Що очікує ринок e-learning 2009 року?

Що очікує в 2009 році на ринок e-learning?За останні роки в Україні намітилася стійка тенденція до збільшення частки курсів і програм з електронною складовою у бізнес-навчанні. Але світова економічна криза вже внесла свої суттєві корективи у структуру і перспективи світового ринку послуг e-learning. З одного боку – електронне навчання, як і інші галузі бізнес-освіти, переживає загальний спад внаслідок рецесії. З іншого боку – карколомні зміни внаслідок запровадження проривних технологій у мережі Інтернет можуть призвести у 2009 році до якісного прориву, котрий докорінно змінить характер тих послуг у галузі e-learning, які матимуть найбільший успіх.

Останнім часом експерти у галузі e-learning особливо жваво обговорюють перспективи розвитку ринку на сторінках інтернет-видань, а також на конференціях і семінарах. Наприклад, у рамках конференції Online Educa, що відбулася на початку грудня минулого року в Берліні, було проведено дискусію, в якій взяли участь такі видатні фахівці у галузі електронного бізнес-навчання як Джей Кросс та Інге де Ваард. Тема розмови – “Навчання в часи економічної переплавки”. Експерти висловили особисте бачення стану у галузі e-learning, яке, тим не менш, дуже показове і змушує суттєво замислитися.

За загальними оцінками названих експертів, кризові явища в економіці більшості країн світу призведуть до скорочення 70-80% від загальної кількості бюджетів на навчання. Це дає електронному навчанню, яке суттєво економить кошти, новий шанс, але при цьому така ситуація спонукає фахівців з електронного навчання критично переосмислювати якість своїх продуктів та їхню цінність для клієнтів.

Разом з тим, компанії будуть все більше зацікавлені у запровадженні проривних навчальних технологій. В умовах швидкого переходу до “економіки знань”, який відбувається останніми роками, отримання знань все більше сприйматиметься як ключовий фактор живучості компаніїї і її пристосованості до нових умов. Поступово статус питання про навчання персоналу підвищиться, аж до керівного рівня.

На світовому ринку e-learning, зокрема, очікуються такі зміни:

– Компанії малого розміру та “компанії однієї людини” надаватимуть все більшу кількість навчальних послуг.

– Важкі часи все більше змушуватимуть брати до уваги ту реальну цінність, яку отримує клієнт від навчання.

– Прагнення отримати максимальну цінність призводитиме до зростання попиту на навчання, поділене на блоки і модулі меншого розміру, з можливістю вибору.

– Компанії поступово позбавлятимуться важковагових систем дистанційного навчання, або принаймні тих їхніх компонентів, які не створюють доданої цінності.

– Економічна криза змушуватиме людей реально оцінювати стан своїх наявних знань і чітко формулювати очікування стосовно тих знань, які вони хочуть отримати. Це призводитиме до все більшої індивідуалізації навчальних програм. Сучасні технічні засоби все більше даватимуть змогу забезпечити індивідуальні запити до навчання.

Можна продовжувати і далі… Від себе хотілося б додати, що особливе значення у 2009 році матимуть засоби проведення веб-конференцій, які швидко стають широкодоступними і масовими. Безкоштовність і легкість застосування цих веб-інструментів дозволяє, окрім навчальних заходів, регулярно проводити робочі зустрічі , при цьому суттєво економлячи на подорожах. Використання тих самих засобів як повсякденних робочих інструментів уможливлює навіть дистанційну співпрацю робітників фірм.

А як Ви вважаєте – які зміни відбудуться у галузі електронного бізнес-навчання, зокрема, в Україні?