ТЕНДЕНЦІЇ | High-Res CHRO 2 березня 2023 р.

Директор з управління персоналом як лідер зростання

Активація потужності даних, технологій та людей може підвищити прибутковість і дохід, але лише 5% компаній це використовують, — свідчить нове дослідження Accenture. Завдяки своїм навичкам та впливу на всю компанію, директори з управління персоналом (CHRO) можуть розблокувати цю комбінацію зростання та прискорити зміни. За відповідних умов, CHRO можуть сприяти розвитку технологічних ідей та безмежній співпраці, щоб бачити бізнес-стратегію у «високій роздільній здатності».

Директор з управління персоналом як лідер зростання

Націленість на нове зростання

Зіткнувшись із глобальними потрясіннями, керівники компаній підвищують свою активність. Щоб прискорити трансформацію та зростання, вони зосереджуються на використанні повного потенціалу даних, технологій та людей.

Це правильний пріоритет. Дослідження Accenture показало, що, розблокувавши цю комбінацію зростання, компанії можуть отримати до 11% приросту продуктивності праці, що є основним фактором зростання прибутковості та доходів. Проте результати дослідження також показують, що лише 5% великих міжнародних організацій ефективно реалізують цю стратегію. Ті з них, які це роблять, працюють у верхньому квартилі своїх галузей, роблячи паралельний акцент на цифровому ядрі та розвитку талантів.

Компанія Accenture визначила, як ці CHRO, котрі відіграють центральну роль у створенні цифрового підприємства, сприяють зростанню бізнесу та підвищенню якості людського досвіду у вищій роздільній здатності. Ці «High-Res» CHRO сприяють безперервному переосмисленню, знаходячи нові джерела цінності в кожному куточку організації.

Інші топ-лідери бачать важливість CHRO: 89% із 570 опитаних CEO кажуть, що директор із управління персоналом має відігравати центральну роль у забезпеченні довгострокового прибуткового зростання. Але лише 45% із них, за їхнім власним визнанням, створюють умови, які дозволяють CHRO очолювати зростання бізнесу. Фактично, лише 29% CHRO мають як необхідні якості, так і умови для того, щоб діяти як High-Res CHRO.

Як розпізнати High-Res CHRO

Цих лідерів вирізняють дві основні характеристики: їхні навички та зв’язки.

Лідерські навички

У порівнянні з іншими директорами з управління персоналом, High-Res CHRO з більшою ймовірністю мають вищий рівень майстерності у шести критично важливих навичках, виявлених у дослідженні: системне мислення, фінансова кмітливість, лідерство, технології та дані, стратегічний розвиток талантів та ділова хватка.

Зв’язки, які допомагають розвивати ці навички

High-Res CHRO в 4 рази частіше мають тісні взаємовигідні зв’язки з усіма керівниками вищої ланки, починаючи з генерального директора і закінчуючи фінансовим, технічним та операційним директорами. Вони також будують зовнішні мережі між організаціями та галузями, щоб впливати на ширші зміни за межами своїх компаній. Співпраця, що виникає в результаті, дає змогу впроваджувати інновації для створення конкурентних переваг.

Як підтримати High-Res CHRO

Навіть якщо CHRO володіють необхідними навичками та зв’язками, ми виявили, що 55% із них бракує умов для впливу на зростання бізнесу. Як компанії можуть створити оптимальне середовище для High-Res CHRO?

1. Надавати пріоритет людям

Талант — це ключова сила для змін і конкурентної диференціації. Усі керівники вищої ланки (не лише CHRO) повинні поставити собі просте запитання: «Чи буде людям краще працювати тут?» — і взяти на себе особисту відповідальність за відповідь на нього.

2. Забезпечити необмежену колаборацію, засновану на даних

Переосмислення може відбутися лише тоді, коли лідери вирвуться зі своїх рамок. СЕО повинні позиціонувати CHRO як центральну фігуру у прийнятті рішень, яка впливає на показники P&L та формує довгострокове прибуткове зростання. Це означає залучення їх до сфер, що виходять за межі типової компетенції HR, таких як розподіл капіталу та продуктові інновації, поряд з їхніми основними обов’язками щодо пошуку і створення талантів і розкриття людського потенціалу.

«Ви маєте розглядати свого директора з управління персоналом як бізнес-лідера, який сприяє вашому зростанню та інноваціям. І ви мусите дати йому можливість виконувати цей мандат». — Джулі Світ (Julie Sweet), генеральна директорка Accenture

Запускаємо сили змін у роботу

Наявність правильного профілю та умов активізує здатність цих CHRO прискорювати зміни та сприяти зростанню. Дослідження виявило наступні три ключові речі, які ці лідери роблять по-іншому.

1. Отримують доступ до талантів та створюють їх в інноваційний спосіб

High-Res CHRO використовують дані на основі штучного інтелекту, щоб зрозуміти, які здібності найбільше потрібні їхнім організаціям, і як знайти та залучити людей, котрі мають ці здібності. Для цього вони:

 • Сприяють розвитку навичок нового покоління. High-Res CHRO більш ніж удвічі частіше інвестують значні кошти в розвиток навичок своїх співробітників — і вони визнають, що технології є невід’ємною частиною цього процесу. Завдяки такому підходу вони розширюють доступ до нових, різноманітних джерел талантів і створюють нові можливості для людей, наприклад, наймаючи на роботу за навичками, а не за ступенем освіти, або пропонуючи програми стажування.

