодні 34% усіх бізнес-завдань виконуються машинами, а решта 66% — людьми. Це означає незначне зростання рівня автоматизації на 1%, яке оцінили респонденти опитування «Майбутнє робочих місць» 2020 року. Такі темпи автоматизації суперечать прогнозам респондентів опитування 2020 року про те, що майже половина (47%) бізнес-завдань буде автоматизована впродовж наступних п’яти років. Сьогодні респонденти переглянули свої очікування щодо майбутньої автоматизації і прогнозують, що до 2027 року буде автоматизовано 42% бізнес-задач. Автоматизація завдань у 2027 році, як очікується, буде варіюватися від 35% розумових процесів і прийняття рішень до 65% обробки інформації та даних.

Але в той час як очікування щодо витіснення фізичної та ручної роботи машинами зменшилися, мислення, комунікація та координація — всі риси, які мають порівняльну перевагу для людини, — як прогнозується, стануть більш автоматизованими в майбутньому. Штучний інтелект, ключовий фактор потенційного алгоритмічного витіснення, як очікується, буде впроваджений майже 75% опитаних компаній і призведе до високої плинності кадрів — 50% організацій припускає, що це стане причиною зростання кількості робочих місць, а 25% — їхнього скорочення.

8. Аналітичне та креативне мислення залишаються найважливішими навичками для працівників у 2023 році. Аналітичне мислення вважається ключовою навичкою більшою кількістю компаній, ніж будь-яка інша навичка, і становить в середньому 9% від усіх ключових навичок, про які повідомили компанії. Креативне мислення, ще одна когнітивна навичка, посідає друге місце, випереджаючи три навички особистої ефективності — стійкість, гнучкість і спритність; мотивація і самосвідомість; допитливість і навчання впродовж життя — у знак визнання важливості здатності працівників адаптуватися до змін на робочому місці. Надійність і увага до деталей посідають сьоме місце, поступаючись технологічній грамотності. Топ-10 основних навичок завершують дві позиції, пов’язані з роботою з іншими — емпатія та активне слухання, лідерство та соціальний вплив, — а також контроль якості.

9. За оцінками роботодавців, 44% навичок працівників будуть втрачені протягом наступних п’яти років. Повідомляється, що когнітивні навички зростають найшвидше, що відображає зростаючу важливість комплексного вирішення проблем на робочому місці. Опитані компанії повідомляють, що креативне мислення зростає дещо швидше, ніж аналітичне. Технологічна грамотність є третьою за темпами зростання ключовою навичкою. Навички самоефективності випереджають навички роботи з іншими за темпами зростання їхньої важливості, про які повідомили представники бізнесу. Соціально-емоційні установки, важливість яких, на думку бізнесу, зростає найшвидше, — це допитливість і навчання впродовж життя; стійкість, гнучкість і спритність; мотивація і самосвідомість.

Системне мислення, штучний інтелект та великі дані, управління талантами, а також орієнтація на сервіс та обслуговування клієнтів замикають топ-10 навичок, що зростають. Хоча респонденти вважають, що жодна з навичок не зазнала суттєвого зниження, значна меншість компаній зазначає, що читання, письмо та математика, глобальне громадянство, сенсорні здібності, а також вправність, витривалість і точність рук втрачають свою важливість для їхніх працівників.

10. Шість із десяти працівників потребуватимуть навчання до 2027 року, але лише половина працівників мають доступ до адекватних можливостей для навчання сьогодні. Найвищим пріоритетом для розвитку навичок у 2023-2027 роках є аналітичне мислення, на яке в середньому припадатиме 10% навчальних ініціатив. Другим пріоритетом для підготовки робочої сили є розвиток креативного мислення, якому буде присвячено 8% ініціатив з підвищення кваліфікації. Навчання працівників роботі зі штучним інтелектом та великими даними посідає третє місце серед пріоритетів розвитку навичок у найближчі п’ять років, і 42% опитаних компаній нададуть йому першочергового значення.

Роботодавці також планують зосередитися на розвитку у працівників навичок лідерства та соціального впливу (40% компаній); стійкості, гнучкості та спритності (32%); допитливості та навчанні впродовж життя (30%). Дві третини компаній очікують побачити віддачу від інвестицій у розвиток навичок протягом року з моменту інвестування у вигляді покращення міжрольової мобільності, підвищення рівня задоволеності працівників або підвищення продуктивності праці.

11. Навички, важливість яких, на думку компаній, зростає найшвидше, не завжди знаходять відображення в корпоративних стратегіях підвищення кваліфікації. За когнітивними навичками, що посідають перше місце, є дві навички, яким компанії надають набагато більший пріоритет, ніж може здатися на перший погляд, виходячи з їхньої поточної важливості для робочої сили: штучний інтелект (ШІ) і великі дані, а також лідерство та соціальний вплив. Компанії ставлять ШІ та великі дані на 12 позицій вище у своїх стратегіях розвитку компетенцій, ніж в оцінці ключових навичок. Вони повідомляють, що інвестуватимуть у них приблизно 9% своїх зусиль із перекваліфікації — більшу частку, ніж у креативне мислення, яке посідає перше місце. Це свідчить про те, що, хоча ШІ та великі дані є частиною меншої кількості стратегій, вони, як правило, є більш важливим елементом, коли їх включають у стратегію.

Лідерство та соціальний вплив посідає на п’ять позицій вище, ніж можна було б припустити, виходячи з його поточної важливості, і є найбільш високо оціненим фактором. Інші навички, на які бізнес робить стратегічний акцент, — це дизайн і користувацький досвід (на 9 позицій вище), екологічне управління (на 10), маркетинг і медіа (на 6), а також мережі та кібербезпека (на 5).ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
КНИГИ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
Освіта проти таланту. Сила творчостіОсвіта проти таланту. Сила творчості
Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієшІди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш
Давати і брати. Революційний підхід до успіхуДавати і брати. Революційний підхід до успіху

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тренди, Інсайти, Інтерв'ю, Рецензії, Бізнес-навчання, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Статті партнерів
ПРОЄКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2023, Management.com.ua

Менеджмент.Книги

телеграм-канал Менеджмент.Книги Менеджмент.Книги — новинки, книжкові огляди, авторські тези і цінні думки з бізнес-книг. Підписуйтесь на телеграм-канал @books_management➥ Дякую, я вже підписана(-ий)