Організація 2.0: перезавантаження

Організація 2.0: перезавантаженняCучасна компанія повинна бути гнучкою, легкою і готовою до перезавантаження і переформатування – це зумовлено новим рівнем очікувань з боку клієнтів і самих учасників. Але потрібні конкретні інструменти, які можуть допомогти компанії досягти цього і не втратити власної цілісності. Нерідко в цьому контексті згадують “дітей нової доби” – технології Web 2.0. Але що реально це означає для бізнесу?

Внутрішні і зовнішні очікування від бізнесу непомірно зросли. Клієнти очікують найкращого за якістю продукту за конкурентною ціною, який доставляється найшвидшим можливим способом. В умовах гіперконкуренції це очікування є таким інтенсивним, як ніколи досі. Але і всередині організацій ключові люди очікують від своїх організацій гнучкості у робочому графіку, максимально людяного ставлення і загалом, можливості власного розвитку в рамках діяльності компанії.

Вважається, що відповісти на ці виклики може лише організація принципово нового типу, за яким вже міцно закріпилася назва “Підприємство 2.0” (Enterprise 2.0). Цифри у цій назві прямо вказують на використання соціальних мережевих технологій та соціальних медіа (Web 2.0). Але справа зовсім не в технологіях. Народження справжнього E2.0 потребує потужної зміни цілої парадигми ведення бізнесу – передусім, зміщення акценту з функціональних питань на людський капітал. Люди повинні бути в центрі уваги і отримати максимальний пакет можливостей для співпраці і спів-творення.

Тепер зміни в бізнесі відбуватимуться завжди і швидко. Темпи зростання знань (інформації) збільшуються експоненційно, тобто зі значним прискоренням. Якщо компанія не матиме інструментів експоненціального зростання, вона не встигне за своїм середовищем.
Звідси випливає зацікавлення у “легковагових” програмних і бізнес-рішеннях (таким чином менше ресурсів витрачається на виправлення неповоротких систем). Адже, згідно з Законом Ріда, цінність мережі, яка формує групу, зростає експоненційно, і це має внутрішні і зовнішні наслідки.

Які конкретні переваги отримує бізнес при переході на модель E2.0?
– Суттєво збільшені можливості кодифікації знання, включно з кращими можливостями для виявлення “прихованого знання” (tacit knowledge).
– Краща адаптованість інструментів, які мають дуже низький поріг інвестування (часто безкоштовні або надаються у форматі підписки).
– Максимальна відкритість діяльності для всіх учасників бізнесу (знімається потреба задавати дуже багато зайвих питань).
– Мінімізація повторень та необхідності виконувати роботу повторно.
– Зростання продуктивності за рахунок переходу працівників на природний режим роботи.

Так само вибухоподібно, експоненційно збільшується кількість нових інструментів Web 2.0, які бізнес може використовувати, і це створює новий горизонт діяльності. В успішних компаніях вибір найбільш адекватного інструмента визначається специфікою самого бізнесу, а не обмеженнями IT-технологій. Нові, проривні ідеї спонукають інфраструктуру до розвитку, а не навпаки.