ІНТЕРВ'Ю | Boyd Johnson 14 лютого 2014 р.

Американські дослідники розповідають про
тенденції розвитку лідерства в Україні

Метою американсько-українського дослідницького проекту є аналіз тенденцій розвитку лідерства в різних вікових групах українців. Об’єктом дослідження є два демографічні розрізи населення, зокрема, молодша вікова категорія віком 20-29 років та старша вікова категорія віком 50-59 років. У дослідженні взяли участь 25 міст України (1200 респондентів). Основним завданням було перекласти на українську мову і застосувати методику шкали лідерства, розроблену визнаними експертами в сфері лідерства в Америці Джимом Кузесом (Jim Kouzes) та Баррі Познером (Barry Posner). Дана методика детально описана в книзі «Виклик лідерства» (The Leadership Challenge). Пропонуємо вашій увазі коротке інтерв'ю з дослідником проекту доктором Бойдом Джонсоном (Dr. Boyd Johnson) [1].

Бойд Джонсон (Boyd Johnson)
Бойд Джонсон
(Boyd Johnson)

Чому Ви вирішили застосувати методику шкали лідерства саме в Україні?

Метою спільного американсько-українського дослідницького проекту було перекласти на українську мову методику шкали лідерства і вивчити перспективи розвитку лідерства на прикладі двох груп, представників різних поколінь, які піддавалися впливу різних стилів лідерства в Україні. Цей інструмент широко використовується для оцінки лідерства. Автори Джим Кузес і Баррі Познер вже понад тридцять років збирають та аналізують дані опитування за шкалою лідерства (опитано близько 1,3 мільйона респондентів). А їхню книгу «Виклик лідерства» перекладено багатьма мовами, включаючи російську. Отже, ми спробували застосувати цей інструмент в Україні.

Україну було обрано для цього дослідження через її унікальне історичне минуле, політичні відносини, культурні надбання і географічне положення, а також у зв'язку з кардинальними змінами в лідерстві, що відбувалися протягом останніх століть. Детальну інформацію про зміни можна знайти у щорічному дослідженні статистики актуальних проблем українського суспільства, що проводиться Академією Наук України [2]. Українці пройшли через невиправдано високі демократичні очікування в 2004-2005 рр. під час Помаранчевої революції, а потім зазнали масове розчарування в зв'язку з політичною нестабільністю, дерегулюванням та економічною кризою [3].

Сучасний стан українського суспільства вказав на необхідність вивчення нових змін у лідерстві, особливо зважаючи на події Євромайдану в кінці 2013-го року та масові протести по всій країні, які пов’язані з питаннями європейської інтеграції, демократії та розвитку громадянського суспільства в Україні.

Будь-яка культура стикається з викликами, що виникають внаслідок проблем балансування між притаманними їй культурними нормами та вимогами і очікуваннями, покладеними на її лідерів. Таким чином, зі змінами в культурі та вимогах, покладених на лідерів, зазнає змін і практика розвитку лідерства. Тому це дослідження є актуальним для України саме цього року.

Як Ваша дослідницька група визначає термін "лідерство", і як саме Ви виконали дослідницький проект в Україні?

На сьогодні існує багато книг у перекладі з питань лідерства (досвід США). Деякі з них присвячені Україні. Більшість досліджень зосереджені на політичному лідерстві: гендерних питаннях у політичному лідерстві (роль жінок у політиці), ЗМІ та політичному лідерстві, а також молодіжному та політичному лідерстві в Україні. Деякі публікації присвячені особливостям бізнесу та лідерства в Україні, де лідерство розглядається як частина процесу управління.

У рамках науково-дослідного проекту наша команда американських дослідників запропонувала західне визначення лідерства як "процесу соціального впливу, де одна людина може заручитися допомогою і підтримкою інших у виконанні спільного завдання". "Лідерство в кінцевому результаті стосується створення таких умов для людей, що сприяють появі чогось екстраординарного» [4]. Лідерство проявляється в політиці (уряд), бізнесі (корпорації та малий бізнес), третьому секторі та освіті (академічних середовищах).

Кількісні показники цього інструменту. Дана методика складається з п’яти груп запитань (по шість у кожній):

 1. Вибір напряму: мотивація власним прикладом.
 2. Зацікавленість у створенні спільного бачення: досягнення спільної мети.
 3. Стимулювання процесу: оцінювання ризиків статус-кво.
 4. Взаємодопомога: сприяння ефективній командній роботі.
 5. Об’єднання сердець: визнання внеску інших членів команди.

Переклад даної методики був зроблений в Україні. Оцінка результатів проводилася на підставі опитування 1200 респондентів (25 міст у різних регіонах України). Респондентів було розділено на дві групи: молодша вікова категорія (20-29 років) і старша вікова категорія (50-59 років).

Поділіться, будь ласка, найцікавішими результатами Вашого дослідження?

Попередні кількісні результати дослідження вперше були представлені на міжнародній конференції в Україні (Суми) "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій” (Джонсон, 2011) і на Міжнародній асоціації лідерства у Денвері (штат Колорадо, США, 2012). Будемо презентувати кінцеві результати в 2014-му році на ХІІI Міжнародному Семінарі "Релігія і громадянське суспільство" в Ялті (Україна).