 • Використовують технології, щоб розкрити приховані таланти. Ці CHRO оновлюють практики найму та рекрутингу, орієнтуючись на технології. Вони використовують штучний інтелект, щоб краще зрозуміти, як упередженість впливає на процес відбору, і використовують дані, щоб трансформувати досвід кандидатів.

 • Користаються з стратегічно керованих сервісів. Використання партнерів зі стратегічно керованих сервісів для надання HR-послуг забезпечує швидкий і масштабний доступ до талантів, а також можливість використовувати інтелектуальні хмарні платформи, які дозволяють приймати рішення на основі даних. Результати дослідження показують, що провідні організації (топ-5%, які найкраще використовують можливості даних, технологій і людей) застосовують керовані сервіси частіше, ніж їхні колеги.

2. Поєднують нові виміри даних, технологій та людей для розкриття потенціалу

High-Res CHRO майже вдвічі частіше, ніж їхні колеги, ефективно поєднують дані, технології та людей. Використання цієї комбінації для зростання є основним прискорювачем для покращення фінансових та нефінансових результатів. Щоб досягти цього, ці CHRO:

 • Максимізують дані, пов’язані з людьми. High-Res CHRO надають інформацію, яка безпосередньо пов’язує таланти з бізнес-результатами і, в кінцевому рахунку, розкриває потенціал людей. Вони також пов’язують зовнішні сигнали з корпоративними даними, що дозволяє швидше приймати рішення та діяти.

 • Впроваджують інновації через технології та екосистему. Дослідження Accenture показує, що компанії, які впроваджують штучний інтелект і цифрові інструменти нового покоління в поєднанні зі сприятливими партнерствами та екосистемами, мають у 2,6 раза більше шансів збільшити дохід на 10% і більше, ніж ті, хто цього не робить.

 • Стратегічно підходять до автоматизації. High-Res CHRO не просто розглядають автоматизацію як шлях до мінімізації завдань і підвищення продуктивності — вони використовують її як трамплін для ефективного планування робочої сили та змістовної роботи.

3. Провадять переосмислення за межами HR-функції

Хоча довіра починається з функціональної досконалості, вплив High-Res CHRO поширюється на все підприємство і виходить за межі організації. Це означає, що вони:

 • Каталізують зміни. Всі інновації повинні відбуватися під керівництвом людей; як наслідок, провідні CHRO швидко і масштабно адаптують стратегію управління талантами відповідно до потреб бізнесу. Вони впливають на багато сфер, які отримують вигоду з точки зору людей/культури, включаючи поглинання, інвестиції, нові продукти та послуги, брендинг та соціальну активність. Фактично, 88% CEO кажуть, що їхні CHRO мають відповідати за впровадження культури інновацій на підприємстві.

 • Вирішують системні проблеми. Такі CHRO визнають, що їхні організації тісно пов’язані з громадами, в яких вони функціонують. Як наслідок, вони працюють за межами компанії — в різних організаціях, галузях і географічних регіонах — щоб зробити свій внесок у впровадження змін. Вони втілюють найкращі практики (наприклад, використання засобів індивідуального захисту під час розпалу пандемії) для досягнення ширших соціальних цілей, водночас розширюючи зовнішні партнерства та інвестиції, які допомагають компанії впливати на світовий розвиток.

Чи готові ви приєднатися до 5%?

Кожен керівник вищої ланки повинен говорити про те, як залучити та наділити CHRO повноваженнями як керівника, що відповідає за зростання. Подумайте над цими чотирма питаннями:

 • Чи дозволяє ваша культура, визнавати та винагороджувати лідерів за те, що вони мислять і діють не лише за межами своєї посади, щоб стимулювати зростання новими способами?

 • Чи володіють ваші лідери належними навичками роботи з даними та технологіями (підкріпленими належними процесами та інструментами), щоб прискорювати зміни разом, без обмежень і суперечностей?

 • Чи маєте ви диференційовані стратегії доступу до талантів, створення талантів і розкриття людського потенціалу?

 • Чи стає добробут людей кращим, працюючи у вашій компанії, де всі керівники несуть відповідальність за це зобов’язання?

Майбутній успіх вимагає переосмислення вже сьогодні. Усе починається з поєднання даних, технологій та людей; але для того, щоб ці зв’язки дійсно мали значення як у компанії, так і за її межами, потрібні відповідні навички та середовище. Досягнення топ-5% вимагає сміливого лідерства — не лише від High-Res CHRO, але й від кожного члена керівної ланки. Кожен керівник має бути керівником зростання.

Ілюстрація: chapmancg.comЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
КНИГИ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
50 найкращих книжок в інфографіці. Інструменти особистої ефективності50 найкращих книжок в інфографіці. Інструменти особистої ефективності
Як ви збудуєте своє життя?Як ви збудуєте своє життя?
Кмітливіші, швидші, кращі. Секрети продуктивності в житті та бізнесіКмітливіші, швидші, кращі. Секрети продуктивності в житті та бізнесі

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тренди, Інсайти, Інтерв'ю, Рецензії, Бізнес-навчання, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Статті партнерів
ПРОЄКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2024, Management.com.ua

Менеджмент.Книги

телеграм-канал Менеджмент.Книги Менеджмент.Книги — новинки, книжкові огляди, авторські тези і цінні думки з бізнес-книг. Підписуйтесь на телеграм-канал @books_management➥ Дякую, я вже підписана(-ий)