ГЛОСАРІЙ (тлумачний словник)

- 3 - 6 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -
Пошук в словнику:  
English Українська
- S -
Sales Income
The difference between sales revenue and expenses (sometimes incorrectly used to mean Sales Revenue).
Прибуток від реалізації
Іноді цей термін використовується для визначення надходжень (доходу) від реалізації. Це є помилковим, так як прибуток - це різниця між виручкою (доходом) від продаж і витратами.
Sales Revenue
Revenue from the delivery of goods or services.
Доход (виручка) від реалізації
Доход (виручка) від продажу товарів та надання послуг.
Securities
An instrument such as stock or bond. Securities give the entity that owns them valuable rights from the entity that issued them.
Цінні папери
Фінансовий інструмент, такий, як акція або облігація. Цінні папери надають економічному суб’єкту, який володіє ними, права на підприємство, яке випустило дані цінні папери, в межах певної вартості.
Share
A form of securities; a unit of stock which represents ownership in a corporation and which entitles the owner to a proportion of distributed profits and of residual value if the corporation goes into liquidation.
Акція
Вид цінних паперів, одиниця капіталу, яка являє собою власність в компанії і яка дає право її володарю на частину прибутку, що розподіляється, і в залишковій вартості компанії, якщо вона ліквідується.
Skills
The ability to perform a specific business process according to agreed upon criteria.
Вміння (навички)
Це здатність реалізувати бізнес-процес відповідно до заданих критеріїв.
Solvency
An entity’s ability to meet its long-term obligations. Often measured by the Debt ratio.
Платоспроможність
Здатність суб’єкта економічної діяльності погашувати свої довготермінові зобов’язання. Часто характеризується коефіцієнтом заборгованості.
Stakeholder
Persons interested in or impacted by a company’s activities. For example, company employees, clients, suppliers, financial and banking institutions, local government, local residents, etc.
Стейкхолдер / Зацікавлена особа
Всі особи, зацікавлені в діяльності даної компанії. Наприклад, робітники компанії, її клієнти, постачальники, фінансові та банківські установи, що її обслуговують, місцевий уряд, мешканці даного району тощо.
Strategic Planning
Strategic Planning is the top management decision process that focuses on the longer range direction of the enterprise and establishes the means by which that direction is reached. It includes the definition of missions and objectives - how the enterprise sees its purpose and where it wants to go.
Стратегічне планування
Стратегічне планування - це процес прийняття рішень топ-менеджментом, що фокусується на довгостроковій перспективній діяльності підприємства і визначає засоби, за допомогою яких цілі цієї діяльності можуть бути досягнуті; включає визначення місії та цілей (як підприємство бачить свою мету і куди воно хоче прямувати).
Strategy Map
Selected Thesaurus (Definitions, Comments, Article Links) >>
Карта стратегій
Рекомендований тезаурус (визначення, коментарі, статті) >>
Supply
1. The entire relationship between the quantity of a commodity that producers wish to make and sell per period of time and the price of that commodity, other things being unchanged.
2. The quantity of good or service available for sale at any specified price in a period of time.
Пропозиція
1. При інших рівних умовах – загальне співвідношення між кількістю товару, яке виробники хочуть виробити і продати протягом певного періоду часу, і ціною на цей товар.
2. Кількість товарів або послуг, які є для продажу по будь-якій ціні протягом даного періоду часу.bigmir)net TOP 100

МЕТОДОЛОГІЯ: Стратегія, Маркетинг, Зміни, Фінанси, Персонал, Якість, IT
АКТУАЛЬНО: Новини, Події, Тенденції, Інтерв'ю, Бізнес-освіта, Коментарі, Рецензії, Консалтинг
СЕРВІСИ: Бізнес-книги, Робота, Семінари, Форуми, Глосарій, Цитати, Рейтинги, Ресурси, Статті партнерів
ПРОЕКТИ: Блог, Відео, Візія, Візіонери, Бізнес-проза, Бізнес-гумор

Сторінка Management.com.ua у Facebook    Менеджмент.Книги: телеграм-канал для управлінців    Management Digest у LinkedIn    Відслідковувати нас у Twitter    Підписатися на RSS    Поштова розсилка


Copyright © 2001-2021, Management.com.ua
Портал створено та підтримується Strategic