На прикладі України ми бачили якими складними і різнобарвними можуть здаватися системи лідерства, стилі та очікування. Існують відмінності в моделі лідерства серед представників молодого і старшого покоління. Представникам старшого покоління притаманний такий атрибут лідерства, як «справедливий», і їхній концепції лідерства відповідає модель радянського лідера. Молоде покоління не має чітко сформованої концепції чи моделі, проте різко відрізняється від старшої генерації. Нещодавні політичні події та протести взимку 2013-2014 рр. демонструють зрушення в сприйнятті політичного лідерства представниками всіх поколінь в Україні. Таким чином, існує потреба в додаткових дослідженнях, які визнають плинність міжкультурних лідерських парадигм. Це представляє нову захоплюючу і глибоку область для проведення досліджень розвитку лідерства в майбутньому.

Mатеріал підготували: к.соц.н. Буко С.Л.; к. філ. н., магістр мистецтв (управління в освіті) Батрин Н.В.; Магістр наук, управління неприбутковими організаціями, управління проектами Титаренко Я. Г. (Precedent Academics).

Результати дослідження поширено через наукові публікації та презентації на конференціях:

 1. Johnson, B. (2014, May) Adaptation of Leadership Practice Inventory (LPI) in Ukraine. — XIII International Seminar "Ethnicity and power: Politics and Cultural Symbolic Resources of Etho-Political Mobilization" which will take place on May 20-25, 2014 in Yalta, Ukraine.

 2. Барнс Дж., Буко С., Джонсон Б., Костенко Н. (2012, October) (2012, жовтень) «Крізь дзеркало: чи спрацьовують західні системи оцінювання лідерства у міжкультурному контексті?» Статтю було представлено на 14 щорічній Міжнародній Конференції Асоціації Глобального Лідерства, що проводилася під гаслом «Лідерство через великі розходження: з'єднання культур, контекстів і складнощів міжкультурного середовища» у Денвері (штат Колорадо, США).

 3. Джонсон Б. (2011, квітень) Лідерство: дослідження в Україні. [Лідерство: Соціологічне дослідження в Україні. М.В. Жук (ред.). Праці 4-ї Міжнародної конференції з інноваційного розвитку суспільства в умовах крос-культурної взаємодії. Суми: SOIPPO, стор. 14-18. (українською мовою).

 4. Джонсон Б. (2010, жовтень) "Глобальне лідерство: соціологічне дослідження в Україні", представлене на Міжнародній асоціації лідерства/АМЛ і 12-й щорічній Глобальній конференції, назва «Лідерство 2.0: час діяти", Бостон, Массачусетс, США.


  1 Бойд Джонсон (Dr. R. Boyd Johnson), старший викладач, доктор наук, професор Уолденського університету (Walden University, США). Kерівник спільного американо-українського проекту «Міжкультурна компетентність та культурний інтелект: аналіз на прикладі України». Ступінь доктора наук, міжнародні дослідження (Оксфорд), ступінь магістра в галузі антропології (Університет штату Каліфорнія), теології (Семінарія Фуллер), і ступінь бакалавра в галузі антропології (Університет штату Каліфорнія в м. Лос-Анджелес).

  2 Головаха Є., Паніна Н. (2009) Основні етапи і тенденції в трансформації українського суспільства: від перебудови до Помаранчевої революції. В Українському соціологічному огляді. Названий на честь Наталії Паніної 2006-2007 (с. 3-24) Київ: Інститут соціології НАН.

  3 Куценко О. (2009) Україна під час суспільної трансформації: куди йдемо? В Українському соціологічному огляді. Названий на честь Наталії Паніної 2006-2007, Київ: Інститут соціології НАН. С. 58-74

  4 Кузес Дж. М., Познер Б. З. (2007). Виклик лідерства (4-е видання). Сан-Франциско, Каліфорнія: Джоссі-Бас.comments powered by HyperComments
БІЗНЕС-ПОДІЇ ДЛЯ ВАШОГО РОЗВИТКУ:
28 вересня — 31 жовтня 2017
Київ, FRAT Social Club
СТРАТЕГІЯ ДЛЯ СТАРТАПУ. Практичний курс: як почати свій бізнес, використовуючи свій досвід по максимуму і звівши ризики до мінімуму
2-3 жовтня 2017
Київ, Готель «Мир»
Управління запасами на підприємстві (Валентин Маєвський)
4 жовтня 2017
Київ, Готель «Мир»
Інтернет для бізнесу: 21 digital-інструментів для залучення нових клієнтів (Світлана Прохоровська)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:КНИГИ ДЛЯ РОЗВИТКУ:
Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкингаНикогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга
Размышления о личном развитииРазмышления о личном развитии
Одна справа. На диво простий рецепт неперевершених результатівОдна справа. На диво простий рецепт неперевершених результатів
Привычка к творчеству. Сделайте творчество частью своей жизниПривычка к творчеству. Сделайте творчество частью своей жизни
Хватит мечтать, займись делом! Почему важнее хорошо работать, чем искать хорошую работуХватит мечтать, займись делом! Почему важнее хорошо работать, чем искать хорошую работу


система корекції помилок Увага! На сайті працює система корекції помилок. Побачивши помилку в слові (реченні), виділіть його та натисніть Ctrl+Enter.bigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тенденції, Інтерв'ю, Бізнес-освіта, Коментарі, Рецензії, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Семінари, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Ресурси, Статті партнерів
ПРОЕКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2017, Management.com.ua
Портал створено та підтримується STRATEGIC

Підписка на Менеджмент.Дайджест

Отримуйте найновіші матеріали на свій e-mail (1 раз на тиждень)Дякую, я вже підписана(-ий)